GENERATORER OCH SPILLVATTENPUMPAR

Ingen elektricitet? Massor av smutsigt vatten? Bli helt oberoende. Med våra bensindrivna generatorer och spillvattenpump kan du lösa dina problem på ett professionellt sätt. För en fristående strömförsörjning och drift av högtryckstvättar med kallt och varmt vatten på byggarbetsplatser, i kommunal verksamhet, jord- och skogsbruk, i trädgårdsarbete och för hantverk är våra bensindrivna generatorer PGG 3/1, 6/1 och 8/3 förstahandsvalet. Och vår spillvattenpump WWP 45 kommer att lösa era problem om det finns stora mängder vatten i gropar på byggarbetsplatser, källare, garage under marken eller kabelrännor.

0 produkter
Kärcher Starka maskiner med hög effekt