Professional rengörings- och skötselmedel

Det finns ett antal fördelar med att använda Kärchers professionella rengörings- och skötselmedel. De rengör snabbt och mer effektivt med mindre energiförbrukning och mindre vattenföroreningar från mineraloljerester.

Kärcher Diverse tillbehör för rengöringsmaskiner

Diverse tillbehör för rengöringsmaskiner

Våra tillbehör är perfekt anpassade för noggrann och effektiv tappning, dosering och applicering av rengöringsmedel så att du kan arbeta snabbt och ergonomiskt.

Kärcher Högtryck

Högtryck

Fördelarna imponerar: snabbare och bättre rengöring med lägre energiförbrukning och mindre föroreningar i avloppsvattnet. Kärchers rengörings- och skötselmedel levererar briljanta resultat inom industrin, handeln och livsmedelsbranschen. Högtryckstvättar och rengöringsmedel i perfekt balans.

Kärcher Yta

Yta

Alla Kärchers produkter för manuell rengöring är särskilt framtagna för att uppfylla rengöringsaktörernas krav. De avlägsnar snabbt och pålitligt alla vanliga föroreningar utan att inverka negativt på olika ytor. Numera räcker det inte att enbart leverera rengöringsresultat för att uppfylla rengöringsaktörernas och fastighetsskötarnas professionella krav. De utvalda rengöringsmedlen måste erbjuda mycket mer: behaglig doft, modern miljömässig hållbarhet, pålitlig dosering av koncentrat och idealisk hantering, t.ex. ergonomiska flaskor.

Kärcher Golv

Golv

Kärchers FloorPro-rengöringsmedel är mycket effektiva och ger utmärkta rengöringsresultat på kortast tid med mindre ansträngning. Inom Kärchers rengöringssystem kombineras maskiner, tillbehör och rengöringsmedel på bästa möjliga sätt. På så vis blir arbetet enklare, snabbare och smidigare att utföra. Ytterligare fördelar är det optimala skyddet av rengöringsmaskiner och de ytor som ska rengöras.

Kärcher Matta

Matta

Med CarpetPro-sortimentet rengörs och skyddas textilytor på ett skonsamt och effektivt sätt. Detta innovativa system ger minskade rengörings- och torktider och gör att det tar längre tid innan det blir smutsigt igen, vilket gör att de behandlade ytorna liksom miljön och din budget gynnas. CarpetPro-sortimentet utgår från iCapsol-tekniken som gör att smutsen kapslas in och binds. Mattor behöver inte längre sköljas eftersom de inkapslade föroreningarna bara behöver sugas upp i samband med efterföljande underhållsrengöring. Mattorna torkar fort och kan beträdas igen på nolltid.

Kärcher Delar

Delar

Inom tillverkningsindustrin finns miljontals reservdelar som måste rengöras varje dag som förberedelse inför beläggningar eller före ihopsättning. Inom denna sektor är kraven vad gäller rengöringsresultat, skyddande av ytor och undanhållande av rester extremt höga. På grund av detta har Kärcher utvecklat särskilda högeffektiva rengöringsmedel med vilka imponerande resultat kan uppnås då de används tillsammans med vanliga reservdelsrengörare liksom Kärchers reservdelsrengörare inom Bio-sortimentet. Som en följd av detta har Kärcher Bios reservdelsrengörare PC Bio 100 och PC Bio 200 mottagit ”Automechanika-utmärkelsen”. Samtliga av Kärchers reservdelsrengörare är fria från NTA och lösningsmedel (VOC-fria).

Kärcher Vatten

Vatten

Kärcher tillhandahåller lämpliga behandlingskemikalier för felfri drift och utmärkta behandlingsresultat. Våra produkter har provats fram under ett antal år och är perfekt anpassade för specifika användningsområden och system.

Kärcher Fordon

Fordon

Våra rengöringsmedel är särskilt anpassade för alla nivåer av vattenhårdhet och passar Kärchers tvättsystem. De innehåller särskilda ingredienser som skyddar komponenter som kommer i kontakt med vatten från korrosion. Kärchers ASF-produkter är miljövänliga tack vare sina patenterade sammansättningar som är enkla att avskilja.

Kärcher Sanitetsutrymmen

Sanitetsutrymmen

Frisk doft; sammansättning av geltyp för förhöjd fästförmåga; skonsam mot material; miljövänlig; daglig rengöring; avlägsnar kalkavlagringar, smuts och fettrester; t.ex. för toaletter, urinoarer; i vissa produkter används även mikroorganismer för att bryta ned föroreningar; deodoriserande och antibakteriellt.


Säkerhetsdatablad

Här hittar du säkerhetsanvisningar för användning av kemikalier:


Ny etikettdesign för våra rengöringsmedel

Vår nya etikettdesign gör att du aldrig mer råkar köpa fel rengöringsmedel. Det syns nu tydligare om det är en Professional- eller Home & Garden-produkt. Piktogram visar användningsområdena. Och säkerhetstexterna för användarskydd visas på upp till 5 språk.


En rengöringsmaskin. Ett rengöringsmedel. En tillverkare: Kärcher.

Professionella städföretag vet vad som verkligen betyder något när det gäller rengöring: utmärkt prestanda och skötsel i kombination med skydd av människa, maskin och miljö. Och naturligtvis operatörens säkerhet.

Två andra viktiga faktorer är tid och produktivitet. För att kombinera dessa fördelar effektivt behöver du ett perfekt balanserat system med rengöringsmaskiner, rengöringsmedel och tillbehör. Kärchers system. Inklusive professionell service. Från en global marknadsledande aktör.

Rengöringsmedel introduktion

Tio goda skäl att använda Kärchers rengöringsmedel.

Om en god anledning kan få dig att fatta ett beslut måste tio goda skäl helt enkelt
göra det till ett självklart val.

 • Högeffektiv och ekonomisk produktformula
  Endast de bästa råmaterialen används för Kärcher rengöringsmedel. Därför kan man använda produkterna i väldigt små och kostnadsbesparande doser.
 • Patenterad formula, lätt att separera
  Många utav Kärchers produkter tillverkas med en formula som är lätt att separera. Detta i sin tur ger snabb separering under oljeavskiljarens vatten- och oljefas och överensstämmer således med juridiska föreskrifter.

 • Materialkompatibel formula med korrosionsskydd och andra särskilda tillsatser
 • Kärcher rengöringsmedel är särskilt framtagna för användning med Kärchers maskiner. Denna formula hjälper till att avlägsna den mest envisa smutsen medan den även är mild för maskinen. Flera rengöringsmedel innehåller särskilda ingredienser för rengöring och skydd av maskinen.

 • Stabil mot högtryck och temperaturer upp till 150°C
  Kärchers högtrycksrengöringsmedel har utformats speciellt för användning i högtryckstvättar.

 • Kontinuerliga förbättringar av Kärchers utvecklingsavdelning
  Kärchers rengöringsmedel utvecklas hela tiden för att förbättra rengöringsprestandan, korta ned kontakttiderna och ta fram formula som är ännu mer miljövänliga.

 • Med ansvar för miljö, människa och maskin
  Kärcher undviker konsekvent att använda lösningsmedel, tungmetaller och andra miljö- eller hälsofarliga ämnen i onödan. För att ge operatören, maskinen och miljön bästa möjliga skydd.

 • Miljövänligt tack vare mindre förpackningar
  Kärchers rengöringsmedel är högkoncentrerade och kräver därför mindre förpackningar. Det sparar naturresurser och underlättar avfallshanteringen av förpackningsmaterialet.

 • Utvecklade för att möta de högsta kraven
  Många Kärcher rengöringsmedel är godkända för livsmedel och kan användas i alla lämpliga områden av livsmedelstillverkning.

 • Bäst prestanda med en fräsch doft
  Flera Kärcher rengöringsmedel innehåller doftämnen som t.ex. citronolja för att ta bort otrevliga lukter och ger ytorna ett rent och friskt utseende.

 • Det kompletta systemet från en enda källa
  Kärchers system är baserat på expertis som gynnar operatören: en tillverkare av maskiner, rengöringsmedel och tillbehör. En kontaktpartner för hjälp och rådgivning.

Forskning, utveckling och produktion, hand i hand.

Kärcher rengöringsmedel och skötselmedel är lika mångsidiga och effektiva som maskinerna i vilka de används – eftersom att de har utvecklats särskilt för Kärchers rengöringsmaskiner. Detta är enda sättet att maximera prestandan hos en maskin och dess rengöringsmedel. Kärcher såg detta redan tidigt och har använt detta som fokus på sin egen avdelning Forskning & Utveckling. Det är grunden till vår framgång och det centrala konceptet bakom vårt tänkande och handlande.

Rengöringsmedel forskning och utveckling

Forskning och Utveckling får en allt viktigare roll eftersom utmaningarna och kraven som ställs, inte bara på maskinerna, utan på hela rengöringssystemet blir allt högre. Hur kan prestanda maximeras medan miljön ändå skyddas? Hur kan kostnaderna minska utan att det påverkar kraft eller kvalitet negativt? Frågor som Kärcher och våra expertteam från olika områden inom teknik och kemi söker bästa möjliga svar på. över olika marknadssektioner och i nära samarbete med leverantörer och professionella användare.

Våra experter analyserar alla typer av smuts på alla ytor för att försäkra sig om att smutsen lossnar, kan samlas upp och avfallshanteras på ett effektivt sätt. Allt vi utvecklar är systematisk, både bokstavligen och beträffande det holistiska synsätt vi valt. Och allt arbete utförs av Kärcher. Den höga prestandan och effektiviteten hos Kärcher rengöringsmedel är resultatet av över 30 års forskning och utveckling i våra egna laboratorier. Som världsledande tillverkare av rengöringsmaskiner tog vi det första steget mot att bli slutgiltig systemleverantör för längesedan, och vår kunskap och våra tekniker sätter dagens standard.

Som komplett systemleverantör av rengöringslösningar utvecklar Kärcher inte bara formula för rengöringsmedel som används i Kärchers rengöringsmaskiner, utan tillverkar även dessa produkter internt. Vår interna tillverkning av rengöringsmedel garanterar att via kan tillhandahålla produkter åt våra kunder av konsekvent hög kvalitet och garantera maximal leveranskapacitet, samtidigt som vi minskar miljöpåverkan genom att undvika onödiga transporter.

Rengöringsmedel produktion

Vårt koncept som systemleverantör omfattar inte bara tillhandahållande av rengöringsmaskiner, utan även utveckling och tillverkning av rengöringsmedel. Tack vare vår interna tillverkning och påfyllningssystem har vi alltid kontroll över tillverkningen av Kärcher rengöringsmedel och därför kan vi även garantera att våra produkter möter den höga kvalitetsnivå som vi förväntar oss. Genom att använda moderna blandar- och påfyllningssystem kan vi garantera konstant enastående rengöringsprestanda hos våra produkter. Detta garanterar även att våra produkter finns tillgängliga och kan levereras när som helst.

I våra mycket flexibla system kan allt från flaskor på 0,5 l upp till tankar på 20 000 l fyllas på snabbt och med maximal effektivitet från våra blandarkärl på 25 000 l. Tack vare korta svarstider vid tillverkning utvecklas våra produkter alltid med toppmodern teknik. Genom att använda ultramoderna system vid tillverkning och förvaring av våra produkter på produktionsanläggningen spelar Kärcher en aktiv roll i skyddandet av miljön. Vi undviker onödiga transporter och produkterna levereras över hela världen direkt från produktionsanläggningen.