Vi siktar högt varje dag.

Vi älskar och lever med utmaningar – dina utmaningar. Oavsett om det rör sig om dagliga eller extraordinära rengöringsuppdrag; en innegård, en fabrikshall eller ett världsberömt monument, så vill vi på Kärcher göra ditt dagliga liv enklare, bättre och trevligare, med kraftfulla, effektiva rengöringslösningar. Och hjälpa dig att få saker att röra sig framåt och uppnå stora resultat. Vi vill agera värdeskapande och ta emot värde.

Vad är det som driver oss?

Vår tydliga, enkla innovationsfilosofi är: innovation gagnar människorna. Vi är perfektionister, som ständigt omprövar våra system och vår design. Vi har modet att bryta ny mark och övertygelsen att göra saker istället för att bara prata om dem. Den här filosofin resulterar i lösningar med en prestanda, en kvalitet och ett handhavande som är övertygande och ligger steget före på marknaden. Därför att för oss är rengöring den största utmaningen i världen. Det är detta vi arbetar för. Varje dag. 

Företagsgrupp

Kärcher Futuretech

Kärcher Futuretech

Kärcher Futuretech GmbH i Schwaikheim utvecklar, producerar och säljer modulprodukter och systemlösningar över hela världen för snabb, mobil distribution till katastrof- och krisområden. Företaget tillhandahåller system inom dessa produktgrupper: vattenförsörjning, mobila cateringanläggningar, militära läger och CBRN-skydd (kemiska, biologiska, radiologiska och kärnkraftsmaterial).

Ringler

Ringler

Ringler GmbH i Waldstetten är en erkänd leverantör av högpresterande dammsugare för olika industriella krav. Företagets produktsortiment inkluderar mobila industriella dammsugare, stationära sugsystem med rörledningskonstruktion samt dammutsugningssystem. Ringler sugsystem spela viktig roll i rengöringen av produktionsanläggningar, arbetsskydd, kontroll av luftföroreningar och miljöskydd.

WOMA

WOMA

WOMA GmbH i Duisburg är en känd tillverkare av högtryckskolvpumpar, ultrahögtrycksmaskiner och vattenstrålverktyg. Företaget har decennier av erfarenhet av utveckling och tillverkning av stationära och mobila högtryckssystem inom området ultrahögtryckstvätt och i industriella applikationer med drifttryck på upp till 4 000 bar.

Zoi TechCon GmbH

Zoi

Zoi TechCon GmbH fokuserar på användning av ny teknik i företagsmiljöer. Allt som Zoi gör involverar mjukvaruutveckling och öppen molnlagring. Som ung arbetsgivare i centrala Stuttgart, med lokalkontor i Berlin och Lissabon, inspirerar Zoi begåvade människor från många länder och discipliner att lösa de digitala utmaningar som globala medelstora företag och industri står inför.

Interpool

interpool

Som en ledande leverantör av diagnostiktjänster, specialiserar sig interpool Personal GmbH – ett internationellt konsultföretag på HR-management, rekrytering, utveckling och urval av kvalificerade arbetare, chefer och praktikanter över hela världen.

Service Partner One

Service Partner ONE

Service Partner ONE GmbH, med huvudkontor i Berlin, erbjuder ett radikalt nytt digitalt system utvecklat specifikt för byggentreprenörer. Teknologiplattformen bäddar in och kopplar samman hela värdekedjan och dess deltagare digitalt. Detta garanterar bästa möjliga serviceupplevelse.

Kärcher New Venture

Kärcher New Venture

Kärcher New Venture samlar människor, idéer, affärsmöjligheter och kapital. Som strategisk partner och investerare, möjliggör Kärcher New Venture för innovativa, dynamiska grundare att vidareutveckla sina nystartade företag och forma den framtida städbranschen i samarbete med Kärcher.

Våra vägledande principer.

Vi etablerar partnerskap genom öppen dialog med våra kunder. Våra produkter och tjänster ger optimal problemlösning med hög kundfördel. Kundens problem löses snabbt och flexibelt.

Vi inser att kvalificerade och motiverade medarbetare som tycker om sitt jobb är en viktig framgångsfaktor för Kärcher.

Läs mer

Alla Kärchers relationer, interna och externa, styrs av förtroende, lojalitet, öppenhet, rättvisa, pålitlighet och ömsesidig respekt. Vi integrerar all erfarenhet och kunskap som finns tillgänglig i företaget genom teamarbete och ett aktivt informationsutbyte.

Vi erbjuder rengöringssystem, rengöringsprodukter och tjänster för rekreation, hushåll, handel och industri med ett optimalt förhållande mellan pris och prestanda.

Kärcher är ett internationellt företag och ser sig själv som den som driver marknaden. Vårt mål är att vara i spetsen inom marknadsandelar, innovation, kvalitet och image samt att vara världsmarknadsledande inom vart och ett av våra affärssegment.

Som innovativa ledare sätter vi standarder inom teknik, service och design för att ge optimala fördelar för våra kunder och för att tillgodose våra kunders krav. Våra innovationer är övertygande och fyller våra kunder med entusiasm.

Kärchers varumärke är över hela världen associerat med toppprestanda, innovation och kvalitet. Vårt mål är att ständigt stärka vårt varumärke.

Våra leverantörer är integrerade i mervärdeskedjan. Vi arbetar kontinuerligt tillsammans för att förbättra tillverkningsprocesser och optimera nivån på vår egen produktion. Vi garanterar konkurrenskraft i kvalitet och kostnad genom vår vilja att förändras och genom vår snabbhet och flexibilitet.

Mer information

Kärcher tar socialt ansvar: I alla länder där vi finns respekterar vi de lokala värdena och standarderna, de mänskliga rättigheterna och de rättsliga och sociala systemen – i betydelsen av att vara en god medborgare.

Vi skapar våra produkter, tjänster och processer på ett miljövänligt sätt. Oavsett var vi arbetar, uppfyller vi miljökraven och använder ansvarsfullt alla resurser som vi har tillgång till.

Vi kommer att öka våra intäkter och vår finansiella styrka genom lönsam tillväxt. Detta kommer att säkerställa existensen och den långsiktiga utvecklingen av vårt företag. Vår entreprenöriella ledning bygger på prioriteringen av att upprätthålla vårt ekonomiska oberoende och vår frihet att fatta beslut. Tillväxt som genereras internt har dessutom prioriterats framför förvärv.

Aktieägarna identifierar sig med företaget. Kärcher kommer att förbli ett familjedrivet företag.

Data, siffror och fakta för budgetåret 2019

År 2019 uppnådde Alfred Kärcher SE & Co. KG en omsättning på 2,578 miljarder euro, den högsta i sin historia. Det familjedrivna företaget sysselsätter 13 498 anställda i 127 företag i 72 länder. Över 50 000 servicestationer över hela världen garanterar oavbruten leverans till kunder över hela världen. Innovation är den viktigaste tillväxtfaktorn för företaget och har varit en väsentlig del av företagskulturen sedan företaget grundades år 1935: ungefär 90% av alla produkter är fem år eller yngre. Totalt arbetar mer än 1 000 anställda inom forskning och utveckling hos Kärcher. Under 2019 lanserade Kärcher mer än 150 nya produkter -fler produkter är något år tidigare.  

 

Omsättning och antal anställda i hela världen.

Aktuellt antal aktiva patent och ålder på maskinprogrammet.

Kärchers produkter säljs av över 120 företag i 70 länder.

ESC

Vi löser din uppgift.

Road Trains

Vår främsta drivkraft: du.

Alfred Irene Kärcher

Innovativa. Från start.