Allmänna villkor för kärcher webshop

Kundservice

Allmänna villkor

§ 1 Giltighetsområde
Nedanstående villkor gäller för alla avtal som Kärcher AB ingår med kunder inom ramen för onlinebutiken. För avtal som kunden ingår med de återförsäljare som är anslutna till onlinebutiken gäller återförsäljarnas egna villkor för köpet.
Kärcher AB tar endast emot beställningar och utför leveranser inom Sverige. Kunder som önskar leverans till andra länder än Sverige hänvisas till Kärchers onlinebutik i respektive land (närmare information finns under www.karcher.com).

§ 2 Tecknande av avtal
Kundens avtalspartner är Kärcher AB (i det följande kallat Kärcher). Detta gäller inte för artiklar som kunden beställer direkt från en av återförsäljarna som är anslutna till Kärchers onlinebutik. I sådana fall agerar Kärcher endast som förmedlare. Köpeavtalet ingås direkt med återförsäljaren och de villkor som avtalats med återförsäljaren gäller för köpet.

Åldersgränsen vid köp i onlinebutiken är 18 år.

Det varusortiment som presenteras i Kärchers onlinebutik (maskiner, tillbehör och rengöringsmedel för privata användare) är inte bindande och utgör endast erbjudande till kunden att beställa varor utan köptvång. Sortimentet gäller med förbehåll för tekniska ändringar och andra ändringar av rimlig omfattning.

Kunden kan välja artiklar, lägga dem i en varukorg och beställa dem från Kärcher. Innan kunden skickar sin beställning får han eller hon möjlighet att ännu en gång kontrollera alla uppgifter (t.ex. artikelbeteckning, antal artiklar, namn, adress och betalningssätt) och vid behov ändra dem. Först när kunden klickar på knappen ”Skicka beställning” ger kunden Kärcher ett bindande erbjudande om att ingå ett köpeavtal. Kundens beställning bekräftas omedelbart via e-post (orderbekräftelse). Denna orderbekräftelse innebär emellertid inte att erbjudandet om ett köpeavtal godtagits. Ett köpeavtal kommer till stånd först när den beställda varan skickas till kunden. Innan varan skickas får kunden en leveransbekräftelse via e-post.

Omedelbart efter att kunden skickat sin beställning kan han eller hon spara eller skriva ut innehållet i beställningen och är kunden registrerad kan hen även se det under ”MyKÄRCHER”. I samband med att orderbekräftelsen skickas ges kunden även möjlighet att ta del av avtalsbestämmelserna inklusive de allmänna villkoren.

Kärcher har rätt att begränsa beställningen till en mängd som är normal för ett hushåll. Detta gäller såväl antalet beställda produkter inom ramen för en beställning som inlämning av flera beställningar av samma produkt, där de enskilda beställningarna omfattar en mängd som är normal för ett hushåll.

§ 3 Information om ångerrätt
Ångerrätt
Enligt distans- och hemförsäljningslagen har kunden som konsument alltid rätt att ångra sitt köp utan någon speciell anledning inom 14 dagar från det att kunden mottagit varan/varorna.

Kunden kan utöva sin ångerrätt endast om den vara som kunden tagit emot hållits i väsentligen oförändrat skick. Kunden har rätt att öppna förpackningen för att kontrollera att varan är felfri och fungerar. Om kunden vill returnera varan ska förpackningen återförslutas och varan ska vara oanvänd.

Följder vid ångrat köp
Om kunden vill utöva sin ångerrätt ska denne lämna eller sända tillbaka varan/varorna till Kärcher. För returnering av varan, se Kärchers bestämmelser om returer.

Kunden betalar returfrakten om den levererade varan motsvarar beställningen. Om kunden utövar sin ångerrätt betalar Kärcher tillbaka vad kunden betalat till Kärcher inom 30 dagar, räknat från den dag då Kärcher tog emot varan/varorna.

Vill du göra ångerätt gällande, se rutiner för ångerrätt.

§ 4 Priser, fraktkostnader
Alla priser i onlinebutiken är inklusive moms.

Därutöver tillkommer fraktkostnader för kunden på 69 kr. Om en leverans delas upp på flera delleveranser debiteras fraktkostnaden endast en gång. Fri frakt vid köp överstigande 1 500 SEK. 

§ 5 Betalning
Kunden kan betala köpet med kontokort, se Kärchers information om ”Beställning hos Kärcher”. Vid betalning med kontokort är betalningsdatum samma som beställningsdatum. Om en kontokortsbetalning inte godkänns är kunden skyldig att senast tio dagar efter mottagandet av varan betala varan och eventuellt uppkomna kostnader. Sådana kostnader är bland annat kostnader som uppkommit på grund av att kontokortsbetalningen inte godkändes.

§ 6 Egendomsförbehåll
Den levererade varan förblir Kärchers egendom tills fullständig betalning inkommit.

§ 7 Leverans
Kärcher har rätt att skicka varorna i delleveranser i rimlig omfattning.

Om Kärcher utan egen förskyllan inte kan leverera den beställda varan, på grund av att en leverantör inte kan uppfylla sitt åtagande mot Kärcher, har Kärcher rätt att häva avtalet gentemot kunden. I så fall informeras kunden snarast möjligt om att den beställda produkten inte finns tillgänglig och eventuellt inkomna betalningar återbetalas utan dröjsmål.

Angivna leveranstider är endast riktlinjer (ungefärliga tider) och ska inte betraktas som överenskomna. Vid leverans av flera varor bestäms leveranstiden utifrån den vara med längst leveranstid. Kunden har rätt att häva köpet vid en eventuell försening. Kunden uppmanas att häva köpet antingen via e-post eller via brev. Vid hävning pga försenad leverans betalas pengarna tillbaka inom 30 dagar.

§ 8 Lagstadgad reklamationsrätt
Som konsument har kunden alltid rätt att reklamera ett fel oavsett om det är dolt eller synligt. Den lagliga rätten att reklamera gäller i tre år från inköpet. Fel på varan, felleverans eller transportskada ska reklameras inom skälig tid från det att felet upptäcktes.

§ 9 Garanti
Om inte annat anges lämnar Kärcher två års garanti för konsumenter och ett års garanti för näringsidkare räknat från leveransdatum. Garantin påverkar inte de rättigheter som kunden har enligt lag. Garantin täcker endast ursprungliga fel, dvs fel som fanns i produkten vid leverans.

Följande räknas inte som fel:
* Slitage på grund av normal användning eller annat naturligt slitage;
* Tillstånd eller skador som uppstått på grund av att varan hanterats, lagrats eller ställts upp på felaktigt sätt, att föreskrifter för montering eller hantering inte följts, överdrivet stora påfrestningar eller för intensiv användning samt bristande underhåll eller skötsel;
* Tillstånd eller skador som uppstått på grund av force majeure eller yttre påverkan som inte förutsätts enligt avtalet eller om varan använts på ett sätt som strider mot avtalet eller det normala användningssättet.

Vill du göra garanti gällande, se rutiner för garanti.

§ 10 Personuppgifter och dataskydd
Kärcher AB, 556222-6661, adress som nedan, efterfrågar och lagrar personuppgifter som är nödvändiga för avtalet. Kärcher är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som kunden lämnar och följer de lagstiftade föreskrifterna vid bearbetning av personuppgifter. Kundens uppgifter används för att Kärcher ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot kunden, såsom att ge kunden god service, olika marknadsföringsaktiviteter och erbjudanden anpassade efter kunden. Närmare information finns i Kärchers information om ”Sekretess och personuppgiftshantering”, som kan läsas här.

§ 11 Gällande rätt För dessa villkor och samtliga rättsförhållanden gäller svensk rätt.

§ 12 Leverantörsbeteckning, kontaktadress
Kärchers kontaktadress och adress för reklamationer och övriga avsiktsförklaringar är:

Kärcher AB
Tagenevägen 31
425 37 Hisings Kärra
Postadress:
Box 24
425 02 Hisings Kärra

E-post reklamationer: verkstad@karcher.se
E-Post betalningar: webshop@karcher.se 
E-Post produktinformation: webshop@karcher.se

Betalning hos Kärcher

Kontokort
I Kärchers onlinebutik kan du betala direkt online med ditt kontokort. Vi accepterar Mastercard och Visa. Under beställningsförloppet väljer du då kontokort som betalningssätt. När beställningsöversikten visats uppmanas du att ange dina kontokortsuppgifter. Följande uppgifter krävs: Korttyp (Mastercard eller Visa), kortnummer, kontrollkod och giltighetstid.

När du betalar med kort hanteras betalningen av WorldPay för att garantera snabb och säker betalning. Betalningsdatum är samma som beställningsdatum.

Leverans 

Varor som du beställer direkt från Kärcher AB levereras från vårt lager till Postnords närmaste utlämningsställe.

Leveranstiderna anges på den detaljerade produktsidan, men är inte bindande. Angivna leveranstider är endast riktlinjer (ungefärliga tider) och ska inte betraktas som överenskomna. Vid leverans av flera varor bestäms leveranstiden utifrån den vara med längst leveranstid.

Kärcher har rätt att skicka varorna i delleveranser i rimlig omfattning.

Om Kärcher utan egen förskyllan inte kan leverera den beställda varan, på grund av att en leverantör inte kan uppfylla sitt åtagande mot Kärcher, har Kärcher rätt att häva avtalet gentemot kunden. I så fall informeras kunden snarast möjligt om att den beställda produkten inte finns tillgänglig och eventuellt inkomna betalningar återbetalas omedelbart.

Kunden har rätt att häva köpet vid en eventuell försening. Kunden uppmanas att häva köpet antingen via e-post eller via brev. Vid hävning pga försenad leverans betalas pengarna tillbaka inom 30 dagar.

Om artikeln inte alls går att köpa via onlinebutiken föreslår vi en av oss certifierad återförsäljare i din närhet. Vi kan tyvärr inte leverera beställningar via vår onlinebutik till utlandet. Detta gäller både för beställningar Kärcher AB och för beställningar via de återförsäljare som är anslutna till vår onlinebutik. Du har dock möjlighet att beställa dina varor via onlinebutiker i respektive land eller att direkt besöka den önskade Kärcher-återförsäljarens webbplats.

Har du mottagit en annan vara än den du beställt, var vänlig kontakta oss på webshop@karcher.se så hjälper vi dig.

Vi kan tyvärr inte leverera beställningar via vår onlinebutik till utlandet. Detta gäller både för beställningar Kärcher AB och för beställningar via de återförsäljare som är anslutna till vår onlinebutik. Du har dock möjlighet att beställa dina varor via onlinebutiker i respektive land eller att direkt besöka den önskade Kärcher-återförsäljarens webbplats.

www.karcher.com

Fraktkostnader

Fri frakt på alla ordrar över 1500 kronor, vid en order under 1500 kronor debiteras kunden 99 kronor i fraktavgift. 

Vill du utnyttja din 14-dagars ångerrätt och helt eller delvis returnera varor som du beställt direkt från Kärcher via vår onlinebutik?

Enligt distans- och hemförsäljningslagen har du som konsument alltid rätt att ångra ditt köp utan någon speciell anledning inom 14 dagar från det att du mottagit varan/varorna.

Du kan utöva din ångerrätt endast om den vara som du tagit emot hållits i väsentligen oförändrat skick. Du har rätt att öppna förpackningen för att kontrollera att varan är felfri och fungerar. Om du vill returnera varan, skall förpackningen återförslutas och varan ska vara oanvänd.

Följder vid ångrat köp
Om du vill utöva sin ångerrätt ska du lämna eller sända tillbaka varan/varorna till Kärcher.
Använd returfraktsedeln som fanns medpackad i paketet för att returnera varorna. Om du utövar din ångerrätt, betalar Kärcher tillbaka vad du betalat till Kärcher. Återbetalning sker inom 30 dagar, räknat från den dag då Kärcher tog emot varan/varorna.


Tillvägagångssätt:
1. Skicka ett meddelande till webshop@karcher.se om det ångrade köpet inom ångerfristen, ange namn och beställningsnummer.

2. Vid returnering av varor till oss, var vänlig använd returfraktsedeln som fanns medpackad i paketet. Den gör att vi står för frakten. Om du ej har kvar din returfraktsedel så kan du få en ny av oss. Var vänlig maila då: webshop@karcher.se Om du skulle välja att betala för frakten själv kan du sedan ej erhålla ersättning för detta av oss.

3. Skicka varan/varorna tillsammans med den ifyllda returblanketten till:

Kärcher AB
Att. Webshop
Tagenevägen 31
425 37 Hisings Kärra

Alternativt lämna in fysiskt på något av våra Kärcher Center i Stockholm eller Göteborg
(se adresser i returblankett).

Observera: Skicka inga varor till oss som du beställt via en av våra återförsäljare.
Vi har inte möjlighet att ta emot sådana försändelser.

Vid returnering av varor till oss, var vänlig använd returfraktsedeln som låg med i paketet. Den gör att vi står för frakten. Om du ej har kvar din returfraktsedel, så kan du få en ny av oss. Var vänlig maila då: webshop@karcher.se Om du skulle välja att betala för frakten själv, kan du sedan ej erhålla ersättning för detta av oss.

Skadad vara

Vid fraktskada ber vi er anmäla detta direkt till oss på e-post webshop@karcher.se . Synliga skador behöver anmälas senast 3 dagar efter mottagandet och dolda fraktskador inom 7 dagar.

Använd returfraktsedeln som fanns medpackad i paketet för att returnera varorna. När vi mottagit din retur återbetalar Kärcher dig inom max 2 veckor. Lägg sedan ny beställning i webshop.

Tillvägagångssätt:
1. Skicka ett meddelande till shop@karcher.se om den skadade varan inom tidsfristen. Ange namn, beställningsnummer, produktuppgifter samt beskriv skadan. 

2. Skriv ut och fyll i returblanketten.

3. Fäst returfraktsedeln på försändelsen. Skicka varan/varorna tillsammans med den utskrivna returblanketten till:

Kärcher AB
Att. Webshop
Tagenevägen 31
425 37 Hisings Kärra

Alternativt lämna in fysiskt på något av våra Kärcher Center i Stockholm eller Göteborg
(se adresser i returblankett).

Observera: Skicka inga varor till oss som du beställt via en av våra återförsäljare.
Vi har inte möjlighet att ta emot sådana försändelser.

Vi på Kärcher är måna om att skapa och leverera innovativa produkter av hög klass. Skulle du mot förmodan upptäcka fel på din produkt eller att något saknas i förpackningen, ta kontakt med din närmaste auktoriserade serviceverkstad så hjälper de dig.

Tillvägagångssätt:
1. Skriv ut och fyll i returblanketten. Ange namn, beställningsnummer, produktuppgifter samt beskriv orsak/fel.

2. Skicka varan/varorna tillsammans med den utskrivna returblanketten och kopia på kvittot till din närmaste auktoriserade serviceverkstad.

 

Garantibedömning
Kärcher AB följer konsumentköplagen. Om Kärcher AB eller av oss auktoriserad serviceverkstad, finner att felet/delen ej omfattas av garanti, kommer reparationen/den utbytta delen att faktureras.

Garantitiden för Kärcher konsumentprodukter är 2 år från inköpsdatum.
Garantin omfattar fabrikations- och konstruktionsfel. Under garantitiden står Kärcher för såväl arbete som material.
Garantin omfattar inte transportskador eller skador som uppstått genom yttre påverkan, oaktsamhet, ett felaktigt handhavande
eller rena förslitningsskador som kan anses vara följden av ett normalt brukande av maskinen.
Endast av Kärcher auktoriserad serviceverkstad får utföra reparationer under garantitiden.
Garantitiden på reservdelar (efter 2-årsgarantin), och separat köpta tillbehör är 3 månader.
När garantireparationen åberopas skall detta alltid styrkas med ett kvitto eller en kopia av inköpsfakturan.
Kärchers produkter är CE-godkända och även i förekommande fall Semko-godkända.
Kärchers tillverkningsenheter är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001, vilket garanterar att tillverkningsprocessen är miljövänlig och av högsta kvalitet samt att du har tillgång till reservdelar i minst 10 år.

För mer information kring garantiärenden: verkstad@karcher.se

Integritetspolicy


Ansvariges namn och kontaktuppgifter:

Kärcher AB
Regional President Nils Kloster
Tagenevägen 31
425 37 Hisings Kärra
Tel.: + 46 31 57 73 00
kundtjanst@karcher.se

(Härefter: Kärcher) utför all datahantering (t.ex. datainsamling, bearbetning och överföring) enligt de lagstiftade föreskrifterna. Nedan förklaras vilka uppgifter som samlas in och hur de används och vidarebefordras samt vilka säkerhetsåtgärder Kärcher vidtar för att skydda dina uppgifter och hur du kan tillvarata dina rättigheter.

Kontakt/dataskyddsansvarig

Vid frågor om dataskydd och dina rättigheter som berörd person kan du kontakta Kärchers dataskyddsansvarige på:

Kärcher AB
Tagenevägen 31
425 37 Hisings Kärra
Tel.: + 46 31 57 73 00
kundtjanst@karcher.se


§ 1 Insamling, användning och lagring av personuppgifter


När du använder Kärchers webbtjänster begär Kärcher olika uppgifter från dig, delvis även så kallade personuppgifter. Det gäller då information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person (hädanefter ”berörd person”).

1. Allmänt vid besök på Kärchers webbplatser

När du besöker Kärchers webbplatser överför du (av tekniska skäl) uppgifter till vår webbserver via din webbläsare. Följande uppgifter registreras under en pågående kommunikationsanslutning mellan din webbläsare och vår webbserver:

  • Datum och tidpunkt för begäran
  • Namn på den begärda filen
  • Sida som filen begärts ifrån
  • Åtkomststatus (fil överförd, filen hittades inte osv.)
  • Webbläsare och operativsystem som används
  • Fullständig IP-adress för datorn som begär uppgifterna
  • Mängd överförda uppgifter

Av säkerhetsskäl, i synnerhet i syfte att förhindra angreppsförsök på vår webbserver, lagrar vi dessa uppgifter tillfälligt. Det går inte att dra några slutsatser om enskilda personer baserat på dessa uppgifter.

Rättslig grund för lagringen är § 15 TMG (tyska telemedialagen).

Ytterligare personrelaterad information registreras endast om du frivilligt ställer denna information till förfogande, t.ex. i samband med en förfrågan eller registrering. De personuppgifter som du ställer till förfogande används av Kärcher för att besvara dina frågor, bearbeta din beställning samt för den tekniska administrationen av webbsidorna, beroende på vilket område som uppgifterna berör. Så här används uppgifterna inom de olika områdena:

2. Onlinebutik

När du besöker vår onlinebutik lagrar vi följande information för att fullgöra det slutna avtalet mellan dig och Kärcher eller för att genomföra åtgärder som föregår ett sådant avtal enligt artikel 6b i GDPR:

a) Beställning utan att skapa ett kundkonto
Vid en beställning via onlinebutiken begär vi in alla uppgifter som är nödvändiga för att ta emot och bearbeta beställningen. För detta ändamål använder vi obligatoriska fält: ditt fullständiga namn, din e-postadress, din postadress (fakturaadress och ev. särskild leveransadress). Dessa uppgifter används enbart för att bearbeta din beställning.

b) Kundkonto/registrering
Du kan även registrera dig hos Kärcher i samband med ditt köp. Då kopplar du ett lösenord till din e-postadress. Nästa gång du vill handla hos oss kan du enkelt logga in med dessa båda uppgifter. Några andra personuppgifter behöver du inte uppge. Kärcher lagrar dina uppgifter och skapar ett kundkonto som används för att registrera, genomföra och expediera dina beställningar. Kärcher behåller dina uppgifter för framtida beställningar så länge du väljer att fortsätta vara registrerad. Du har alltid rätt att visa, korrigera eller genom Kärchers försorg radera de uppgifter som registrerats i ditt namn.

c) Lagring av beställningsuppgifter
Om du överför uppgifter till Kärcher i samband med en beställning lagras dina uppgifter så länge de behövs för att expediera beställningen och i enlighet med de lagstiftade kraven på lagring av personuppgifter. Den förlängda lagringstiden för att uppfylla skyldigheterna att lagra uppgifter sker i enlighet med artikel 6c i GDPR.

d) Besök hos en annan återförsäljare
Om du besöker en annan återförsäljare under ditt inköp och kommer till Kärchers webbplatser genom att klicka på en länk till en av våra återförsäljares online-erbjudande och där fortsätter din beställning, kommer Kärcher inte att inhämta beställningsuppgifter från dig, eftersom du fortsätter ditt inköp hos en annan återförsäljare. Observera i detta fall dataskyddsinformationen hos den berörda återförsäljaren.

3. Kontaktformulär

Om du kontaktar Kärcher via ett kontaktformulär på Kärchers webbsidor lagras uppgifterna som du har angivit så att ditt meddelande ska kunna vidarebefordras till rätt kontaktperson. Detta sker i enlighet med artikel 6b i GDPR för att hantera din förfrågan. De uppgifter som du anger på ett kontaktformulär används aldrig för andra syften, framför allt inte för reklam. När din förfrågan har besvarats raderar vi din förfrågan och tillhörande personuppgifter.

4. Marknadsundersökningar (t.ex. Register & Win)

Kärcher använder dina uppgifter för marknadsundersökningar i enlighet med gällande lagstiftning om du uttryckligen medger detta genom att kryssa för rutan bredvid följande text:

”Jag är intresserad av att delta i fler enkäter inom ramen för Kärchers marknadsundersökningar!”

Inom ramen för ”Register & Win” och andra marknadsundersökningskampanjer lagrar Kärcher ditt tilltal, ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer samt den kategori som du anser du tillhör (privat eller företag). Om du fyllt i motsvarande fält eller kryssat för motsvarande rutor lagrar Kärcher även ditt födelseår samt artikelnummer, produktnamn och inköpsdatum för din Kärcher-produkt och att du är intresserad av att delta i fler marknadsundersökningar. Kärcher använder endast dina uppgifter inom ramen för sina marknadsundersökningar i enlighet med artikel 6a i GDPR om du medgivit detta genom att kryssa för tillhörande rutor. I annat fall används dina uppgifter uteslutande för att informera dig om du vunnit ett pris enligt i enlighet med artikel 6b i GDPR.

5. Tävlingar

Vid tävlingskampanjer lagrar Kärcher endast de uppgifter som krävs för utlottning av priser och genomförande av tävlingen enligt artikel 6b i GDPR (t.ex. ditt namn, din adress och din e-postadress). Kärcher använder endast dina uppgifter för marknadsundersökningar eller utskick av nyhetsbrev i enlighet med artikel 6a i GDPR om du uttryckligen medgivit att dina uppgifter får användas för andra ändamål genom att kryssa för tillhörande rutor.

6. Utökad garanti för högtryckstvättar och pumpar


GDPR och laglig grund för behandlingen kopplad till erbjudandet om utökad garanti

Personuppgifter och syfte med behandlingen

- Att ingå avtal om utökad produktgaranti, för detta behöver vi kontrollera att produkten kunden har köpt omfattas av garantierbjudandet, samt att kunden registrerat sig och sin produkt enligt Kärchers anvisningar. För detta behandlas kundens namn, mejladress, registrerad produkt, och datum och tid för registrering;

- Sända kunden garantibeviset och information om garantin. För detta behandlas kundens namn, mejladress, registrerad produkt, och datum och tid för registrering;

- Ge kunden förtur till kampanjer, erbjudanden och relevant information kopplad till kundens produkter (detta kan skickas via mejl och/eller SMS). För detta behandlas kundens namn och mejladress;

- Hantera garantiärenden för detta behöver vi kontrollera att produkten omfattas av garanti, kommunicera med dig på elektronisk väg, bedöma felet, samt åtgärda- eller omleverera produkten. För detta behandlas kundens namn, mejladress, kommunikation med kunden avseende ärendet, och registreringsuppgifter för produkten som garantin avser.

Personuppgiftsbehandlingen för ovan syften sker med stöd av artikel 6(1)(b) då behandlingen är nödvändig för fullgörandet av avtalet med kunden.

Personuppgifter och syfte med behandlingen

- Sända kunden nyhetsbrev inklusive marknadsföring om Kärchers produkter. För detta behandlas kundens namn, mejladress och postnummer.

Personuppgiftsbehandlingen för ovan syfte sker med stöd av artikel 6(1)(f), Kärchers berättigade intresse. Det berättigade intresset är att tillgodogöra sig Kärchers kontraktuella rättigheter (eftersom en förutsättning för att kunden ska få det utökade garantiåtagandet är att kunden blir prenumerant på Kärchers nyhetsbrev).

Kunden har alltid rätt att invända mot direktmarknadsföring varvid Kärcher måste upphöra med behandlingen för detta syfte.

Lagringstid

Personuppgiftsbehandlingen sker under hela garantitiden och sparas för en period om tre månader därefter, om inte vi behöver behandla personuppgifterna för att hantera rättsliga anspråk eller för att fullgöra lag.

7. myKärcher

Skapandet av ett lösenordsskyddat användarområde (myKärcher-konto) ger dig tillgång till resp. gör det enklare att använda tillgängliga funktioner som t.ex. onlinebutiken och reparationshantering online.

Följande uppgifter sparas då om dig: för- och efternamn, e-postadress, lösenord och födelsedatum som obligatoriska uppgifter och adress, titel, telefon- och mobiltelefonnummer som frivilliga uppgifter.

Dessa uppgifter lagras hos vår molnleverantör Amazon Web Service i Irland och/eller Frankfurt am Main.

Om ett köp görs via det lösenordsskyddade användarområdet (onlinebutik eller reparationsuppdrag) sparas även adressuppgifter. Dessa uppgifter lagras även hos vår molnleverantör Amazon Web Service i Irland och/eller Frankfurt am Main.

Det lösenordsskyddade användarområdet kan när som helst raderas av användaren själv med hjälp av funktionen ”Radera konto”.

8. Reparationsprocess online

Om du använder tjänsten Reparationsprocess online på myKärcher eller Kärcher Infonet så samlar vi in dina namn- och adressuppgifter samt angiven maskintyp för att utföra reparationsuppdraget i enlighet med artikel 6b i GDPR.

När reparationsuppdraget slutförts sparas dina uppgifter så länge som krävs enligt de lagstiftade kraven på lagring av personuppgifter. Den förlängda lagringstiden för att uppfylla skyldigheterna att lagra uppgifter sker i enlighet med artikel 6c i GDPR.

9. Nyhetsbrev

Du kan få Kärchers nyhetsbrev via e-post utan att uppge ditt namn genom att registrera dig med en e-postadress och i meddelandet uttryckligen lämna ditt medgivande genom att kryssa för rutan bredvid följande text:

”Jag vill prenumerera på Kärchers nyhetsbrev och accepterar dataskyddsbestämmelserna.”

När du skickat ditt medgivande via ett bekräftande e-postmeddelande använder Kärcher din e-postadress som mottagaradress för nyhetsbrev via e-post. Dessa nyhetsbrev ger dig regelbundet information om aktuella erbjudanden och Kärchers produkter. Denna databehandling sker med ditt samtycke i enlighet med artikel 6a i GDPR. Du kan när som avbeställa ditt abonnemang av nyhetsbrev.

 

§ 2 Vidarebefordran och radering av personuppgifter

1. Besök på Kärchers webbplatser

De uppgifter som lagras när du endast besöker Kärchers webbplatser (§ 1) vidarebefordras inte till tredje part.

2. Onlinebutik

a) Vidarebefordran till återförsäljare
Dina personuppgifter vidarebefordras endast till tredje part via onlinebutiken om det är nödvändigt för att fullgöra avtalet, hantera fakturaärenden eller uppbära betalning. Om du inte beställer varan direkt av Kärcher AB, utan av en av återförsäljarna som är anslutna till Kärchers onlinebutik som avtalspartner, registrerar Kärcher dina beställningsuppgifter enligt beskrivningen i § 1 nr. 2 på uppdrag av den återförsäljare som du valt. När du slutfört din beställning vidarebefordrar Kärcher dessa uppgifter till återförsäljaren för bearbetning av beställningen. För hantering av dina personuppgifter och bearbetningen av din beställning ansvarar respektive återförsäljare. Återförsäljaren erhåller från Kärcher endast sådan information som är nödvändig för att utföra sina respektive arbetsuppgifter. De har inte rätt att använda informationen på annat sätt.

b) Radering av kundkonto
Om du har registrerat ett kundkonto i Kärchers onlinebutik raderar Kärcher din registrering om du framför detta önskemål till dataskyddsansvarige (§ 6).

c) Kreditkontroll
Vårt företag kontrollerar regelbundet kunders kreditvärdighet, även befintliga kunders, vid tecknande av avtal och i särskilda fall då det finns ett legitimt intresse. För detta arbetar vi tillsammans med Business Check från vilka vi får nödvändiga uppgifter. För detta ändamål ska vi skicka ditt namn och kontaktuppgifter till www.businesscheck.se. Detta sker i enlighet med artikel Artikel 14 i GDPR.

3. Kontaktformulär

Din förfrågan eller kommentar vidarebefordras endast om det berör ett annat bolag inom Alfred Kärcher GmbH & Co. än det som kontaktformuläret är avsett för. Ditt meddelande och tillhörande uppgifter sänds då internt till rätt kontaktperson inom företaget. De uppgifter som du anger online på Kärchers kontaktformulär vidarebefordras inte till tredje part såvida du inte informeras specifikt om detta.

4. Marknadsundersökningar

Alla dina uppgifter som registrerats på Kärchers webbplatser för våra marknadsundersökningar används uteslutande internt inom Kärcher och vidarebefordras inte till tredje part. De raderas när dina kunskaper inte längre är nödvändiga för våra marknadsundersökningar.

5. Tävlingar

De uppgifter som registrerats inom ramen för en tävling på Kärchers webbplatser raderas fullständigt och utan fördröjning när kampanjen upphört och vidarebefordras inte heller till tredje part.

6. Garantiförlängningskampanj

De uppgifter som Kärcher registrerat i samband med garantiförlängningskampanjen raderas när den förlängda garantitiden löpt ut. Uppgifterna vidarebefordras inte till någon tredje part utanför Kärcher-koncernen.

7. Nyhetsbrev

Den e-postadress som du angav vid registreringen för nyhetsbrevet vidarebefordras inte till tredje part. Kärcher använder sig av Kärcher der SC-Networks GmbH, Enzianstraße 2, 82319 Starnberg enbart för databehandling. Om du inte längre önskar få nyhetsbrevet (§ 5 nr. 3) raderas din e-postadress från distributionslistan.

8. Utlämnande av uppgifter till myndigheter och andra offentliga instanser

Dina uppgifter vidarebefordras endast till tredje part utanför Kärcher-koncernen om behörig myndighet eller statligt verk kräver att uppgifterna lämnas ut. I sådana fall är Kärcher skyldig att efterkomma kravet.

 

§ 3 Säkerhetshänvisningar

1. Allmänna tekniska och organisatoriska åtgärder:
Kärcher har vidtagit en rad säkerhetsåtgärder som skyddar personuppgifterna på ett adekvat sätt och i tillräcklig omfattning.

Alla uppgifter som lagras hos Kärcher skyddas genom fysiska och tekniska åtgärder samt bestämda rutiner som säkerställer att endast särskilt behöriga personer får åtkomst till informationen i enlighet med denna dataskyddsförsäkran.

Kärchers webbplatser skyddas av en programvarubaserad brandvägg som förhindrar åtkomst från andra nätverk med uppkoppling mot Internet. Åtkomst till personuppgifter ges dessutom endast till anställda som behöver informationen för att utföra speciella arbetsuppgifter. Dessa medarbetare är utbildade på säkerhet och dataskyddsteknik och hanterar dina uppgifter på ett konfidentiellt sätt. 2. Säker överföring av uppgifter

Överföringen av dina personuppgifter i samband med en beställning via onlinebutiken sker med kryptering enligt industristandarden Secure-Socket-Layer (SSL-kryptering version 3).

3. Kontokortsuppgifter

De kontokortsuppgifter som du anger lagras inte av Kärcher, utan samlas in direkt av betaltjänsten via hypertext transfer protocol secure (”https”) i krypterad form.

4. Lösenord

Du får aldrig lämna ut ditt lösenord för våra webbsidor till en utomstående. Var även noga med att regelbundet ändra lösenordet. När du lämnar ditt kundkonto i onlinebutiken ska du alltid logga ut och sedan stänga din webbläsare för att förhindra att obehöriga får åtkomst till ditt konto.

 

§ 4 Cookies/beteendestyrd annonsering (Behavioural Advertising)


På grundval av § 15 kap. 3 i TMG skapar Kärcher användarprofiler i annonseringssyfte, marknadsundersökningssyfte eller för att utforma Kärchers webbsidor efter besökarnas behov, förutsatt att inte användaren invänder mot detta. Dina möjligheter att invända anges vid respektive tekniska åtgärd.

1. Användning av cookies

Vi använder ”cookies” på våra webbsidor för så kallad Behavioural Targeting. Det rör sig då om textfiler med information om användning (besökta webbsidor, antal besökare, besökstider, vistelsens längd på enskilda sidor osv.), dvs. användarprofiler, som sparas på din hårddisk. Dessa användarprofiler anonymiseras och analyseras med en teknisk (statistisk) analysmetod för att andra webbplatser senare ska kunna visa internetannonser (t.ex. banners) baserat på respektive användares intressen. Personuppgifter som namn, adress eller e-postadress sparas aldrig i dessa cookies.

2. Behavioural Advertising

IP-adressen samlas in direkt av tjänsteleverantören för Behaviour Targeting – GroupM Competence Center GmbH på Kärchers webbplatser – där den enbart sparas och behandlas antingen i förkortad eller krypterad form (dvs. ersatt av en annan nummersekvens som inte gör det möjligt att dra slutsatser om den ursprungliga IP-adressen och som inte kan spåras tillbaka). GroupM Competence Center GmbH erbjuder även reklam för andra leverantörers webbplatser och använder sina Targeting-system för att välja ut insamlade uppgifter för användaranpassad annonsering. Mer information om dataskydd och Behavioural Targeting hos GroupM Competence Center GmbH och deras teknologi hittar du på http://www.xaxis.com/de/page/privacy-policy/. Där kan du även invända mot den anonyma analysen av ditt surfbeteende.

Du kan även förhindra att cookies lagras genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Följden kan dock bli att du inte kan se Kärchers alla webbsidor fullständigt och/eller på korrekt sätt.

3. Adobe Analytics

På denna webbplats används även Adobe Analytics, en webbanalystjänst från Adobe Systems Software Ireland Limited (”Adobe”). Adobe Analytics använder så kallade ”cookies”, textfiler som sparas på din dator och som gör det möjligt att analysera hur en webbplats används. Om informationen som skapas via cookies om användningen av webbplatsen överförs till en Adobe-server säkerställer inställningarna att IP-adressen anonymiseras mot geolokalisering och ersätts av en generisk IP-adress innan uppgifterna sparas. På uppdrag av operatören av denna webbplats använder Adobe denna information för att analysera hur användaren använder webbplatsen, för att sammanställa rapporter om aktiviteten på webbplatsen och för att tillhandahålla fler tjänster relaterade till användningen av webbplatsen och internet för webbplatsoperatören. IP-adressen som överfördes från din webbläsare inom ramen för Adobe Analytics slås inte samman med andra uppgifter från Adobe. Du kan förhindra att cookies lagras genom inställningarna i din webbläsares programvara. Observera dock att du i detta fall eventuellt inte kan använda samtliga funktioner på denna webbplats fullt ut. Du kan även förhindra att Adobe samlar in uppgifter (inkl. din IP-adress) som skapas av cookies och som rör hur du använder webbplatsen, samt hur Adobe behandlar dessa uppgifter, genom att ladda ner och installera webbläsarpluginen via länken nedan: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html

4. Target

Så fort användaren öppnar webbplatser och interagerar med dessa och annonser visas där Xasis-tjänster används registreras information om webbsurfning, användning och interaktioner. Xasis kan även samla in information som identifierar webbläsare och enheter som användaren har interagerat med tidigare. Sådan information som registreras via Xasis-tjänsterna kan vara typ av webbläsare, webbläsarspråk och vilket operativsystem som används, internetprotokolladress (”IP-adress”), de unika identifierare som finns tillgängliga på användarens enhet, anslutningstyp (via kabel eller Wi-Fi), region som enheten befinner sig i, nätverk som enheten är ansluten till, en (mobil) enhets längd-/breddgrad, mobiloperatör (i förekommande fall), webbplats och vilken sida användaren kom från och besökte efteråt. Visning av en annons och information om webbplatsen och sidan som användaren besökte.

Till enheterna hör datorer, mobiltelefoner, pekplattor, läsplattor eller andra digitala enheter med möjlighet till internetanslutning.

Xaxis samlar inte in användarnamn, adresser, telefonnummer, e-postadresser eller liknande information som identifierar personer via sina tjänster.

Xaxis kan även få information från andra företag, inklusive deras kunder, som samlas in utanför deras tjänster och som tillhandahålls för dem i samband med tjänsterna. Xasis kan integrera denna information i information som samlas in via deras tjänster.

Xasis använder informationen som samlats in via deras tjänster för att säkerställa att användaren får den mest användbara och relevanta reklamen på webbplatser.

  

§ 5 Dina rättigheter

1. Insyn

Du har när som helst rätt att få information om vilka uppgifter som lagrats om din person, varifrån de kommer och för vilket syfte uppgifterna bearbetas. För detta ändamål kontaktar du Kärchers -dataskyddsansvarige (§ 6).

2. Invändning (marknadsundersökningar)

Du kan när som helst invända mot framtida behandling av uppgifter som rör dig i enlighet med art. 21 i GDPR. Detta gäller i synnerhet om syftet med behandlingen är direktreklam. Skicka i så fall ett kortfattat e-postmeddelande till kaercher.marketresearch@de.kaercher.com (du behöver inte ange något skäl).

3. Ångra ett samtycke (t.ex. utskick av nyhetsbrev)

Du kan när som helst återta ditt medgivande som ger Kärcher rätt använda dina personuppgifter, t.ex. för utskick av Kärchers nyhetsbrev. Om du vill avbryta ditt abonnemang av nyhetsbrevet klickar du på länken ”Avbeställ nyhetsbrev” längst ned i ett av e-postmeddelandena med nyhetsbrev som du fått. I alla övriga fall ska du kontakta den dataskyddsansvarige hos Kärcher AB.

4. Ytterligare rättigheter

Du har rätt att få dina personuppgifter rättade, raderade eller begränsade för behandling, rätt att invända mot framtida behandling samt rätt till dataportabilitet.
Du som berörd person har rätt att klaga hos en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat du befinner dig i, din arbetsplats eller platsen för den förmodade överträdelsen utan att det påverkar andra domstolsprövningar, om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot dataskyddsbestämmelser.

5. Behörig tillsynsmyndighet

Vid klagomål gällande användning av dina personuppgifter kan du även vända dig till Kärchers behöriga tillsynsmyndighet:

Datainspektionen
Tel. 08-657 61 00
Mail datainspektionen@datainspektionen.se
datainspektionen.se