Hållbarhet i siffror

På Kärcher ser vi helheten. För att förverkliga vår hållbarhetsvision sätter vi upp långsiktiga strategiska mål för hela företaget som vi konsekvent följer upp.

Hållbarhet hos Kärcher i siffror

Rapportering enligt GRI:s riktlinjer

Ansvar är en väsentlig del av företagskulturen på Kärcher från början – med hållbar företagsutveckling inriktad på människor och miljö. Vår ekonomiska framgång bygger på långsiktiga strategier. Så är också fallet när det gäller hållbarhet. Hållbarhetsrapporteringen följer riktlinjerna från Global Reporting Initiative (GRI).

Hållbarhetsrapport 2022