Du har uppdraget. Vi har Easyrent.

Easyrent är Kärchers sätt att bemöta kundens behov av flexibiltet. Easyrent innebär att du kan anpassa din maskinpark efter dina städkontrakt. Välkommen till ett enkelt sätt att göra affärer.

Easyrent_header

Genom förmånlig finansiering via vårt internationella avtal med Siemens Financial Services garanteras goda villkor. Hyra frigör även kapital och belastar inte ert företags övriga låneutrymme. Du hyr maskinerna med en trygghet om att om du som entreprenör skulle bli av med det uppdrag du använder maskinen på så kan du säga upp avtalet med endast tre månaders uppsägningstid efter en inledande bindningstid på tolv månader. Efter tjugofyra månader har du möjligheten att säga upp avtalet helt oavsett anledning och då med en uppsägningstid på sex månader.

Easyrent_header2

Servicepaketet Kärcher Full Service innehåller 2 st underhållsbesök/år. Alla nödvändiga reparationer och åtgärder samt material så som reserv- och slitdelar ingår och säkerställer att din maskin är säker, effektiv och tillförlitlig i drift. I händelse av driftstopp ingår även ”akutservice” mellan underhållsbesöken. I avtalet ingår även vårt Battery-servicepaket som innebär att utbyteskostnader för uttjänta och/eller defekta batterier ingår i Easyrent utan merkostnad.

Easyrent_header3

Försäkringen (Siemens All Safe Cleaning) omfattar plötslig och oförutsedd händelse såsom brand, blixtnedslag, vattenskada, stöld, skadegörelse och olyckshändelser. Försäkringen ersätter med reparation alternativt ny, likvärdig eller bättre utrustning vid förlust eller totalskada. Skador på hyrd eller leasad utrustning påverkar inte självrisk eller försäkringspremier på företagsförsäkringen.

Easyrent_header4

Inloggning och rapporter från Kärchers digitala distansverktyg Kärcher Fleet ingår. Med hjälp av detta kan ni bland mycket annat se antal timmar maskinen brukats, mellan vilka klockslag, var maskinen är just nu samt budgetera användningen av maskinen och jämföra mot faktiskt utfall. Läs mer om hur Kärcher Fleet ger dig full koll på läget.

Easyrent_header5

EASYRENT DIN SKURMASKIN HÄR

Preliminärboka din skurmaskin nedan. Fyll i nedanstående formulär så kontaktar vi dig inom kort.

*

*Obligatoriskt fält