Ansvar för våra medarbetare

Vad är grunden för ett företags framgång? Vi tror att framgång bygger på medarbetarna. Därför står Kärcher för en företagspolicy med fokus på människor och öppen kommunikation. Vi vill skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt – genom flexibla arbetstider, många möjligheter till framtida utveckling, stöd vid återanpassning efter sjukdom och mycket mer.

Employees

”Personerna i vårt företag är garanterna för vår framgång.”

Familjevärderingar ligger oss varmt om hjärtat. Därför tar vi ansvar för våra anställdas hälsa och förespråkar deras fortsatta utveckling.

Kärcher uttryckte den särskilda relationen till sina anställda med följande ord: ”Personerna i vårt företag är garanterna för vår framgång.” Hans inställning är fortfarande vägledande och utgör grunden i en företagspolicy där balansen mellan karriär och familj, de anställdas hälsa och yrkesmässiga utveckling och fortbildning har en central roll.

Vi behandlar våra anställda på ett sätt som präglas av uppskattning och omtänksamhet. Tack vare sitt starka engagemang har Kärcher vuxit till att bli global marknadsledare och tekniskt ledande inom rengöringsteknik.

Insikt: Vårt arbete och våra projekt för medarbetare

Supply_Chain_Academy_CSR_use_02

Återvinn papper, inte idéer

Hållbarhetschefens roll inrättades för att se till att Kärchers anläggningar över hela världen är lika engagerade i att förespråka hållbarhet. Tre chefer förklarar betydelsen av sitt arbete och vilka unika regionala utmaningar de hanterar.

>Läs mer

CSR Breakfast 2020+

Varje åsikt räknas – medarbetarna vässar hållbarhetsmålen

Om ett problem påverkar alla ska alla också kunna påverka. Vid ”Sustainability Breakfast 2020+” bidrog anställda i Brasilien, Kina och Tyskland avsevärt till definitionen av strategin fram till 2025.

>Läs mer

Översikt: Vårt engagemang för medarbetarna

Employee world meeting

Förbättra det globala samarbetet

Medarbetarundersökningen visar oss vad vi gör bra idag och vilka områden som kräver mer arbete. Våra medarbetare över hela världen arbetar gärna för Kärcher och identifierar sig mycket starkt med företaget. Vi vill fortsätta vårt förbättringsarbete, till exempel när det gäller samarbetet mellan olika avdelningar och länder. De åtgärder som vi vidtagit är till exempel ett första världsmöte för anställda som hölls i början av 2018 och som blev en stor framgång. Under detta möte diskuterade deltagarna möjligheter att förbättra det internationella samarbetet inom Kärcher.

Innovation Lab

En touch av Silicon Valley: Innovationslabbet

Kärchers innovationslabb samarbetar medarbetare från olika områden kring olika innovationer. Dessa team utvecklar inte bara nya produkter och tjänster utan arbetar samtidigt med hela affärsmodellen. Målsättningen är att få till stånd framgångsrika lanseringar. Det handlar inte bara om att öppna nya, framgångsrika affärsområden. Syftet är även att främja entreprenörsandan i Kärchers företagskultur. Anställda på alla avdelningar kan ansöka om att delta i detta innovationsarbete.

Company sports

Fullständig hälsohantering

Våra medarbetares hälsa definierades i vår hållbarhetsstrategi för 2020 som ett värde som permanent ska ingå i vår företagskultur. För att främja god hälsa bland våra medarbetare har vi tagit fram olika åtgärder som vi inför efter hand och regelbundet utvärderar. Ett exempel är att arbetsstationerna regelbundet inspekteras och optimeras för att säkerställa bästa tänkbara ergonomi. Skräddarsydda hälsokampanjer för de anställda förekommer på Kärchers samtliga verksamhetsorter, till exempel i form av aktiva lunchraster och influensavaccinationer.

Female Kärcher employee

Ett program för framgång

I de 60 länder och 100 företag där vi är verksamma ska varje enskild individ ha samma möjligheter att utvecklas på basis av sin befattning, bedömas enligt samma måttstockar och erbjudas passande fortbildning. Därför har vi utvecklat ett globalt standardiserat program för yrkesmässig utveckling av våra medarbetare som baseras på en internationell plattform.

Production employees

Karriär och studier kan förenas

Anställda som vill förbättra sina yrkesmässiga kvalifikationer och exempelvis utbilda sig till konstruktör eller arbetsledare eller ta en akademisk examen kan få ett stipendium från Kärcher som stöder dem på dem vägen mot en kandidat- eller magisterexamen. Detta initiativ från Kärchers HR-utvecklingsavdelning tilldelades andra pris i 2014 års Human Resources Excellence Awards som utses av facktidskriften Human Resources Manager.