PUMPAR

Vi har pumpar som möter alla dina behov och användningsområden, oavsett om du vill förse ditt hem eller trädgård med vatten från alternativa vattenkällor eller pumpa bort oönskat vatten snabbt och enkelt. 

Den perfekta pumpen – för varje situation

Dränkbara pumpar för klarvatten och smutsvatten

Dränkbara pumpar

Kärchers dränkbara pumpar pumpar vatten snabbt och enkelt, antingen för cirkulation eller för att pumpa bort det. Du kan välja mellan Kärcher-modeller för smutsvatten och modeller för dricksvatten eller endast lätt smutsat vatten.

SE PRODUKTER
Tryckstegringspumpar för vattning och vattentillförsel

Bevattningspumpar

Mångsidig användning i hem och trädgård: använd pumparna för bevattning eller inomhus för att förse tvättmaskinen och toaletten med rent brunnsvatten, grundvatten, regnvatten eller källvatten.

 

SE PRODUKTER
Dränkbara pumpar: tömning av klarvatten

Dränkbara pumpar: tömning av klarvatten

Med vattenpumpar med låg uppsugningshöjd kan klarvatten pumpas ut ur pooler, regntunnor eller från golv med läckande tvättmaskin (ned till en nivå på 1 mm).

• Pumpar med låg uppsugningshöjd
• Dual dränkbara pumpar

Dränkbara pumpar: tömning av smutsvatten

Dränkbara pumpar: tömning av smutsvatten

Smutsvattenpumpar är lämpliga för att snabbt pumpa ut översvämningsvatten eller vatten från regntunnor i trädgård eller utgrävningsgropar.

• Smutsvattenpumpar
• Dual dränkbara pumpar

Tryckstegringspumpar: trädgårdsvattning

Pumpautomater: trädgårdsbevattning

Vattenpumpar är avsedda för användning av vatten från brunnar, cisterner och regntunnor till vattning av växter och gräsmattor.

  • Trädgårdspumpar
  • Hem- och trädgårdspumpar
  • Fatpumpar
  • Djupbrunnspump
  • Cisternpumpar
Tryckstegringspumpar: hushåll

Pumpautomater: hushåll

Pumpautomater transporterar vatten från alternativa källor för användning i hushåll (till exempel toalettspolning och tvättmaskiner).

• Pumpautomater
• Hem- och trädgårdspumpar

UNNA DIG DET BÄSTA

Vi har rätt lösning för alla behov, och våra innovativa pumpar kan hjälpa dig att bevattna trädgården enkelt och hållbart. Pumpautomaterna transporterar regnvatten och grundvatten dit det behövs, i trädgården och hemma. Med dränkbara pumpar kan du istället pumpa bort oönskat vatten eller vatten som inte längre behövs.

Dränkbara pumpar

Kraftfulla Kärcher dränkbara pumpar ger snabb, tillförlitlig hjälp om du vill pumpa ut klarvatten eller smutsvatten. Kärcher dränkbara pumpar har den beprövade, keramiska glidringstätning som används i professionella applikationer. Denna högkvalitativa tätningen gör pumparna mer robusta, förlänger livslängden och betyder att de är perfekta för krävande användning hemma och i trädgården.

Även om du måste reagera snabbt vid en översvämning är en dränkbar pump den perfekta lösningen. Oavsett om det rör sig om en läckande tvättmaskin, kraftigt regn eller ett blockerat avlopp, är en Kärcher dränkbar pump ett säkert och tillförlitligt hjälpmedel för att avlägsna vatten på ett ögonblick.

Kärcher pumpar

SP Flat

Dränkbara pumpar med låg uppsugningshöjd i SP Flat-serien suger lätt upp smutsvatten eller klarvatten till en nivå på bara 1 mm. Denna typ av vattenpump används till exempel för att pumpa ut vatten från en pool före rengöring eller för att snabbt avlägsna vatten i hemmet på grund av en läckande tvättmaskin.

Kärcher pumpar

SP Dirt

Smutsvattenpumpar möjliggör pumpning av mycket smutsigt, slammigt avloppsvatten. Även större partiklar med kornstorlek på upp till 30 mm hanteras utan problem. Det innebär att dessa produkter rekommenderas för pumpning av trädgårdsdammar eller för att assistera vid översvämning eller om utgrävningsgropar vattenfylls.

Kärcher pumpar

SP Dual

Mångsidig med 2-i-1-funktion: SP Dual-pumpar kombinerar låg uppsugningshöjd (ned till 1 mm) med möjlighet att pumpa ut smutsvatten med partikelstorlek upp till 20 mm. Filterkorgen i höljets botten kan anpassas till alla tillämpningar, snabbt och enkelt. SP Dual är perfekt för pumpning av vatten från översvämmade källare, trädgårdsdammar och pooler.

Pumpautomater

Spara på värdefullt regnvatten och välj en pumptyp som klarar av att samla upp regnvatten från cisterner och regntunnor och använd vattnet för att bevattna växter och gräsmattor.

Kärcher pumpar

BP Garden

Dessa pumpar är avsedda för vattning av gräsmattor med sprinklers och växter med munstycke eller vridbart spolrör. Återvunnet vatten från alternativa källor som regntunnor och cisterner kan användas för detta. Den ergonomiska strömbrytaren är fotmanövrerad, vilket betyder att du slipper att böja dig ned.

Kärcher pumpar

BP Home

Med BP Home-pumpar kan du kan försörja hemmet med återvunnet vatten från brunnar, cisterner och liknande källor, till exempel för spolning av toalett eller vattenförsörjning till tvättmaskin.
Pumparna sätts på och stängs av automatiskt efter behov.
De levereras med en inbyggd backventil, en tryckdisplay på produkten och en tryckutjämningsbehållare.

Kärcher pumpar

BP Home & Garden

En komplett lösning med konstant tryck för tillförlitlig tillförsel av återvunnet vatten till hemmet och för vattning av trädgården med alternativa, naturliga källor.
Vid behov av vatten startas dessa pumpar automatiskt. När det inte behövs mer vatten stängs de automatiskt av.

Sortimentets flerstegspumpar har ännu mer effekt. Med samma strömningshastighet drar de cirka 30 % mindre energi än konventionella pumpar. Tack vare den ergonomiska fotomkopplaren behöver du aldrig mer böja dig för att starta och stänga av pumpen.

Kärcher pumpar

BP Barrel

Med BP Barrel-pumpar är det en barnlek att använda vatten från regntunna för att vattna trädgården.
Pumparna är mycket lätta att använda. Strömbrytaren monteras direkt på tunnans kant, vilket underlättar användning.
Den batteridrivna (18 V) versionen av pumpen kan användas utan tillgång till eluttag. Tack vare deras slimmade utformning passar BP Barrel-pumpar utan problem i IBC-behållare.

Kärcher pumpar

BP Cistern

Dessa pumpar sänks ned i vattnet i cisterner, fat eller brunnsschakt för trädgårdsvattning och uppfyller många olika behov. Ett korrosionsbeständigt hölje i rostfritt stål ger pumpmekanismen ett långvarigt skydd. Pumpen är bekväm och säker: om den inte kan arbeta korrekt när vattennivån är låg stängs pumpen av automatiskt.

Kärcher pumpar

BP Deep Well

Tack vare liten tvärsnittsarea kan BP Deep Well-pumpar användas i de smala öppningarna och schakten för djupa brunnar. De används för att pumpa upp vatten från stora djup. Flerstegshydraulik säkerställer önskat tryck.
Pumparna har hölje av rostfritt stål, eftersom de är nedsänkta i vattnet under användning.
Pumparna är utrustade med extra tryckströmställare, vilket gör att de även kan användas för tillförsel av processvatten för hushåll.

FAQs

Kapaciteten beror på matningshöjden och på övrig utrustning som anslutits till pumpen. Observera den maximala matningshöjden.

Fyll pumpen med vatten före drift och tryck på ventilationsknappen.
Dra ut stickkontakten och rengör sugledningen.
Dra ut stickkontakten och rengör förfiltret.

Kontrollera säkringen och de elektriska anslutningarna.
Om värmeskyddsbrytaren har utlöst efter överhettning, dra ut stickkontakten och låt pumpen svalna, rengör sugområdet och undvik att torrköra den.
Dra ut stickkontakten och rengör sugområdet.
Kontrollera flödesmätare i sugområdet.
Om nivåbrytaren orsakar att pumpen stannar, kontakta en av våra servicepartners.