Återvinn papper, inte idéer

Hos Kärcher tänker vi globalt – hållbarhetschefens roll inrättades för att se till att Kärchers anläggningar över hela världen är lika engagerade i att förespråka hållbarhet. Tre chefer förklarar betydelsen av sitt arbete och vilka unika regionala utmaningar de hanterar.

Kärcher employees in conversation
„Kinas hållbara utveckling går framåt.“
Aaron Fang, chef för kvalitet och hållbarhet på Kärcher i Kina, har ansvarat för kvalitetsledning i mer än 11 år.

  

Aaron Fang, vilka särskilda utmaningar står ni inför när det gäller hållbarhet i ert land?

Den kinesiska ekonomin har vuxit snabbt på senare tid. Så miljön och de ändliga resurserna har påverkats kraftigt. Under de senaste åren har Kina som helhet dock i allt högre grad erkänt betydelsen av hållbarhet och miljöskydd. Antalet gröna initiativ – från både företag och allmänheten – har ökat kraftigt. Jag anser att Kärcher Kina redan är på god väg när det gäller dessa frågor. 

Har du exempel på åtgärder som ni vidtar för att öka hållbarheten på Kärcher Kina?

I Kina arbetar tjänsteföretag och leverantörer fortfarande ofta inte direkt med hållbarhet och miljö. Därför är vi särskilt uppmärksamma på att utbilda både nya och etablerade leverantörer i hållbarhets- och miljöfrågor. Om förutsättningarna är de rätta – det vill säga om avståndet tillåter det – håller vi workshoppar på plats och erbjuder intresserade kollegor från andra avdelningar intern utbildning i vår anläggning. Dessutom kontrollerar vi alltid materialhantering baserat på Kärchers globala inköpsriktlinjer innan vi tecknar avtal. Vi kontrollerar även regelbundet leverantörernas arbete under processens gång.

Var ligger det nuvarande fokuset hos Kärcher Kina?

För oss är det förebyggande arbetet särskilt viktigt. Vi uppmärksammar redan hållbarhet och miljöskydd i produktionen och leverantörskedjorna. När det gäller relevanta standarder följer vi Kärcher-koncernens centrala specifikationer och ligger därför ofta före andra företag i Kina. Så vi har redan kommit långt när det gäller digitaliseringen på våra kontor och har till exempel kraftigt minskat pappersförbrukningen. Dessutom utbildar vi våra medarbetare i frågor som resursbevarande. Personligen är jag mycket stolt över mina anställda som är oerhört motiverade att jobba för dessa frågor.

Aaron Fang, Sustainability Manager, Kärcher China

  

„Om man försöker leva mer hållbart provar man oftare något nytt.“
Teresa Peintinger, CRM-projektledare och hållbarhetschef på Kärcher i Österrike, har varit i företaget sedan 2015.
Teresa Peintinger, Sustainability Manager, Kärcher Austria

Teresa Peintinger, vilken betydelse har hållbarhet i Österrike?

Jämfört med andra länder ligger Österrike verkligen bra till redan nu. När det gäller sopsortering, återvinning och energieffektivitet har vi redan gjort mycket under de senaste åren. När det gäller förnybar energi har Österrike en stor lokal fördel när det gäller vattenkraft. Folk här har stor medvetenhet om sin miljö, och det ser jag även bland mina kolleger. Hållbarhetsfrågan är av stor personlig betydelse för medarbetarna. De vill att Kärcher ska bli ännu mer hållbart och vill vara en aktiv del av detta. Och det är också mycket viktigt eftersom det naturligtvis fortfarande finns mycket att göra, till exempel när det gäller att minska koldioxidutsläppen.

Hur tillvaratar du medarbetarnas intressen som hållbarhetschef? 

Personligen ser jag mig själv som om jag har en tvärvetenskaplig funktion på alla områden och som en kontaktpunkt för alla hållbarhetsfrågor. Som ett första steg gick jag därför igenom diskussioner med chefer och medarbetare och fick idéer och förslag därifrån. Återkopplingen var mycket positiv och som ett resultat av detta har en problembaserad fokusgrupp med intresserade kolleger bildats, och vi håller för närvarande på att ta fram en åtgärdskatalog. I ett regelbundet nyhetsbrev informerar jag kollegerna om den aktuella utvecklingen rörande hållbarhetsfrågan, inom och utanför företaget.

Vilka frågor är särskilt aktuella enligt din åsikt?

Ett av mina första ärenden var kassering och återvinning av litiumjonbatterier. Eftersom vi har fler och fler sladdlösa enheter i vårt sortiment är det en mycket aktuell fråga. I nära samarbete med vår chef för farligt gods och avfall hittade och lejde vi ett företag som tillhandahåller insamlingsställen i våra Kärcher-centra och hanterar korrekt bortskaffande från beredning till återvinning. Det gör det möjligt att utvinna minst 75 procent av råvarorna ur batterierna för återvinning. 

 

„Vi kommunicerar ständigt med andra stora företag i Brasilien om hållbarhets- och miljöfrågor.“
Jéssika Leal Faria, Integrated Management Assistant Engineer and Sustainability Manager på Kärcher i Brasilien, började på Kärcher 2013 som kvalitets- och miljöanalytiker.

 

  

 

Jéssika Leal, hur ser hållbarhetshanteringen ut i Brasilien, och framför allt hos Kärcher?

I Brasilien är folk inte så medvetna om miljöfrågor och hållbarhetsfrågan än. Det kan därför vara svårt att skapa och dela visioner som väcker uppmärksamhet – både med kolleger och med kunder och tredje part. Det kan man redan se med frågor som sopsortering och återvinning som för det mesta helt enkelt inte är relevanta i Brasilien.

Därför integreras miljö-, hållbarhets- och kvalitetsfrågor direkt i utbildningen av nya medarbetare på Kärcher. Vi förklarar initiativ som minskad pappersförbrukning på arbetsplatsen, användning av glas istället för plast för vatten och så vidare.

På grund av att vi följer specifikationerna för det tyska moderbolaget har vi redan en högre standard än vad som föreskrivs i Brasilien. Både i produktion och på våra kontor har vi till exempel möjlighet att sortera olika typer av skräp som papper, glas, plast, organiska material m.m. Att helt klara sig utan papper är för närvarande en utmaning för produktionen eftersom den fortfarande håller på att digitaliseras. Men även här är vi föregångare jämfört med resten av landet.

Har medvetenheten om denna fråga enligt din åsikt förändrats?

Medvetenheten om hållbarhet har ökat under de senaste två åren, och definitivt inte bara bland allmänheten. Fler och fler företag ser det som en särskild grundpelare i sina strategier. På Kärcher i Brasilien är vi alltid i kontakt med andra stora företag i landet om hållbarhets- och miljöfrågor och arbetar även med gemensamma idéer.

Vad planerar ni att göra för att främja hållbarhet?

Personligen tycker jag att det är viktigt att också göra familj, vänner och kolleger medvetna om denna fråga. Sopsortering och återvinning är särskilt svårt att lära ut i Brasilien. Många i Brasilien tror till exempel att vi tar arbete ifrån sopavskiljarna som arbetar på gatan om vi inte bara slänger skräpet på gatan utan sorterar det själva därhemma eller på kontoret. Det inspirerade oss på Kärcher att planera en miljövecka för våra medarbetare. Tanken med detta är att genomföra en hel vecka med utbildning, möten och evenemang som rör hållbarhetsfrågan. Utifrån detta kan vi sedan utveckla utbildningen för våra tjänsteföretag och leverantörer.

Något som varit en stor inspiration för mig var Kärcher sustainability breakfast, där jag fick möjlighet att träffa folk från olika avdelningar och länder. Jag tyckte att utbytet av olika ståndpunkter och synpunkter mellan kollegerna var till stor hjälp och mycket inspirerande.

 

Detta kan också vara av intresse: