Kärcher konsumentprodukter

Hur går jag tillväga för att reklamera en produkt?

Vi på Kärcher är måna om att skapa och leverera innovativa produkter av hög klass. Skulle du mot förmodan upptäcka fel på din produkt eller att något saknas i förpackningen, ta kontakt med din närmsta auktoriserade serviceverkstad så hjälper de dig. Du kan även vända dig till butiken där du köpt din produkt.

Kvitto vid reklamation

För att åberopa garanti eller reklamationsrätt behöver du visa kvitto på köpet. Har du betalat med kort men tappat bort kvittot kan du be butiken där du köpt produkten om hjälp att få fram ett köpebevis, alternativt kan du ta fram transaktionskvitto på köpet från din bank. Har du däremot betalat ditt köp kontant och tappat bort kvittot kan det tyvärr vara svårt att bevisa ett köp.

Garantibedömning

Kärcher AB följer konsumentköplagen. Om Kärcher AB eller av oss auktoriserad serviceverkstad, finner att felet/delen ej omfattas av garanti, kommer reparationen/den utbytta delen att faktureras.

 1. Garantitiden för Kärcher konsumentprodukter är 2 år från inköpsdatum (inklusive bevattningsprodukter).
 2. Garantin omfattar fabrikations- och konstruktionsfel. Under garantitiden står Kärcher för såväl arbete som material.
 3. Garantin omfattar inte transportskador eller skador som uppstått genom yttre påverkan, oaktsamhet, ett felaktigt handhavande eller rena förslitningsskador som kan anses vara följden av ett onormalt brukande av maskinen.
 4. Endast av Kärcher auktoriserad serviceverkstad får utföra reparationer under garantitiden.
 5. Garantitiden på reservdelar (efter 2-årsgarantin), och separat köpta tillbehör är 3 månader.
 6. När garantireparationen åberopas skall detta alltid styrkas med ett kvitto eller en kopia av inköpsfakturan.
 7. Kärchers produkter är CE-godkända och även i förekommande fall Semko-godkända.
 8. Kärchers tillverkningsenheter är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001, vilket garanterar att tillverkningsprocessen är miljövänlig och av högsta kvalitet samt att du har tillgång till reservdelar i minst 10 år.
 9. Fel eller skador i leveranser ska skyndsamt och senast inom 5 arbetsdagar efter godsmottagning rapporteras till Kärcher AB. Skador ska vara noterade på fraktsedel vid godsmottagning och godkända av transportör.

 

Garanti för PrimoFlex®:

PrimoFlex trädgårdsslang har olika långa garantitider:  PrimoFlex®: 12 år, PrimoFlex® Plus: 15 år, PrimoFlex® Premium: 18 år.

 

Kärcher proffsprodukter

Garantibedömning

Samma regler som ovan gäller även för produkter ur Kärchers professionella sortiment med undantag för nedanstående:

 1. Garantitiden för Kärchers proffsprodukter är 1 år från inköpsdatum.
 2. Köparen ansvarar själv för alla transport- och resekostnader i samband med garantireparation.

För garantibedömning, vänligen kontakta din närmaste serviceverkstad.