Industridammsugare/stoftavskiljare

Kärchers industridammsugare och industriella stoftavskiljare i flexibel eller permanent installation hanterar även de tuffaste rengöringsuppgifterna på några få sekunder, för små och stora kvantiteter, flytande och fasta ämnen, konventionellt eller farligt sugavfall.

Vårt kvalitetskrav: Tillverkad i Tyskland

Ett löfte du kan lita på

Högkvalitativa komponenter, bred expertis, högt mervärde och professionellt utbildad personal har i många årtionden hjälpt oss att leverera beprövade produkter med enastående kvalitet och hållbarhet.

Vi är en partner vid din sida för varje utmaning inom industriell dammsugning. Dina upplevelser och feedback är mycket värdefull för oss eftersom våra mål överensstämmer med dina – att ta fram innovationer och produkter som hjälper dig att nå dina mål snabbare och effektivare.

Våra dammsugare är redo för tuffa jobb

Varje sektor har sina egna krav på den perfekta rengöringen: Integrerade och storskaliga processer, farliga ämnen, snäva tidsramar och mycket annat. För detta krävs maskiner och system som är både universella och specifika. Kärcher är det bästa valet för industridammsugare, vare sig det är för metall- eller bilindustrin, läkemedels- eller livsmedelsindustrin:

 • Industriella dammsugarsystem som är flexibla och mobila eller installeras stationärt
 • Perfekt för dammsugning av både små och stora kvantiteter
 • Avlägsnar helt fasta ämnen och vätskor liksom stora mängder damm
 • Säker uppsugning och bortskaffning av farligt sugavfall
 • Maskiner som konstruerats för långvarig industriell användning

Nytt namn – samma välkända kvalitet. Ringler blir Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Ringler GmbH genomgår nu en omfattande omprofilering av sina industridammsugare. I framtiden kommer hela produktportföljen att uppträda under varumärket Kärcher . Standardfärgen på produkterna blir den nya företagsfärgen antracit, såvida inte kunden anger andra önskemål. Därigenom stärker Kärcher enhetligheten på koncernprodukternas utseende, liksom den strategiska inriktningen med fokus på dig som kund.

Fördelar för dig: Du får nu ännu större nytta av en harmoniserad produktportfölj från ett etablerat internationellt varumärke – Kärcher.

Produkttjänsten Kärcher Industrial Vacuuming i korthet:

 • Standardmaskiner finns tillgängliga omedelbart ”på butikshyllan”
 • Individuella kundlösningar produceras fortfarande snabbt tack vare våra välsorterade butiker
 • Oförändrad tidsram för projektofferter tack vare full tillgänglighet i försäljnings- och projektplaneringen
 • Dessutom garanterad reservdelsförsörjning tack vare höga lagernivåer 

 

Med vänliga hälsningar
Kärcher-teamet

Över 50 års expertis

Med Kärchers industridammsugare drar du nytta av över 50 års erfarenhet. Genom nära kontakt med kunder världen över analyserar vi hela tiden existerande och nya användningsområden och optimerar våra produkter efter dem.

DIN BRANSCH – VÅRA DAMMSUGARE. KÄRCHERS INDUSTRIDAMMSUGARE ÄR EN HIT FÖR MÅNGA SEKTORER OCH MÅLGRUPPER. DAG UT OCH DAG IN.

Industridammsugarna från Kärcher passar för alla sektorer.

Industridammsugarna från Kärcher passar för alla sektorer.

SNABBT. SÄKERT. RENT

Metallindustri, inklusive metallurgi, maskindesign och fordonsteknik, är en central industri med otroligt sofistikerade procedurer. Vid bearbetning av metall genereras enorma mängder slipspån blandat med kylsmörjmedel. Rengöring av arbetsstycken och maskinverktyg, ofta under pågående drift, är ett viktigt arbetsmoment med stor effekt på kostnadseffektiviteten. Våra industriella suglösningar ger optimal processtillförlitlighet och kvalitetssäkring.

Användning:

 • Industridammsugare absorberar spån och vätskor från all spånbildande bearbetning, t.ex. fräsning, svarvning, borrning, slipning, avgradning och borstning
 • Stationär dammsugning av maskinutrustning som kontinuerligt avlägsnar spån och damm

Utmaning:

 • Nedsmutsning på maskinutrustning med (vassa) spån, slipdamm, färgslipdamm, slagg, brännbart damm, kylsmörjmedel och emulsioner
 • Separera spån och emulsioner

Fördelar:

 • Ger rena produktionsprocesser och minimerar stilleståndstiden
 • Minskad stilleståndstid för maskinutrustning
 • Ökar noggrannheten i produktionen
 • Ökar tillförlitligheten i arbeten och processer
 • Separerar spån och vätskor
 • Långvariga, robusta lösningar
 • Kontinuerlig drift och snabb rengöring tack vare hög sugeffekt
Kärcher industrial vacuums for the automotive industry/metal processing and machine design

HYGIENISKT ARBETE – EKONOMISK RENGÖRING

Rena tillverkningsprocesser, garanterad kvalitet, optimal hygien och förhindrandet av nedsmutsning är viktiga framgångsfaktorer i livsmedelsindustrin. Industrin ger upphov till stora mängder av fint, explosivt damm.

Användning:

 • Uppsugning av livsmedelsstoft, t.ex. mjöldamm, vitaminpulver, livsmedelspulver m.m., antingen mobilt eller stationärt och integrerat i produktionsprocessen

Utmaning:

 • Varierande dammsugningsuppgifter och smutstyper: Livsmedelsspill, olika typer av damm (med explosionsrisk, fritt svävande, vidhäftande, vått), fett, olja och äggvita, vätska
 • Risk för dammexplosion
 • (Kors-)kontaminering, mikrobiell kontaminering, smakförändringar, halkrisk

Fördelar:

 • Ger rena produktionsprocesser och minimerar stilleståndstiden
 • ATEX-certifierad uppsugning av explosiva dammtyper
 • Hållbara, pålitliga och kompakta lösningar
 • Kostnadseffektiva lösningar
 • Effektiva filter och filterrengöring
Kärcher industrial vacuums in the food industry

HÄLSA ÄR NYCKELN. PÅ ALLA SÄTT.

Läkemedelsindustrin måste hålla en extremt strikt kvalitets- och hygienstandard för ett mycket varierande produktsortiment. Produktionsprocessen måste samtidigt vara så effektiv som möjligt. Våra dammsugare och stoftavskiljare uppfyller de målen, oavsett verksamhetens storlek.

Användning:

 • Uppsugning av tablettrester och aktiva läkemedelskomponenter (vitaminer, östrogen)
 • Dammsugning i produktionsprocesser

Utmaning:

 • Fint och hälsofarligt damm
 • Explosivt damm

Fördelar:

 • Ger rena produktionsprocesser och minimera stilleståndstiden med t.ex. sugning som
 • integreras i produktionsprocessen
 • Skyddar hälsan och arbetsmiljön
 • Dammsugning av särskilt känsliga områden
 • Säker uppsugning och bortskaffning av bland annat farligt och explosivt
 • damm tack vare dammsugarens certifiering
Kärcher industrial vacuums in the pharmaceutical industry

PRODUKTIVITET OCH RENLIGHET: DEN PERFEKTA KOMBINATIONEN.

Produktion och bearbetning av gummi och plast genererar både fina och grova partiklar som är skadliga för hälsan. Dessa ämnen kan förekomma i stora mängder vid transport och underhållsarbete.

Användning:

 • Rengöring av maskiner och arbetsplatser, särskilt uppsugning och absorption av granulat, plastspån och plastdamm, (aggressiva) kemiska blandningar, gödningsmedel, färgpulver, vatten, rengöringsmedel
 • Uppsugning av damm från produktionsprocesser (t.ex. damm som uppstår vid granulatpåfyllning)

Utmaning:

 • Hälsofarligt och miljöfarligt damm
 • Kontaminering av produkter

Fördelar:

 • Ger rena produktionsprocesser och minimerar stilleståndstiden
 • Garanterar en säker arbetsmiljö och effektivitet i arbetet
 • ATEX-certifierad uppsugning av explosiva dammtyper
 • Kontaminationsfri tömning
Kärcher industrial vacuums in the plastics and chemical industry

GE DITT BYGGPROJEKT EN FRÄSCH START.

Användning:

 • Uppsugning av alla slags mineraler (betongdamm, cementdamm), grövre erosionspartiklar, småsten, sand
 • Transport av dammsugaren till byggarbetsplatser och flexibel användning på plats

Utmaning:

 • Långsiktiga hälsorisker från damm
 • Grövre erosionsmaterial som arbetsmiljörisk

Fördelar:

 • Högre kvalitet på arbetet
 • Skyddar hälsan och arbetsmiljön
 • Direkt uppsugning medan en maskin används tack vare dammsugarens anslutningen för elverktyg
 • Manövrerbara, rörliga maskiner
 • Hållbara, robusta maskiner
Kärcher industrial vacuums in handicraft and the construction industry

ÖVERALLT DÄR DET SÅGAS, HYVLAS OCH SLIPAS

Spån och damm från sågning och slipning är en allvarlig och permanent hälsorisk i trä- och möbelindustrin. Dessa ämnen är dessutom lätt antändliga och kan till och med explodera. Med våra specialiserade sugsystem förhindrar du på ett tillförlitligt sätt att damm och spån ansamlas och blir till en fara på arbetsplatsen.

Användning:

 • Underhållsrengöring och maskinrengöring
 • Industridammsugare avlägsnar spån och damm från fräsmaskiner, slipmaskiner, sågar, handverktyg m.m. genom kontinuerlig sugning.

Utmaning:

 • Lättantändligt eller mycket explosivt damm
 • Hälsofarligt damm
 • Återkommande stora mängder av damm

Fördelar:

 • Skyddar hälsan och arbetsmiljön
Kärcher industrial vacuums in the wood processing industry

SÄKER INDUSTRIELL STEN- OCH GLASPRODUKTION

Vid bearbetning av sten och glas bildas sugavfall som är extremt fint, vasst och strävt. Detta är dock inget problem för våra industriella suglösningar.

Användning:

 • Maskinrengöring, ibland med stora mängder vätska
 • Uppsugning av cementdamm på transportband, fyllningstrattar, fyllningsmaskiner osv.

Utmaning:

 • Stora mängder damm
 • Vasst material som behöver dammsugas
 • Stora mängder kylvatten

Fördelar:

 • Säkerställer kvaliteten och driftprocesserna
Kärcher industrial vacuums in the glass and stone industry

LUDDFRI TEXTILTILLVERKNING

Avlägsnandet av spill i textilproduktionen innebär unika utmaningar. När fibrer och ludd sugs upp bildas det lätt proppar som kan innebära produktionsstopp om de blockerar filter, slangar och rörledningar. Våra skräddarsydda lösningar säkerställer att dina produktionsprocesser kan köras utan avbrott.

Användning:

 • Uppsugning av ludd och fibrer av olika storlek och kvantitet

Utmaning:

 • Textilfibrer som fastnar och blockerar filter
 • Textilfibrer som bildar proppar i slangar och rörledningar

Fördelar:

 • Ger rena produktionsprocesser och minimerar stilleståndstiden
 • Hög kontinuerlig sugeffekt
 • Hållbara, pålitliga, kompakta och kostnadseffektiva lösningar
Kärcher industrial vacuums in the textile industry

100 % DAMMFRI PRODUKTION.

Produktionsprocesser inom elektronik- och optikindustrin genererar ett extremt fint damm som kan skada komponenter och måste dammsugas bort omedelbart medan processen körs. Våra sugsystem, t.ex. industridammsugare, avlägsnar det fina dammet och hjälper dig att nå dessa mål samtidigt som du skyddar dina sofistikerade produktionssystem.

Användning:

 • Fräsning av elektriska komponenter
 • Polering av optiska element

Utmaning:

 • Starkt slipande damm
 • Damm som kan förstöra komponenter

Fördelar:

 • Säkerställer kvaliteten och driftprocesserna
Kärcher industrial vacuums in the electronics and optics industry

REN PRODUKTION FRÅN PAPPER TILL TRYCK

Vid produktion av tryckta medier förekommer stora mängder pappersdamm, färgpulver, flytande färgämnen och toner. Dessa ämnen, som ibland är mycket giftiga, kräver högeffektiv industridammsugning – vilket vi har utformat för tryckeriindustrin i flera årtionden.

Användning:

 • Uppsugning av cellulosafibrer vid maskinrengöring i pappersindustrin
 • Uppsugning av fint och grövre pappersklipp från skärmaskiner
 • Rengöring av tryckpressar
 • Uppsugning av färgpulver

Utmaning:

 • Extremt fint och explosivt damm
 • Grovt pappersklipp

Fördelar:

 • Säkerställer kvaliteten och driftprocesserna
 • Skyddar hälsan och säkerheten
Kärcher industrial vacuums in the printing industry

DIN SMUTS ÄR VÅRT PROBLEM. KÄRCHER HAR RÄTT SORTIMENT FÖR ALLA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN.

Rätt lösning på alla problem

Kärchers industridammsugare och industriella stoftavskiljare innebär en lösning för varje problem inom industridammsugning: För flexibel och mobil eller stationär användning, för uppsugning av allt från grova spån till minimala svävande partiklar, för små eller stora mängder, för vätskor eller fasta ämnen, för oproblematiskt eller farligt material.

Kärcher Industridammsugare för vätskor / spån

Industridammsugare för vätskor / spån

Våra robusta industridammsugare klarar också av att permanent och tillförlitligt hantera stora mängder slipande spån och smörjmedel. Som ett resultat av detta är våra industridammsugare ditt förstahandsval för dammsugning av spån och emulsioner, t ex från fräsmaskiner och moderna bearbetningscentraler.

Kärcher Industridammsugare för fasta ämnen / damm

Industridammsugare för fasta ämnen / damm

Upptäck vår breda produktportfölj av industridammsugare med särskild filterteknik för dammsugning av fina och grova substanser och damm. Dessa industridammsugare är utrustade med högkvalitativ filterteknik för farliga ämnen och har en särskilt lång livslängd tack vare filterrengöring.

Kärcher Industridammsugare Ex

Industridammsugare Ex

Med våra certifierade explosionssäkra industridammsugare för ATEX Zon 22 med dammklasserna M och H har du alltid den optimala lösningen för dammsugning av explosivt damm.

INDUSTRIDAMMSUGARE FÖR VÄTSKA/SPÅN

INDUSTRIDAMMSUGARE FÖR STORA MÄNGDER STRÄVT SPÅN OCH SMÖRJMEDEL

Inom industrin behövs dammsugare som klarar av att köras flera timmar varje dag eller till och med dygnet runt. Materialen som behöver sugas upp kan vara allt från mycket små eller mycket stora mängder av strävt spån och grova partiklar eller spill, till vätska såsom olja, kylvätska och vatten.

KÄRCHER INDUSTRIAL VACUUMS FOR LIQUIDS/SWARF

INDUSTRIDAMMSUGARE FÖR FASTA ÄMNEN/DAMM

DAMMSUGARE MED SPECIALFILTERTEKNIK

Vilka ämnen och material som behöver sugas upp varierar kraftigt mellan olika industrier. Utsläpp, hälsofarligt damm, fint och grovt spån, sand, sprutmedel, fibrer, matrester, organiska ämnen och mycket lätta eller mycket tunga material ställer stränga krav på den filterteknik som används. I Kärchers dammsugarsystem för industrin hittar du det optimala filtret för varje uppgift, oavsett om det ska användas dagligen, i timintervall eller kontinuerligt dygnet runt.

KÄRCHER INDUSTRIAL VACUUM CLEANERS FOR SOLIDS/DUSTS

EX INDUSTRIDAMMSUGARE

CERTIFIERAD SÄKERHET FÖR MILJÖER MED EXPLOSIONSRISK

Dammsugning i miljöer med explosionsrisk ställer de allra högsta kraven på maskinkvaliteten. Kärchers industriella Ex-dammsugare uppfyller dessa normer och vissa är certifierade av TÜV Süd och IBExU.

Kärcher Ex industrial vacuums

INDUSTRIELLA STOFTAVSKILJARE

FÖR EFFEKTIV UPPSAMLING AV SVÄVANDE PARTIKLAR

Svävande partiklar kan se ut på många olika sätt: Fint damm, hälsofarligt damm, fint spån och alla sorters sliprester. I många industrier är det mycket viktigt att kontinuerligt suga upp det damm som uppstår vid bearbetning av metall, glas, sten, textilfibrer, jordbruksprodukter eller kemikalier. Våra pålitliga industriella stoftavskiljare fångar upp även stora mängder svävande partiklar vid kontinuerlig dygnet runt-drift på anslutna fleroperationsmaskiner eller påfyllningsanläggningar.

Kärcher industrial dust extractors

EX INDUSTRIELLA STOFTAVSKILJARE

FÖR EXPLOSIVT MATERIAL SOM SVÄVAR I LUFTEN

Kontinuerlig uppsugning av svävande explosiva partiklar vid den punkt i processen där de uppstår ställer extremt höga krav på en industriell stoftavskiljare. Våra stoftavskiljare och Ex-stoftavskiljare har bevisat sig under många års kontinuerlig och stationär dygnet runt-användning i många olika industrier, särskilt metall- och träindustrin, bilindustrin, kemi- och läkemedelsindustrin, livsmedelsindustrin, papperstillverkning, gummi- och plastindustrin liksom zon 22.

Kärcher Ex fitted extraction unit

Kundspecifika lösningar för specifika uppgifter

Kärchers kundspecifika suglösningar

Individuella lösningar

Kraven på industriella dammsugarsystem kan vara mycket specifika. Vi planerar varje system individuellt för just dina behov. Våra tjänster sträcker sig från enkla mobila lösningar till mycket komplexa, specialanpassade och fastkopplade dammsugarlösningar. Vi är din kompetenta samarbetspartner, med över 50 års erfarenhet av att utveckla och implementera industriella dammsugarsystem. Som resultat får du effektiva och kompletta lösningar från en och samma aktör.

Rörledningar

Rörledningar – perfekt effekt i anslutningarna.

Våra stationära industridammsugare kan användas som en- eller fleranvändarsystem med handhållna uppsugningspunkter, eller integreras direkt i processen. Vi förser dig med alla nödvändiga komponenter, från uppsugningspunkter och tillbehör till individuellt konfigurerade rörledningar.


SERVICE

Du kan lita på oss. Vår service slutar inte när du har fått ditt nya industridammsugarsystem. Läs mer om vad vi kan erbjuda och kontakta oss.

TA REDA PÅ MER


REFERENSER

Ett CV att vara stolta över: Våra system används av en rad välkända företag runt om i världen. Vi erbjuder alla kunder det perfekta dammsugarsystemet på rätt plats, med standardiserade eller skräddarsydda lösningar.

TA REDA PÅ MER


Kärcher Industrial Vacuuming / Dedusting Solutions

Vårt DNA

Vilka vi är: Experten på industriella suglösningar.

Vi har över 50 års erfarenhet inom sektorn och hos oss kan du vara säker på att vara i kunniga händer. Vårt professionella team samarbetar med dig för att utforma den perfekta lösningen för just ditt behov, med hjälp av vårt breda produktsortiment och utförlig expertvägledning. Vårt arbete går ut på att hjälpa våra kunder att skapa rena, säkra arbetsmiljöer med hjälp av effektiva rengöringslösningar.

Vad vi erbjuder: Högkvalitativa lösningar som du kan lita på. 

Våra lösningar, med högkvalitativa industridammsugare och mångsidiga tillbehör för en rad olika användningsområden, gör din produktion mycket lättare varje dag. Lösningarna kompletteras med ett servicekoncept som säkerställer att din industridammsugare alltid ska vara redo att användas. Vi finns alltid vid din sida för att ge hjälp och råd. Det är ett löfte du kan lita på. 

Vad som formar oss: Liksom två sidor av samma mynt består vi av många decenniers erfarenhet från både Ringler GmbH och dess omprofilering som Kärcher Industrial Vacuuming GmbH.

Högkvalitativa komponenter, bred expertis, hög grad av mervärde och utomordentligt kunnig personal innebär beprövade lösningar som i många årtionden har stått för enastående hög kvalitet och hållbarhet. Med vår kombinerade erfarenhet av utveckling, produktion, försäljning, tjänster och applikationsteknik hjälper vi dig att skapa en renare, säkrare och mer miljövänlig produktionsanläggning.

Individual Kärcher industrial suction systems

SVETSNING

Stort mervärde låter oss reagera flexibelt på dina behov.

Kärcher industrial suction systems with individual colour choice

LACKERING

Vi levererar mer än gärna våra industriella dammsugarsystem enligt dina färgspecifikationer.

Kärcher top-quality industrial suction systems

INSTALLATION

Tillverkas i Tyskland – optimalt strukturerade arbetsprocesser som garanterar den högsta kvalitetsnivån.

Hemma i Schwabens berg.

I 50 år har Kärcher (tidigare Ringler) varit en välrenommerad tillverkare av högkvalitativa industriella suglösningar. Företaget är baserat i Waldstetten i den sydtyska regionen Schwaben, väl skyddat mellan ”Dreikaiserberge”, De tre kejsarnas berg, cirka 50 kilometer från Stuttgart. Här tillverkar vi nästan alla våra produkter. Vårt sortiment omfattar allt från små och mobila industridammsugare till stationära sugsystem med rörledningsstrukturer, liksom stoftavskiljare med individuellt utformade uppsamlingsenheter. 

Våra industridammsugare hjälper oss att göra skillnad. Produkterna sticker ut med sin högkvalitativa, hållbara, tekniskt sofistikerade och robusta design. 

 

 

 

 

 

 

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH site

7 juli 1967: Bernhard Ringler startar sin egen verksamhet – ett tillverkningsföretag för svetsade och svarvade delar – i hyrda lokaler.

1970: Företaget Ringler Apparatebau GmbH grundas av Bernhard Ringler som svar på frågan: Hur kan avlägsnandet av spån och emulsioner från verktygsmaskiner bli så effektivt och säkert som möjligt? Företagets ambition är att den traditionella spånsopningen snart ska vara ett minne blott.

1973: Ett genombrott kommer, med den klassiska spånindustridammsugaren RI 300: Produkten kombinerar effektiv rengöring av industrimiljöer med separation av spån från emulsion och återförandet av kylemulsion till maskinen, liksom en tippmekanism för tömning av spån. Uppfinningen var banbrytande på sin tid och blev en storsäljare i Tyskland. Uppföljaren till industridammsugaren RI 300 är fortfarande en verklig klassiker i industridammsugarsektorn och är populär än idag. Stålkonstruktionen, robust design och den perfekta manövrerbarheten utgör fortfarande hörnstenarna i våra lösningar.

1976: Den första produktionshallen och lagret uppförs
750 m² med extra kontorsyta. Företaget tillverkar nu enbart dammsugare till metallindustrin.

1982: Produktions- och lagerkapaciteten byggs ut med 600 m² och ytterligare 200 m² kontorslokaler tillkommer

1995: Anläggningarna för installation och frakt byggs ut
Tredje byggfasen
En ny monteringshall byggs med ytterligare kapacitet för montering/frakt och en ny teststation på 600 m². Ytan för montering, produktion och kontorslokaler är nu sammanlagt ca 2 200 m² .

2003: Hela företaget certifieras enligt ISO 9001, VDA 6.4

2010: Förvärv av Alfred Kärcher
Företaget Alfred Kärcher SE & Co.KG förvärvar Ringler Apparatebau GmbH från och med den 1 september 2010

2012: Produktionsdjupet fortsätter att förbättras – Tillverkad i Tyskland
Produktionsanläggningen byggs ut för att bibehålla och förbättra företagets produktionsdjup. En extra produktionshall för stålramar och primära material köps in och tas i drift som en del av processen. 

2013: Produktionen blir mer kundorienterad och flexibel tack vare den nya lackeringsverkstaden
Med hjälp av två toppmoderna lackeringslådor minskade leveranstiderna drastiskt, vilket gjorde produktionen betydligt mer kundfokuserad och flexibel. 

1 oktober 2013: Namnbyte till Ringler GmbH

2014: Kontorslokalerna expanderas i och med ny orientering mot internationell försäljning
Som ett led i expansionen av bolagets internationella försäljning invigs en kontorsbyggnad med utbildningsanläggningar och kontor för försäljning och administration. Där finns även ett showroom för produkter.

2017: Femtioårsjubileum
Företaget firar sitt 50:e verksamhetsår och ser tillbaka på sin framgångsrika utveckling till en innovativ marknadsledare för industriella suglösningar i Tyskland och Europa.

2020: Ny design på färg och varumärke
Från och med den 1 januari 2020 saluförs hela produktportföljen under varumärket Kärcher. Därigenom stärker Kärcher enhetligheten på koncernprodukternas utseende, liksom den strategiska inriktningen med kundfokus.

2022: Två huvuden är bättre än ett – nu införlivas Ringler GmbH:s berömda kvalitet i Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Från och med den 1 januari 2022 heter företaget Kärcher Industrial Vacuuming. Vårt engagemang för kvalitet fortsätter att forma det vi gör varenda dag.

Vårt mål: Ständigt förbättra vår miljömässiga hållbarhet

De olika industriella suglösningarna från Kärcher Industrial Vacuum GmbH bidrar starkt till rena produktionsanläggningar, arbetsmiljösäkerhet, ren luft och miljöskydd. Våra produkter sticker ut med sin högkvalitativa, långlivade, tekniskt sofistikerade, robusta och hållbara design. 

Vi gör allt vad vi kan för att bli mer miljövänliga för varje produktgeneration. För att klara det lägger vi stor vikt vid att minska miljöpåverkan från vår produkttillverkning, liksom våra industriella suglösningars direkta bidrag till miljöskydd på kundernas anläggningar, t.ex. genom uppsamling av miljöfarliga ämnen.

Miljöskydd från produktutveckling till kassering

Resan är målet när det kommer till hållbarhet. Detta är en framtidsorienterad väg som vi har följt i decennier genom att föregå med gott exempel i branschen. När vi till exempel utvecklar nya produkter använder vi alltid konceptet ”livscykeltänkande”. Det innebär att hela produktens livscykel beaktas redan tidigt i planeringsfasen. När en produkt utvecklas analyseras dess livscykel i alla dess delar, med särskilt fokus på miljöaspekterna, och optimeras i högsta möjliga grad för att påverka miljön så lite som möjligt.

Råvaruutvinning: Våra lösningar tillverkas av högkvalitativa råvaror. Vårt arbete med kvalitet och att stärka produkternas livslängd hjälper till att skydda miljön.

Komponentproduktion: Vi lägger även stort fokus på miljövänlighet i valet av leverantörer. Vi letar efter leverantörer som inte använder skadliga ämnen och som utnyttjar effektiva miljörutiner och miljöåtgärder.

Produktion: Våra befintliga produktionsprocesser är redan utformade för att minimera miljöpåverkan. Ständiga förbättringar är dock en självklarhet för oss och därför gör vi allt för att hitta innovativa processer som kan minska vår miljöpåverkan ytterligare. Det kan vara spillvärmeåtervinning, vattenåtervinning och solenergi.

Distribution: Där det är möjligt använder vi miljövänliga transportsätt, t.ex. järnväg. Om lastbilar krävs i distributionen gör vi allt för att optimera lasten och undvika omvägar.

Miljöskyddsarbete på kundernas anläggningar: Våra innovativa lösningar minskar produktionen av damm och buller i kundernas tillverkning och säkerställer en ren och säker produktion.

Reparation: Våra produkter är även utformade för att kunna repareras så enkelt som möjligt. På våra servicecenter får du garanterat kunniga reparationer, var du än befinner dig i världen.

Återvinning och avfallshantering: Gamla produkter kan returneras gratis i enlighet med europeisk lagstiftning. Eftersom de går lätt att demontera och är tillverkade av lämpliga material kan gamla produkter återvinnas. Dessutom är våra industridammsugare som regel återvinningsbara till 90 %.

Sustainability at Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Kontakta oss

Offerter och rådgivning

Om du letar efter den perfekta industridammsugaren för dina behov – en pålitlig, robust och effektiv allroundlösning för proffs – finns vi tillgängliga för individuell rådgivning.