Industriella stoftavskiljare

Kontinuerlig uppsugning av suspenderade partiklar Den kontinuerliga uppsugningen direkt vid ursprungspunkten i processen, liksom från närområdet, utgör ett viktigt bidrag till personal- och processäkerheten. Våra industriella stoftavskiljare är till för användning i produktionen och passar för alla typer av damm och fint spån som uppstår under bearbetningsprocessen.

Kärcher Industriella stoftavskiljare Industriella stoftavskiljare

Industriella stoftavskiljare

Våra industriella stoftavskiljare avlägsnar på ett tillförlitligt sätt suspenderande partiklar och farliga ämnen från den omgivande luften.

Kärcher Industriella stoftavskiljare Ex Industriella stoftavskiljare Ex

Industriella stoftavskiljare Ex

Vi bygger våra explosionssäkra industriella stoftavskiljare strikt enligt Z22-direktivet för explosiva suspenderade och brandfarliga partiklar.

Kärcher Kontinuerlig uppsugning av suspenderade partiklar