INDUSTRIELLA STOFTAVSKILJARE

Kärchers industriella stoftavskiljare fångar upp även stora mängder svävande partiklar, vid kontinuerlig dygnet runt-drift på anslutna fleroperationsmaskiner eller påfyllningsanläggningar.

0 produkter
Kärcher Samla upp svävande partiklar effektivt

Samla upp partiklar med Kärchers stoftavskiljare.

Svävande partiklar kan vara av olika slag: fina och hälsofarliga dammpartiklar, spån och sliprester. I många industrier är det mycket viktigt att kontinuerligt avlägsna det damm som uppstår vid bearbetning av metall, glas, sten, textilfibrer, jordbruksprodukter eller kemikalier. Samla upp svävande partiklar effektivt med Kärchers stoftavskiljare.