Vår hemsida använder cookies

Vår hemsida använder cookies. Vissa av dessa cookies är nödvändiga för att vår hemsida ska fungera optimalt. Du kan ta bort och blockera cookies från den här sidan, men delar av webbplatsen kommer inte fungera korrekt. För att veta mer om cookies, se vår integritetspolicy.

Ångtvättar

Hemligheten med ångrengöring ligger i kombinationen av ångans tryck och temperatur. Förutom att det blir lättare att lösa upp smutsen, blir det även mycket enklare att nå in i svåråtkomliga utrymmen och rengöra dem ordentligt. Och allt detta utan att använda kemikalier! I vissa fall kan du även förstärka ångans upplösande kraft med hjälp av mekanisk inverkan med t.ex. en borste eller duk. Och eftersom genererandet av ånga avmineraliserar vattnet, lämnar inte ångan från våra maskiner efter sig några rester eller ränder av kalk.