Ansvar för kultur, natur och samhälle

Med framgång kommer ansvar. Vare sig det gäller SOS Barnbyar, historiska byggnader eller vattenbevaring – med vår expertis och våra rengöringstekniker samt donationer spelar vi vår roll i att hjälpa miljön och samhället.

Sustainability Nature Culture Society Banner full

Att vara företagare innebär att ta ansvar

Vi vill göra världen till en bättre plats att leva på för så många människor som möjligt.

För oss, som tillverkare av rengöringsutrustning, innebär det främst att bidra till en renare miljö. Inte bara genom ekonomisk användning av resurser som råvaror, energi och vatten utan också genom ambitiösa rengöringsprojekt som har anknytning till vårt gemensamma kulturarv. Vår önskan om att skapa ett livsdugligt samhälle innefattar också att hjälpa människor. 

Att bevara värderingar står i centrum för vårt agerande. Natur, kultur och samhälle är viktiga värden för oss, vars bevarande vi förespråkar och tar ansvar för.

Insikt: Vårt arbete och våra projekt för kultur, natur och samhälle

CSR World Map

Aktiv över hela världen: Vårt sociala engagemang

På Kärcher är vi medvetna om vårt sociala ansvar och vill bidra till saker, både stora och små. Varje år finansierar vi organisationer som arbetar för bevarandet av naturen, kulturen och samhället. Ta reda på mer om dem med vår interaktiva karta.

>Läs mer

Bismarck_03-2020_1113_fulllow.jpg

Kulturell sponsring

Som rengöringsspecialist har vi gett stöd åt bevarandet av historiska kulturminnesmärken och byggnader i mer än 40 år. Hittills har Kärcher bevisat sin erfarenhet och kompetens i över 140 restaureringsprojekt världen över – Kärcher städar världen!

>Läs mer

Översikt: Vårt engagemang för kultur, natur och samhälle

One earth one ocean

Noll Tolerans mot Mobbning

Noll Tolerans mot Mobbning arbetar mot alla former av mobbning. Deras grundidé är att producera och distribuera utbildningsmaterial kostnadsfritt till alla grundskolor i Sverige. De tror att det är ett effektivt sätt att bidra till en förändring – skolornas ekonomi ska inte få begränsa arbetet mot mobbning.

Kärcher är med och stödjer för ett aktivt deltagande och stöd under vårterminen 2023 i kampanjen mot mobbning i skolorna. Gör det du med här!

One earth one ocean

One Earth – One Ocean

Sedan 2019 har vi tillsammans med föreningen One Earth – One Ocean (OEOO) genomfört strandsanering längs kusten av både den tyska delen av Nordsjön och Baltiska havet. Samarbetet är en del av vår hållbarhetsstrategi för 2025, där vi bland annat har riktat in oss på minskning och återanvändning av havsplast. Som en del av detta samarbete stödjer vi de tekniska innovationerna från OEOO som till exempel samlar in plast i floder eller flodmynningar och återför detta till den återanvändbara materialcykeln.

Wasseraufbereitung

Rent vatten åt världen

Skyddet av vattenresurserna har blivit en allt större del av vårt globala ansvarstagande för miljön. Tillsammans med Global Nature Fund grundade vi 2012 initiativet ”Clean Water for the World”. Inom ramen för detta initiativ ger vi ekonomiskt stöd för konstruktion av gröna filtersystem för ekologisk vattenrening med växter i framför allt utvecklings- och tillväxtländer. Du kan läsa om hur våra gröna filtersystem är uppbyggda här. Sedan 2019 har vi också förverkligat ett flertal system för dricksvattenförsörjning i ett urval av länder runt om i världen. Dessa åtgärder kommer att ge över 6 000 personer dricksvatten.

SOS Barnbyar

Kärcher och SOS Barnbyar: Ett starkt partnerskap

Kärcher är ett familjeföretag. Det betyder att vårt sociala engagemang fokuserar på familjefrågor mer än något annat. Som samarbetspartner till SOS Barnbyar hjälper vi till att skapa lyckliga hem för utsatta barn och ungdomar runt om i världen. Sedan 2011 har Kärcher varje år stöttat SOS Barnbyar på två sätt – dels med finansiering av viktiga projekt, dels med produktdonationer som gör det dagliga livet i bostäderna enklare. Sedan dess har över 1 000 maskiner donerats till 33 länder.

TYCD

Thank Your Cleaner Day

Ett tecken på uppskattning. Ett tecken på uppskattning för alla de rengöringsarbetare som dag ut och dag in outtröttligt arbetar för att hålla våra bostads- och arbetsmiljöer rena och hygieniska. Det är dags att säga tack. År 2015 lanserade Kärcher tillsammans med flera partners den globala kampanjen ”Thank Your Cleaner Day” för att lyfta fram den viktiga roll som rengöringsarbetare har i samhället.

Flutkatastrophe Deutschland

Solidaritet med människor i kris

Oavsett var i världen människor drabbas av översvämning, jordbävning eller andra naturkatastrofer finns vi snabbt på plats för att bidra med arbetskraft och utrustning. Våra anställda avlägsnar smuts och lera med våra kraftfulla rengöringsmaskiner. I många fall donerar vi även viktig livräddande utrustning, till exempel vattenreningssystem och mobila försörjningssystem, till biståndsorganisationer. Under coronaviruspandemin har vi donerat omfattande skyddsmaterial som ansiktsmasker, galoscher, huvudbonader, engångshandskar och desinfektionsmedel till räddningstjänsten, äldreboenden och vårdhem och sociala inrättningar.

Europa Minigärtner

”Europas mini-trädgårdsmästare”: Barn provar på trädgårdsarbete

Som samarbetspartner till Europa Minigärtner gUG (Europas mini-trädgårdsmästare) hjälper vi till att öka unga människors medvetenhet den natur som finns i trädgårdar. Initiativet avser att ge barn i åldrarna 9–11 år praktisk erfarenhet av naturen i trädgårdarna och lära sig mer om vad trädgårdsarbete innebär. Utöver ekonomiskt stöd bidrar vi även med strategiskt och operativt projektstöd. År 2017 etablerade vi en egen regional grupp av mini-trädgårdsmästare vid vår anläggning i Winnenden.

Difference Award Header

difference Award: Kärchers kortfilm prisbelönad

Vi vann utmärkelsen ”difference Award” för första gången sommaren 2018 då vi belönades för en kortfilm som producerats av en spirande filmskapare. Studenter från Tysklands mest prestigefulla filmakademier fick uppdraget att skapa ett personligt och estetiskt porträtt av en av Kärchers vardagshjältar. För oss är vardagshjältar människor som går in för att förändra något varje dag – till exempel användningen av Kärchers produkter.