Varje åsikt räknas – medarbetarna vässar hållbarhetsmålen

Om ett problem påverkar alla ska alla också kunna lägga sig i. Vid ”Sustainability Breakfast 2020+” bidrog anställda i Brasilien, Kina och Tyskland avsevärt till definitionen av strategin fram till 2025.

Every opinion counts – employees sharpen sustainability goals

Workshopar i Brasilien, Kina och Tyskland

Hållbarhet är en av vår tids viktigaste frågor. För många av våra medarbetare spelar frågan en roll inte bara som en del av deras arbete, utan är också ett privat fokus – oavsett om det är i samtal med vänner och familj eller om det handlar om att ifrågasätta sina egna beteendemönster. Kärcher ville ge dessa intresserade medarbetare en röst i utvecklingen av de nya hållbarhetsmålen och möjligheten att låta sina idéer och värderingar direkt bidra till definitionen av företagets framtida åtgärdsområden.

Under de nya hållbarhetsmålens konceptfas hölls workshoppar under 2019 på tre viktiga Kärcher-produktionsanläggningar – Vinhedo i Brasilien, Changshu i Kina och Winnenden i Tyskland. Totalt deltog 130 anställda i eventserien ”Sustainability Breakfast 2020+”. Tyskland drog igång med 75 deltagare.

Anställda från alla specialistområden kunde ansöka om workshoppar i de tre länderna. Totalt samlades över 400 idéer in. En av de viktigaste frågorna inom alla branscher var användningen av hållbart material för produkter och produktion.

Invitation to Sustainability Breakfast 2020+

Fokus på klimatvänlig produktion, hållbara produkter och sociala frågor

Ur holistisk synvinkel innebar det för de anställda inte enbart sammansättningen av det material som ingår i själva maskinerna, utan även dess hållbarhet i den färdiga produkten och generellt sett ekonomisk användning av råvaror i maskiner och förpackningar. Dessa överenskommelser finns i den hållbarhetsstrategi som fastställts för 2025, bland annat i målen att optimera våra förpackningar och öka mängden återvunnen plast i våra produkter.

Önskemålet om en hållbar leverantörskedja beaktas i initiativet ”Social Hero”. Målet att inrikta framtida sociala åtaganden över hela världen mot frågan om värdebevarande är också en del av initiativet – oavsett om det handlar om storskaligt samarbete med internationella organisationer som Global Nature Fund eller sponsring av enskilda föreningar. Framför allt betonade de anställda i workshopparna önskemålet att rekommendera pedagogiska och lokala initiativ.

 

Hållbarhetsmål för 2025

Utöver resultaten från medarbetarworkshopparna bidrar resultaten från en representativ kundundersökning i USA, Tyskland, Frankrike, Brasilien och Japan till definitionen av den nya hållbarhetsstrategin. På samma sätt som en viktig guide för den nya strategin var FN:s mål för hållbar utveckling. Kärchers hållbarhetsmål slås samman till tre initiativ: ”Nollutsläpp”, ”Minska, återanvända, återvinna” och ”Samhällshjälte”.

Kärcher Sustainability Breakfast 2020+ in Vinhedo, Brazil

Vinhedo, Brasilien

Kärcher Sustainability Breakfast 2020+ in Changshu, China

Changshu, Kina

Kärcher Sustainability Breakfast 2020+ in Winnenden, Germany

Winnenden, Tyskland

Detta kan också vara av intresse: