Referenser – i hela världen.

Ledande teknik, goda råd, utmärkta produkter ”Tillverkade i Tyskland” och omfattande tjänster är värderingar som gör Kärcher till en pålitlig partner vid rengöring av tankar och behållare. Etablerade företag och marknadsledare i hela världen förlitar sig på expertisen och de innovativa produkterna samt tjänsterna hos Kärcher.

TSC världskarta
Greiwing

Greiwing Logistics/Tyskland

Som en av Europas ledande leverantörer erbjuder Greiwing kompletta skräddarsydda lösningar inom alla områden av silologistik.

Ultramoderna rengöringssystem för tankar och silor, och specialutbildad personal ger högsta standard när det gäller silo-rengöring.

Som medlem i DVTI (tyska sällskapet för interiör tankrengöring), ger Greiwing ut dokumentet ECD (European Cleaning Document). SQAS-godkännande garanterar hög standard på arbetssäkerhet, kvalitet och miljöskydd.

Den globala logistikleverantören från den westfaliska staden Greven öppnade 2012 ett offentligt rengöringssystem för silosläp på sin anläggning i Leipheim.

Med två rengöringsserier innehållande rengöringshuvuden, varmvattengenerering med HWE 4000 E, kemisk dosering och en torkanläggning är Kärcher-systemet konstruerat för interiör rengöring av silolastbilar. Här kan upp till 40 lastbilar per dag rengöras snabbt och effektivt.

Wizet Transport

Wizet Transport Sp. z o.o./Polen

Wizet Transport Sp. z o.o. är ett företag med 60 tankbilar som tillhandahåller tjänster för global transport av vätskor. Företagets huvudkontor finns i Łęczyca (centrala Polen). Tankrengöringssystemet togs i drift i april 2012 och används både för företagets egna fordon och i kommersiellt syfte.

Huvudkomponenterna i TSC-rengöringssystemet för tankbilar är:

 • 5 st HKF 200 E tankrengöringsmunstycken
 • 5 st HDI 38/12 högtryckspumpar
 • Högtrycksvärmeväxlare
 • Doseringsenhet för rengöringsmedel av högtrycksmodell
 • Styrsystem
 • Inställning av rengöringsprogrammet via PC
Gaisre

Gaisre/Litauen

Företaget Gaisre grundades 1992 och arbetar i huvudsak inom den internationella transportindustrin.

Som medlem i Litauens nationella logistiksällskap kan Gaisre erbjuda hög kvalitetsstandard.

Ett modernt rengöringssystem för tankinteriörer byggdes under 2013 för rengöring av stora vagnparker.

Båda rengöringsserierna har utrustats med tre HKF 200 E spolhuvuden. Dessa innerrenarhuvuden förses av tre HDI 30/10 högtryckspumpar på 100 bar. Varmvatten och ånga genereras av två varmvattengeneratorer HWE 4000 Gas. Doseringsenheten för rengöringsmedel av högtrycksmodell arbetar med precision och garanterar långa arbetstider för högtryckspumparna. En torkenhet med gasbrännare används för att generera varm torkluft. Styrsystemet anpassades efter kundens individuella krav.

Alla komponenter som används uppfyller industrins höga krav på kvalitet, utmärker Kärchers system för interiör tankrengöring och garanterar smidig drift.

Resursbevarande energi togs även med i beräkningen när denna systemlösning konstruerades.

Australian Terminal Services

Australian Terminal Services/Australien

Företaget Australian Terminal Services, ett dotterbolag till industriledaren Transpacific Industries Group Ltd, gav 2001 Kärcher uppdraget att bygga ett stort rengöringssystem i Queensland.

Systemet konstruerades särskilt för tankbilar, 20-fots-containrar och små behållare. Det består av tre rengöringsled. Två rengöringsled för tankbilar och ett för 20-fots-containrar. Med rengöringssystemen för tankbilar kan upp till fyra kammare rengöras med simultana rengöringssteg.

Systemet styrs med PLC och en inbyggd manöverpanel. Operatören kan konfigurera upp till fem automatiska programsekvenser per rengöringsled.

Tankrengöringsmunstycken drivs automatiskt och har alternativt dubbel rengöringsmedeldosering på högtryckssidan. Exteriör rengöring utförs manuellt och har alternativt dubbel rengöringsmedeldosering på sugsidan.

Rengöringsleden och de individuella rengöringsstegen kan väljas fritt med en fjärrkontroll. Varmluftsfläkten kan torka upp till fem tankkammare per rengöringsled.

Lotos

LOTOS Kolej Sp. z o.o./Polen

LOTOS Kolej tankvagnar tvättas nu av ett nytt TSC-system från Kärcher.

LOTOS Group är ett av Polens största företag. Oljeföretaget arbetar både i Polen och utomlands. Företagets arbetsområden sträcker sig från extraktion och bearbetning av råolja till försäljning av högkvalitativa oljeprodukter.

Som en del av LOTOS Group ansvarar LOTOS Kolej för transport av produkter och leverans av olja till raffinaderiet i Gdańsk. Regelbunden rengöring av tankvagnarna krävs, exempelvis för reparationer och service.

Rengöring på denna anläggning brukade göras med ett medeltrycksatt system. Med siktet inställt på att öka effektiviteten beslöt sig kunden för att investera i ny rengöringsteknik.

Systemet, som färdigställdes i maj 2012, omfattar två rengöringsled med sex HKF 200 K2 tankrengöringsmunstycken. Dessa matas med totalt 10 st HDI 38/12 högtryckspumpar. Varmt och hett vatten kan genereras genom användning av någon av de tre högtrycksvärmeväxlarna och en lågtrycksvärmeväxlare. Doseringsenheten för rengöringsmedel av högtrycksmodell arbetar med precision och garanterar långa arbetstider för högtryckspumparna. PLC-styrsystemet skräddarsyddes efter kundens individuella krav.

Lanfer

Lanfer Logistik/Tyskland

Lanfer är ett ledande internationellt, mycket specialiserat transport- och serviceföretag för hantering ,service och förvaring inom sektorerna kemikalier och livsmedel.
Utöver transport och logistik erbjuder Lanfer ett komplett sortiment med HGV-tjänster. Serviceportfolion omfattar:

 • Toppmoderna certifierade system för interiör rengöring från Kärcher
 • Flertalet rengöringsled med högtrycksspolhuvuden och separata ånganslutningar
 • Tanktork som använder torr, steril luft
 • Exteriör rengöring
 • Verkstads-, reservdels- och tillbehörsleverantör

För att kunna möta de ökande kraven på interiör tankrengöring och professionell, energisparande innerrengöring, moderniserades och kompletterades de befintliga Kärcher rengöringssystemen i Meppen och Salzbergen under 2007/2008.

De huvudsakliga kännetecknen för denna komplettering var Kärchers högtryckspumpteknik och patenterade, mer effektiva Kärcher varmvattenberedare: extra rengöringshuvuden för interiör, en torkanläggning och den nya ångpannan för ångning och uppvärmning av tankbilarna fulländade moderniseringsarbetet.

Steinkühler Tyskland

Steinkühler/Tyskland

Filialen i Grossbeeren byggdes och togs i drift av Steinkühler under 2011/2012.

Det ultramoderna rengöringssystemet för silointeriörer och tankbilar som uppförts här är specialiserat på att rengöra livsmedels- och livsmedelssäkra produkter.

Det använder den senaste tekniken för snabb, noggrann och miljövänlig interiör rengöring.

Kärcher-systemet har två rengöringsled, varje har fem rengöringshuvuden och effektfulla spolhuvuden, varmvatten upp till 85 °C, kemisk insats, ånganläggning och fordonstork. Värme återvinns från avloppsvattnet. Det är även möjligt att rengöra IBC-behållare interiört.

Steinkühler är medlem i DVTI (tyska sällskapet för interiör tankrengöring) och ger ut dokumentet ECD (European Cleaning Document) som garanterar rengöring utan rester. Dessutom är rengöringssystemen certifierade enligt SQAS, HACCP och ISO 9001:2008.

Transportes Portuarios

Transportes Portuarios S.A./Spanien

Företaget Transportes Portuarios S.A. grundades 1963 och har sedan dess erbjudit sina kunder högkvalitativa tjänster. Med sitt huvudkontor i Barcelonas hamn, innehar Transportes Portuarios en yta på 10 000 i Polígono Pedrosa de L'Hospitalet, där fordon kan parkeras, servas och tankas.

Med den stora vagnparken, som är specialiserad på att transportera vätska och livsmedel i kornform och utsätts för de allra strängaste av kvalitets- och hygieninspektioner, har Transportes Prtugarios växt snabbt och kraftigt under de närmsta åren tack vare deras hängivenhet och hårda arbete.

Vätsketankarna är tillverkade av rostfritt stål och monteras med de senaste systemen, inklusive mikrobiologiska filter för sterila produkter, oberoende pumpar, termometrar för dokumentering av temperatur och värmesystem som förhindrar värmeförlust.

Tankarna för pulveriserat gods eller gods i kornform tillverkas av en aluminiumlegering av högsta kvalitet och monteras med hydraulsystem för lyftning och oberoende kompressorer för avlastning.

Systemet konstruerades för två led med innerrenarhuvuden och fyra HDI 38/12 högtryckspumpar som producerar 15 200 l/h vid 120 bar och monteras med tre HKF 200 rengöringshuvuden för interiör och ett HKF 200 C2 innerrenarhuvud per led. Varmt och kallt vatten tillförs från matartankar. Systemet omfattar även en TB 46 portaltvätt med högtryck och intensiv förtvätt.