Användningsområden

Interiör tankrengöring är vanligtvis komplicerat, vilket kan bero på specifika faktorer: Tankens storlek och form, typisk kontaminering, extern påverkan. Kärchers systemlösningar har utformats för att ta med alla dessa faktorer i beräkningen. övertygande exempel på detta är:

Tank- och silorengöring utan gränser.

Rengöringsprocesser för tank-och silointeriörer utförs automatiskt och med precision. Medan operatören arbetar med särskilt utvalda spolhuvuden, reglerar Kärcher-systemet interaktionen mellan de perfekt matchade komponenterna: effektiva högtryckspumpar, varmvatten-/ångpanna och smidiga tillbehör. Kombinerad i modulära systemlösningar för i stort sett alla användningsområden: kall, varm, het - alkalisk eller sur - ångning och torkning.

Tankrengöring och silorengöring utan gränser
Torkning
Effektiva högtryckspumpar och rengöringssystem för tank och silo
Rengöringsanläggningar för tank- och silorengöring

Kombinerad perfektion - 20-fotscontainrar.

Rengöring av containrar i kombination med järnväg-/sjötransport kräver effektiva och pålitliga rengöringssystem. Detta logistiksystem är krävande på grund av dess vidgående nätverk och korta vändtider.

Modern rengöringsstation för att bibehålla flödet med fraktgods
Power-knapp
Mobila transportsystem för tvätt av enheter
Torkningssystem

På rätt spår – tankvagnsrengöring.

Rengöringssystem för tankvagnar måste uppfylla särskilt höga krav på interiör rengöring på grund av vagnarnas storlek och de yttre förhållandena. Kärcher har omfattande kunskaper om tankvagnsrengöring och användning. Tillsammans med ett unikt servicenätverk möts genomgående de högsta kundkraven.

Rengöringsstation
Lång och snabb
Under ånga
Behållarrengöring för ovanliga komponenter

Rengör alla storlekar perfekt - IBC.

Rengöring och återanvändning av IBC-containrar ger övertygande fördelar jämfört med enskild användning. Rengöringen blir mer effektiv och det stora antalet IBC-containrar i den ekonomiska cykeln utgör ett värdefullt bidrag till att skydda miljön. Kärcher erbjuder rengöringsstationer för alla container-storlekar och materialinnehåll.

Användningsvidd
Intermediate Bulk Container
Stor effekt i litet format
IBC-rengöring

Perfekt för lättviktsfat.

Kärcher rengöringsstationer för fat är perfekt för snabb rengöring av lättviktsfat med en diameter på upp till 750 mm, oavsett form. Tvättstationen med rengöringshuvuden och cirkulationstank är förmonterad och klar att använda.

Omedelbart driftsklar
Han har allt i huvudet
Grundlig rengöring
Påfyllningsbar omedelbart
enkel hantering
Specialrengöring

Rengöring av behållare inom kemisk industri.

Inom den kemiska industrin finns det bredaste spektrumet av användningsområden. Där finns särskilda krav på individuella lösningar på grund av de många olika processerna och ämnena. Dessa sträcker sig från särskilda rengöringsprocedurer för färger och lösningsmedel inom färgindustrin till explosionsskydd enligt ATEX 94/9.

Reaktorer
SHDR 3000
Rengöringshuvud med svängram
Mobilt kretslopp
Systemschema

Säker rengöring av reaktorer.

Rengöring av reaktorer är ett särskilt användningsområde för semi-stationära behållare inom den kemiska industrin. Professionell, automatisk rengöring integrerad i relevant process är ett grundvillkor för att de reaktioner som krävs ska uppstå vid definierade förhållanden. Rengöring av processkärl för polysilikon är en framtidsteknik där Kärcher har en ledande roll.

Funktionsschema
Rengöringsstation
Cirkulationspool
Kommandocentral
Enkel manövrering