Umývanie podláh: Výhody mechanického čistenia s čistiacimi strojmi

V prípade mokrého čistenia tvrdých a odolných podlahových krytín sa používajú popri ručných čistiacich pomôckach aj čistiace stroje. Stroje dokážu v jednom kroku umyť podlahu namokro a hneď absorbovať špinavú tekutinu. Tento spôsob práce je ako hygienický, tak aj efektívny.

BD_38_12_C_Healthcare_app_1_CI15_300 dpi (jpg).jpg
BD_80_100_W_healthcare_hospital_app_01_CI15_300 dpi (jpg).jpg

Výhody mechanického čistenia

Výhodou mechanického čistenia oproti tomu ručnému je to, že mikróby sa napríklad absorbovaním špinavej vody trvale odstránia a nemôžu hromadiť v ručnej čistiacej tkanine. Znižuje sa tak riziko opakovanej kontaminácie.

Riziko kontaminácie sa zároveň znižuje aj vďaka bezkontaktnému čisteniu. Použitie čistiacich strojov tiež zvyšuje aj efektívnosť: Vďaka väčšiemu plošnému záberu sa dá veľká plocha vyčistiť v kratšom čase.

Ďalšia výhoda: Vďaka systémom dávkovania môžete pridávať čistiaci prostriedok v presných množstvách.

Sušičky čistiacich strojov okrem toho na čistený povrch vyvíjajú oveľa vyšší kontaktný tlak. V porovnaní s mopom sa tým zvyšuje aj čistiaci výkon.


Používanie čistiacich prostriedkov – žieravé alebo alkalické?

Žieravé a alkalické penové čistiace prostriedky sa odporúča vymieňať, keďže tak zabránite tomu, aby sa mikroorganizmy prispôsobili a vyvinuli si odolnosť. To isté platí aj pre dezinfekčné prípravky.

Kyseliny okrem toho zabraňujú hromadeniu anorganických usadenín, napríklad vodného kameňa. V tomto prípade sú alkalické prostriedky neúčinné. Alkalické čistiace prostriedky však dobre rozpúšťajú organické znečistenie. To je dôležité, pretože usadeniny predstavujú obzvlášť dobré prostredie pre baktérie a vírusy.

V prípade žieravých čistiacich prostriedkov vezmite na vedomie, že pred ich použitím môže byť potrebné navlhčiť spoje dlaždíc. Zabránite tak ich poškodeniu v dôsledku vstrebania kyseliny.

Abbildung 5.jpg

illu_scrubber_drier_sweeping_function_oth_3_CI15_300 dpi (jpg) crop.jpg

Špeciálny oriešok: štruktúrované podlahové krytiny

Štruktúrované podlahové krytiny sú náročnejšie na čistenie ručnými čistiacimi systémami, ako sú širokoplošné nástavce s mopovými poťahmi. Problém je v tom, že zo štruktúry sa dajú odstrániť zvyšky nečistôt a detergentu/čistiaceho prostriedku. Tieto zvyšky na jednej strane vyzerajú neatraktívne a na druhej strane predstavujú živnú pôdu pre baktérie.

Tomuto problému sa ľahko vyhnete čistiacimi strojmi s technológiou valcových kefiek, keďže využívajú mäkké kefky, ktoré sa dostanú do štruktúry a uvoľnia nečistoty, ktoré nie je možné povysávať. Ďalšou výhodou valcových kefiek je to, že zhrnú aj väčšie častice nečistôt, a tým odstraňujú potrebu vykonať predbežné zametanie.

Čistenie a dezinfekcia v súlade s HACCP (analýza nebezpečenstva a kritické kontrolné body)

V oblastiach mimoriadne náročných na hygienu, ako sú nemocnice alebo kuchyne, je potrebné prostredníctvom starostlivého čistenia a prípadnej dezinfekcie udržiavať čisté ako priestory, tak aj aktuálne vybavenie. Keďže majú rôzne priestory a zariadenia rôzne intervaly čistenia, musíte vytvoriť plán čistenia a vyvesiť ho na viditeľnom mieste v čistenom priestore. Tento plán musí podrobne uvádzať nasledovné body čistenia:

  • čo (zariadenie, povrchy, podlahy),
  • kedy (po použití, denne, týždenne),
  • s čím (detergent a dávkovanie)
  • a kto (zodpovedný zamestnanec).

Dokončenú prácu je potrebné presne a pochopiteľne zaznamenať, zdokumentovať a podpísať, aby sa umožnili kontroly. Je potrebné poznamenať, že čistenie a dezinfekcia sú dva rôzne procesy. Cieľom čistenia je odstrániť kontamináciu, t. j. všetky nežiaduce látky vrátane zvyškov produktov, mikroorganizmov a zvyškov detergentov a dezinfekčných prostriedkov. Preukázalo sa, že dôkladné čistenie z povrchov odstraňuje viac ako 90 % mikroorganizmov a mikróbov.

Dezinfekcia zahŕňa chemické a fyzické procesy, ktorých cieľom je zabiť mikroorganizmy do úrovne, ktorá nie je škodlivá pre zdravie a zároveň nenarušuje kvalitu potravín."

B_200_R_retail_mall_Milaneo_app_1_CI15_300 dpi (jpg).jpg