OD VYSOKÉHO TLAKU AŽ PO ČISTENIE SUCHÝM ĽADOM

Naprieč všetkými priemyselnými oblasťami nájdeme rôzne výzvy pre čistenie. Tomu aj zodpovedajú rozdielne metódy čistenia a zariadenia na čistenie. Tu vám ponúkame malý prehľad.

Header

Čo je vôbec nečistota?

Pokiaľ sa začneme zaoberať otázkou, aké čistiace zariadenia sú potrebné, v princípe ide o to, čo je považované za nečistoty a musí byť odstránené. Pritom narazíte na antropologičku a teoretičku Mary Douglas. Vo svojom diele „Purity and Danger“ z roku 1970 vyvodzuje, že za nečistotu je považované niečo, čo je na nevhodnom mieste. Tak je piesok na písacom stole považovaný pre väčšinu ľudí za nevhodný, zatiaľ čo piesok na pláži považovaný za niečo mimoriadne žiadané a nádherné. Tento príklad ukazuje, že vnímanie nečistoty má  čo dočinenie s vlastným povedomím o poriadku. Vedecké chápanie nečistoty sa po desaťročia vyvíjalo, pretože kategorizovanie nečistoty, ako niečoho čo sa nachádza na nevhodnom mieste, nie vždy funguje. Diamant v koši na odpadky bude ťažko chápaný ako nečistota. Naviac k tomuto výkladu pristupujú faktory ako je estetika alebo materiálna hodnota.

 

Moderná čistiaca technika je podstatnou súčasťou pri práci s nečistotami. Pokiaľ vezmeme do úvahy jej použitie v domácnosti, sú požiadavky jasne definované: Jedná sa – podľa vlastnej potreby čistoty – o nutné odstraňovanie nečistôt, pokiaľ možno pomocou ergonomických a efektívnych zariadení, od vysávača až po vysokotlakový čistič. Dobrá technika uľahčuje práce v domácnosti a na záhrade prispieva do tak v určitej miere k dobrému pocitu a k pohode. V priemyselnej oblasti oproti tomu prebieha v podstate viac funkcií: Pokiaľ sú vo výrobe stroje udržiavané s vysokým dôrazom na čistotu, jedná sa o dôležitý aspekt nutný pre zachovanie hodnoty a údržby. V lekárstve predstavuje čistiaca technika nepostrádateľný hygienický faktor, pričom sú nečistoty tolerované vo veľmi malom rozsahu, až po podmienku hygienicky čistého prostredia. Najčistejšie prostredie sveta o ploche 250 m2 prevádzkuje Fraunhoferský inštitút pre výrobnú techniku a automatizáciu v Stuttgarte. Jeden meter kubický vzduchu tam obsahuje len jednu jedinú časticu o veľkosti 0,1 mikrometra – skutočne čisté prostredie.

Chemický priemysel

Čistenie nepatrí k hlavnému zameraniu chemického priemyslu, je  ale predpokladom pre bezproblémové a efektívne postupy. Len dobrým a odborným čistením výrobných zariadení zostane kvalita produktov konštantná, čo je zásadným faktorom úspechu na trhu. To platí aj pre plnenie prevádzkových predpisov a dodržiavanie všeobecných štandardov.

 

Možnosti sú rôznorodé, od čistenia procesných zariadení až prevádzku (CPI) cez mobilné systémy v mieste až po demontáž a čistenie dielov extrémnych umývacích systémoch. Aj z hľadiska zvolenej techniky existujú rôzne varianty, pričom technika ultravysokého tlaku je v mnohých prípadoch najefektívnejšia metóda.

Metalverarbeitende Industrie

Spracovanie kovov

Frézovanie, vŕtanie, sústruženie, rezanie, brúsenie, kefovanie: V kovo-spracovateľskom priemysle existuje množstvo pracovných postupov, pri ktorých vznikajú triesky, piliny, jemný prach, a podľa postupu spracovania, kvapaliny ako chladiace mazivá. Pre zaistenie maximálnej kvality produktu a bezpečnosti pri práci musí byť zvolené správne odsávanie.

 

Na vstupe sú riešenia, ktoré prebiehajú plne automatický pozdĺž celého procesu riadenia a výroby triesok a pilín. To znamená, že pokryť kompletný postup od vzniku triesok a pilín, teda od spracovania až po recykláciu. Vyššie investície do techniky sa rýchlo vrátia, pretože sa dostaví vyššia produktivita a procesná istota a nižšie personálne náklady.

Stavebné stroje

Čistenie stavebných strojov slúži k dlhodobému uchovaniu hodnoty a zaisťuje naviac reprezentatívny vzhľad. Je súčasť každého procesu údržby, umožňuje bezproblémovú prevádzku a podstatne zvyšuje životnosť.

Týmto spôsobom je možné zamedziť škodám na strojoch s odpovedajúcimi rušivými aspektmi pri manipulácii a nákladom na údržbu. Vďaka svojej viac účelovosti sa vysokotlakové čistenie osvedčilo ako čistiaca metóda: Je možné ju použiť pre umývanie podvozku, povrchu a motora, tak i pre čistenie jednotlivých komponentov stroja.

Easy Force

Potravinový priemysel

Výroba, skladovanie a doprava potravín podliehajú najprísnejším smerniciam a štandardom. Aby boli podniky schopné splniť tieto požiadavky, potrebujú mimo iného spoľahlivý koncept čistenia. Používané sú vysávača na vysávanie mokrých a suchých nečistôt, vysávača suchých nečistôt, premyslené vysávače, podlahové umývacie automaty s odsávaním, zametacie stroje, odsávacie zariadenia, technológia vysokého tlaku a horúcej pary, čistenie suchým ľadom. Vedľa plnenia hygienických štandardov predpisov bezpečnosti práce patrí k dôležitým faktorom úspechu efektívnosť a bezproblémová integrácia do výroby.

Easy Force

Poľnohospodárstvo

Požiadavky poľnohospodárstva sú rôznorodé. Nezanedbateľnou súčasťou profesionálneho chovu zvierat je zaistenie kvality vďaka najvyšším hygienickým štandardom. Pravidelné a dôkladné čistenie stajní vysokotlakovou technikou a penová dezinfekcia je preto potrebná, aby boli zvieratá chránené pre pôvodcami chorôb a škodcami. Chovné stanice  i vozidlá u chovu rýb je možné efektívne a z hľadiska životného prostredia šetrne chrániť kombinovaným postupom vysokého tlaku a penovania  pred mikroorganizmami.

 

V poľnom hospodárstve alebo vinárstve sú používané kvalitné stroje, ktoré musia byť spoľahlivé a vedia pracovať celý rok. Preto je zásadné udržať ich funkčnosť pravidelnou údržbou a čistením studenovodnými a horucovodnými vysokotlakovými strojmi.  Špeciálne čističe sudov prakticky a rýchlo odstránia usadeniny z procesu kvasenia, zrenia a celoročného skladovania v sudoch bez veľkého pracovného nasadenia.

Zdravotníctvo

Úspešná klinická prevádzka je neoddeliteľne spojená z včasnou hygienou a hospodárením. Z tohto dôvodu sa stáva nutnosťou zadať čo najlepšie hlavné úlohy hygieny a predovšetkým zamedziť infekciám a zavlečením zárodkov a spolu s nimi i starostlivosť a zachovanie hodnoty.

 

Rôzne oblasti v nemocniciach pritom vyžadujú rozdielne riešenia, od malých až po veľké plochy, od kuchyne až po operačné sály. Naviac je potrebná priebežná prevádzka mimoriadne efektívneho údržbového čistenia, pretože pre náročné základne čistenie je zriedka dostatok času. Stále náročnejšie hygienické štandardy, rastúci tlak nákladov a konkurencia všetko ešte sťažia. Profesionálne, efektívne systémy čistenia prispôsobené podľa príslušných potrieb sú preto nepostrádateľné.

Healthcare

Komunálne čistenie

Mesta a obce musia väčšinou robiť údržbu rozsiahlych sieti ciest a chodníkov a to čo najekonomickejšie. K tomu patrí okrem zametania aj mokré čistenie – komunálne stroje musia byť vtedy čo najuniverzálnejšie. Naviac by mali za využívanie nosičov náradia pre celoročné použitie a požadovaného príslušenstva vykonávať aj likvidáciu burín a starostlivosť o zeleň. Pokiaľ hovoríme o zimnej údržbe, predstavuje to pohon všetkých štyroch kolies a kontrolu trakcie. Podlahové umývacie stroje s odsávaním sú skutočne všestranné, ktoré sa zo správnym príslušenstvom od každodenného údržbového čistenia cez odstraňovanie ľahkých nečistôt až po základne čistenie štruktúrovaných podkladov alebo leštenie citlivých povrchov zvládnu všetky úlohy.