Industry 4.0

Individuálne produkty vyžadujú výrobný pokrok

Vyrábať hospodárne stále ten istý produkt až v 40.000 variantoch – tvárou v tvár tejto výzve stála spoločnosť Kärcher pri výrobe svojich podlahových umývacích automatoch s odsávaním. Tento druh výroby je možné praktizovať len prostredníctvom novej koncepcie výroby, ktorý využíva prvky priemyslu 4.0. Kärcher Betriebsmittelbau v spolupráci s inštitútom Fraunhofer Institut IAO v Stuttgarte vyvinul modernú montážnu linku, ktorá bola postavená v priebehu dvoch mesiacov paralelne počas prebiehajúcej výroby. Už viac ako rok je linka v prevádzke a dosahuje veľké úspechy. Riaditeľ závodu Carsten Schlenker vysvetľuje: „ Vzhľadom k rastúcej škále možných variant produktov sa optimalizovaná výroba stala zložitejšia. Nové detaily vybavenia dodatočne zvyšovali komplexnosť. Vďaka novej linke je teraz možná jednotková výroba a taktiež nové varianty strojov môžu byť bez komplikácií vyrábané.“

 

Hlavným bodom pre každú objednávku je konfigurácia podľa želania zákazníka. Vďaka tomu si zákazník môže vybrať rôzne druhy vybavenia v mnohých variantoch, a tým si prispôsobiť stroj k svojím potrebám. Takže k dispozícii sú napr. Štyri rôzne druhy sacích motorov, aby bol stroj prispôsobený napätiu  a frekvencii verejnej el. siete alebo mohol byť poháňaný batériami. Dokonca aj umývacie hlavy sú ponúkane v rôznych variantoch: s valcovými, alebo diskovými kefami a rôznych pracovných šírkach resp. priemeroch. Obslužný panel je vyrábaný aktuálne v 13 variantoch – ak toto množstvo medzi sebou vynásobíme, tak vznikne nespočetné množstvo variant.


Aktuálne sú použité nové technológie

Scanning QR

Skenovanie QR kódu

Každá výrobná zákazka získa QR kód. Pri naskenovaní QR kódu sú všetky dáta objednávky prenesené zo všetkými detailmi objednaného stroja na EFID štítok a je vytvorená listina, ktorá obsahuje všetky jednotlivé diely ( až po najmenšiu skrutku ) potrebné pre montáž.

RFID Tag

RFID – štítok na montážnom vozíku

Štítok RFID je upevnený na presne definované miesto na montážnom vozíku.

Tankmodule

Modul nádrže je už upravený

V tomto špeciálne konštruovanom pojazdnom podvozku je už namontovanú objemná nádrž na čistú a špinavú vodu, ktorá sa skladá z jedného kusa.

Assembly

Montáž ďalších dielov

Pracovníci tlačia vozík pozdĺž montážnej linky a montuje na nádrž ďalšie súčiastky v definovanom poradí – hadice, ventilom filtračné sitko, obslužný panel atd. Takto sa prejde viacero pracovných staníc, na ktorých sú už v boxoch nachystané diely a upevňovací materiál.

Pick by light

Systém Pick-up-light uľahčuje montáž

Štítok RFID na montážnom vozíku komunikuje – v zmysle riešenia priemyslu 4.0 – priamo s regálovým systémom v rade a aktivuje tzv. Pick-by-light systém. Ten ukazuje pomocou zelenej kontrolky na každej stanici, ktoré diely sú pre montáž práve vyrábanej varianty potrebné, a v ktorom boxe sa nachádzajú. Okrem toho je prostredníctvom monitorov na pracovnom mieste zobrazený montážny postup.

Inteligentné riadenie skúšobnej stanice

Nový systém umožňuje taktiež inteligentné riadenie skúšobnej stanice. Konfigurácia stroja obsiahnutá v RDIF štítku je vyvolaná a je vytvorený skúšobný plán. Týmto spôsobom vzniká podlahový umývací stroj s odsávaním vyrobený podľa požiadaviek zákazníka.

 


Fourth Industrial Revolution

                 


Dôkladné čistenie tvrdých a elastických podláh pomocou podlahového umývacieho stroja s odsávaním.

Podlahové umývacie stroje s odsávaním sa používajú pre čistenie podláh s krytinami ako sú napr. PVC, linoleum, parkety, dlažby alebo žula. S ich pomocou sú mechanizované dva pracovné kroky: umývanie (mokré stieranie) a bezprostredne nadväzuje – sušenie podlahy. Mechanizmus umožňuje, že oba kroky sú vykonané podstatne účinnejšie, rýchlejšie a hospodárnejšie ako pri ručnom umývaní.

 

K tomu je potrebné na stoji zlúčiť dve druhy náradia:

  •        jedno náradie na umývane (valcové alebo diskové kefy)
  •        jedno náradie na sušenie

 

Pri čistení sú čistá voda a čistiace prostriedky, tzv. čistiaci kúpeľ, zmiešaní (individuálne dávkovanie) sú vedené cez valec alebo disk na podlahu. Vzhľadom k hmotnosti stroja je prítlak kief v porovnaní s ručným stieraním veľmi vysoký. Čistenie strojom je efektívnejšie a tiež hravo odstráni z podlahy priľnavé nečistoty.

 

Po umývaní sťahuje na zadnom konci stroja sacia lišta zmes zbytkov a vody, čistiaceho prostriedky a špiny – znečistený kúpeľ – a vedie ju do príslušnej nádrže a špinavú vodu. Podlaha je ihneď dostatočne suchá, aby bolo možné po nej kráčať bez rizika pošmyknutia.

B80W