Vtáčia chrípka: Hygiena chráni

Nedávno bol objavený nový kmeň chrípkového vírusu, tentokrát v Nemecku. Vtáčia chrípka spôsobená týmto vírusom je vysoko nákazlivá. V prípade prepuknutia u chovanej hydiny prináša chovateľom obrovské hospodárske straty. Tomuto ochoreniu je možné predchádzať biologickým zabezpečením a spoľahlivou hygienou.

Barn full of poultry

Vysoko nákazlivá vírusová infekcia

Vtáčia chrípka spôsobená vysoko patogénnym chrípkovým vírusom, nazývaná tiež vtáčia chrípka, je veľmi infekčná a obvykle má fatálne dôsledky. Vzhľadom k vysokej miere mutácie vírusu doposiaľ neexistujú žiadne vakcíny, ktoré by mohli byť použité. Tiež je riziko šírenia vírusu na človeka, tak ako sa to už stalo v Ázii.

Či už ide o produkciu vajec alebo mäsa, o chov ekologický alebo konvenčný, veľký alebo malý: Jediným riešením je v prípade vypuknutia vtáčej chrípky núdzová porážka všetkých postihnutých zvierat, čo prináša následky v podobnej finančných strát. V boji proti tejto chorobe sa preto chovatelia hydiny musia zamerať na prevenciu. Kľúčom je bio-bezpečnosť: od plánovania prevádzkových zariadení cez nastavenia pravidiel správania sa zamestnancov, až po dôkladné čistenie vhodným čistiacim vybavením.

Prerušenie ciest prenosu nákazy

Vírus vstupuje do chovných priestorov a prístreškov rôznym spôsobom, ktoré je možné prerušiť hygienou. Chovatelia hydiny by sa mali zamerať na nasledujúce cesty prenosu:

Divoké vtáctvo je hlavnou prenosovou cestou vírusu. Chovatelia hydiny nemôžu stopercentne zabrániť voľne žijúcim vtákom, aby lietali nad ich pozemkami, pristávali tam, zanechali výkaly a perie. Voľní vtáci tak jednoducho kontaminujú zbytky krmiva, ktoré následne personál, stroje alebo vietor prenesú do chovných priestorov.

Riziko nákazy voľne žijúcimi vtákmi je však nižšie, pokiaľ je farma pre tieto voľne žijúce vtáky neatraktívna, t.j. v okolí farmy sa nenachádzajú žiadne nečistoty, zbytky krmiva, ktoré by vtáctvo lákalo. Rovnako by mali byť sklady krmiva, prevádzkové sklady a aj samotné chovné priestory zakryté, prípadné trhliny a diery upchaté. Dvere by mali byť vždy uzavreté, aby sa zabránilo tomu, že voľne žijúce vtáctvo vletí do budovy.

Vozidlá sú ďalším nebezpečným zdrojom nákazy. Nie je totiž jasné, kde prepravcovia zvierat alebo dodávatelia krmiva boli pred príchodom na farmu, a či neprenášajú vírus v profile pneumatík.

Ďalšie riziko pochádza od ľudí. Akákoľvek osoba, ktorá vstupuje do chovných priestorov môže infikovať hydinu vtáčou chrípkou. Buď prinesie vírus na koži, vlasoch, oblečení a obuvi, alebo čímkoľvek, čo môže človek zámerne do chovateľských priestorov dopraviť, alebo bez uváženia vziať dovnútra: od krmiva, podstielky, materiálu a zariadenia, až po kontaminované potraviny.

Preto je dôležité oddeliť vonkajšie, špinavé, vnútorné a čisté priestory. Prechod je potrebné mať vybavený čistiacimi prostriedkami, ktoré sú potrebné k tomu, aby vírus a nečistoty zostali vonku.

 

Aj napriek všetkým preventívnym opatreniam sa môže vírus skrývať v chovných priestoroch. Chovateľ si nemusí všimnúť nákazu, ak je infikovaných iba niekoľko vtákov. V porážkovom veku sú spoločne so zbytkom chovu odvezené. Je preto potrebné, aby pri každej obmene chovu bolo miesto dôkladne očistené a vydezinfikované.

Information

Dodržiavanie predpisov bio-bezpečnosti

Minimálne v rámci EÚ je možné dosiahnuť veľa, pokiaľ chovatelia hydiny prísne dodržujú predpisy o biologickej bezpečnosti. Dôležitým kontaktným partnerom je veterinár, ktorý by mal byť schopný pomôcť s implementáciou.

Veľa opatrení na ochranu pred vtáčou chrípkou sa týka organizovania chodu farmy:

- kto má prístup do areálu a chovných priestorov

- kam môžu chodiť vozidlá, zastavovať, nakladať a vykladať

- kde a ako sa skladuje krmivo a vybavenie

- ako je zaistené dodržiavanie pravidiel: písomné rozvrhy, pokyny a kontroly zodpovedným dozorom, sledovanie oplotenia, brán a vstupov...

Toto všetko má dôležitý vplyv na dodržanie hygienických predpisov.

Najdôležitejšie ochranné opatrenia

Rozhodujúcim aspektom hygieny je čistenie. Tu je dôležité poznať a prakticky používať najúčinnejšie metódy, ktoré zahŕňajú správnu frekvenciu čistenia, správny postup a efektívnu čistiacu techniku.

Clean stable environment

Hygienické opatrenia pre vonkajšie prostredie

Prevencia proti vtáčej chrípke začína už pri výstavbe prevádzkových priestorov a zariadení. V ideálnom prípade by celkové zaistenie chodu a likvidácie odpadu malo byť vykonávané zvonku zariadenia, pomocou rámp a spojovacích potrubí. Týka sa to dodávky mláďat, krmiva a vybavenia, ale aj zberu vajec, jatočných zvierat či uhynutých zvierat. V blízkosti nakladacích a vykladacích staníc by mali byť zabezpečené prípojky pre horúcovodné vysokotlakové čističe.

Pokiaľ do areálu musia vchádzať vozidlá, odporúčame oddeliť príjazdové a odjazdové cesty. Tieto náklady sa rýchlo vrátia. V neposlednom rade je vďaka oddeleným príjazdom a odjazdom možné efektívnejšie využívať umývacie plochy a dezinfekčné miesta.

Čistiace plochy by sa mali nachádzať čo najďalej od chovných priestorov. Je dobré zohľadniť taktiež prevládajúci smer vetra, keďže pena a para môžu vniesť vírus do chovných priestorov a hál.

Dôležité je rutinné a príležitostné čistenie vonkajších plôch. Ručne vedené zametacie stroje odstraňujú prach a nečistoty z dvora a medzi budovami, a to podstatne efektívnejšie než bežné metly. Tam, kde je podlaha dostatočne hladká, je možné využiť mokro-suché vysávače i vo vonkajšom priestore. Vyčistený dvor tak neláka divoké vtáctvo, a tým výrazne znižuje riziko infekcie.

Stable cleaning with Kärcher hot water high-pressure cleaner

V interiéri: rôzne zariadenie pre čiernu (vonkajšok) a bielu oblasť (vnútrajšok)

Pred každým vstupom by mali ležať dezinfekčné rohože.

Dezinfekčný roztok musí byť pravidelne vymenený a je potrebné čistiť aj priestor okolo rohoží.

Moderné chovy sú od okolitého sveta oddelené hygienickým priepustom, kde sa všetci návštevníci osprchujú, prezlečú sa, a až potom vstúpia do chovu. Priepusty môžu plniť svoju funkciu iba vtedy, ak je vnútorný priestor (nazývaný biely) udržiavaný v čistote.

Proces čistenia musí začínať najprv v bielej a potom v čiernej oblasti. V bielej oblasti zaistia efektívne a zároveň časovo úsporné čistenie parné čističe a mokro-suché vysávače. Okrem stien, podláh a sprchových kútov musí byť vyčistený nábytok a predmety, ako napríklad pracovná obuv. V "čiernych" šantách, administratívnych priestoroch a iných sa osvedčili podlahové umývacie automaty s odsávaním, ktoré s kombináciou studenej vody a čistiaceho prostriedku dosiahnu dobrý výsledok za krátky čas.

 

Čistiace a pracovné náradie, vrátane pracovnej obuvi, by mali vždy zostať na farme. Nemali by sa používať mimo farmy. Iba pracovný odev by mal byť v uzatvorenom kontajneri doručený najkratšou cestou do centrálneho prania. Pri väčšom množstve odevov a pre silne znečistené odevy sa odporúča zakúpenie práčky.

Horúco-vodný vysokotlakový čistič pre čistenie chovných priestorov

Na čistenie chovných priestorov hydiny je správnou voľbou použitie vysokotlakových čističov s ohrevom, ktoré zaistia čistotu podláh, stien, stropu, voliér, kŕmnych zariadení. Horúca voda s teplotou 85°C lepšie a ľahšie uvoľní nečistoty a zabíja vírusy a baktérie. Stačí na dôkladné čistenie, a to aj bez čistiaceho prostriedku. Navyše je to ekologické čistenie. Tento postup ušetrí až 40% času potrebného na čistenie, naviac povrchy očistené horúcou vodou schnú rýchlejšie, čo umožňuje rýchlejší začiatok nasledujúcej dezinfekcie.

Vysokú bio-bezpečnosť dosiahnete stacionárnym vysokotlakovým čističom namontovaným priamo v chovných priestoroch hydinární. Ten je kedykoľvek k dispozícií a nie je potrebné ho premiestňovať v rámci budovy alebo dokonca z budovy a do budovy (zamedzuje šíreniu choroboplodných zárodkov). Menšie farmy však zaisťujú vysoký štandard hygieny aj pomocou mobilných zariadení. Každopádne, mobilné čistiace zariadenia musia vždy zostať vonku alebo vo vstupnom priestore a v každej budove by mali byť k dispozícií vlastné hadice s pištoľou a pracovným nadstavcom.

Woman cleans a stable with a hot water high-pressure cleaner
Documentation

Dokumentácia a školenie

Čas ušetrený efektívnym čistením odporúčame využiť ku kontrole poškodenia bodov chovných staníc, a tie opraviť. Pretože trhliny, medzery a otvory sú ideálnou liahňou pre baktérie a vírusy. Taktiež sú miestami prieniku hlodavcov a hmyzu. Tí môžu tiež doniesť zárodky chorôb a je potrebné ich pravidelne likvidovať.

Okrem toho by mali prevádzkovatelia hydinových fariem dokumentovať všetky hygienické opatrenia, aby si zachovali prehľad a mohli školiť svojich zamestnancov o postupoch čistenia. Výber čistiacich zariadení s jednoduchou obsluhou šetrí čas pri školeniach.

Spomenuté opatrenia znižujú nie len riziko vtáčej chrípky, ale chráni tiež pre inými infekčnými ochoreniami.