Príjazd

K nám vedie veľa ciest. Nákresy príjazdov do KÄRCHER Slovakia, s.r.o. nájdete tu!

Plánovanie trasy

Zadajte adresu východiskového bodu a nechajte si prostredníctvom Google Maps zobraziť príjazdovú trasu k nám.

Centrála KÄRCHER Slovakia, s.r.o. a predajňa Kärcher Center NITRA

Predajňa Kärcher Center BRATISLAVA

Predajňa Kärcher Center TRNAVA

Nová predajňa Kärcher Center TRENČÍN v OC CUBE

Predajňa Kärcher Center KOŠICE

Predajňa Kärcher Center PREŠOV

Predajňa Kärcher Center ŽILINA