Brandenburgská brána

Brandenburská brána v novom lesku

Pod odborným dozorom vedúceho reštaurátora Thomasa Schuberta realizovala spoločnosť Kärcher čistiace práce na Brandenburskej bráne.

Symbol nemeckého znovuzjednotenia bol počas svojej 200 ročnej histórie viackrát renovovaný, prvý krát v roku 1804, číže už 13 rokov po jeho dokončení. Po závažných škodách, ktoré brána počas 2. svetovej vojny utrpela, bola v rokoch 1956 – 58 znovu obnovená a kompletne prepracovaná kamenármi.

Na Brandenburskej bráne sa museli riešiť mnohé problémy s čistením. Thomas Schubert okrem normálneho znečistenia povrchov uvádzal v prvom rade farebné čmáranice a začiernenie až po silnú inkrustáciu. Na metópe na východnej strane bolo výrazné znečistenie vtáčím trusom.

Farebne čmáranice sa nachádzali na všetkých častiach stavby, predovšetkým však v časti atiky a v prechodoch brány.

Škodlivé látky vo vzduchu sú základnou príčinou znečistenia. Neslávnu úlohu pritom zohrávajú predovšetkým obsah SO² a príliš prašný berlínsky vzduch.

Pred čistiacimi prácami sa sériou testov určila primeraná technológia čistenia. Okrem iného sa vyskúšalo parne čistenie, otryskávanie prúdom vody a pieskovanie s rôznymi otryskávacími médiami. Nakoniec sa zvolila obzvlášť šetrná metóda: Čistenie čistou vodou s tlakom pod 50 bar a teplotou 90 °C. Neboli použité žiadne chemikálie.

Týmto šetrným čistením sa zachovala prirodzená patina Brandenburskej brány a charakter historickej budovy.

Začiatkom mája 1990 sa začalo s čistením. Znečistené povrchy boli vopred navlhčené vodou. Po krátkej dobe pôsobenia bola plocha s príslušnými parametrami vyčistená metódou plochého prúdu. Čistiace práce boli ukončené v septembri 1990.