Socha slobody

Postavená: 1871–1884 pri príležitosti stého výročia vyhlásenia nezávislosti

Výška: 46 m (podstavec) + 47 m (socha)

Stavebný materiál: granit

Druh znečistenia: sčernanie,výkvety, znečistenie emisiami

Čistenie: HDS 200

Doba realizácie: 1985

Socha slobody
Socha slobody
Socha slobody