1260_Green-Wood Cemetery

Záchrana troch mramorových mauzóleí

Na jednom z najstarších a najkrajších cintorínov USA, na cintoríne Green-Wood v New Yorku, prispel Kärcher k záchrane troch mauzóleí. Stavebný materiál mramorových pamätníkov bol silne znečistený hlavne organickými nečistotami a hrozilo jeho trvalé poškodenie.

„Zvláštna výzva spočívala v tom, že čiastočne už poškodené mramorové povrchy si vyžadujú obzvlášť opatrné čistenie“, hovorí Neela Wickremesinghe, vedúca reštaurátorka cintorína Green-Wood. „Kärcher nám pomôže pripraviť niektoré z našich najkrajších monumentov pre následné reštaurátorské práce. Mauzóleá rodín Canda, Niblo a Miller patria k najvýznamnejším a najobľúbenejším náhrobkom nášho cintorína“.

Lišajníky, riasy a machy sa dôkladne a šetrne odstránia pomocou horúcovodného vysokotlakového čističa HDS 13/20. Pracovať sa bude v parnom stupni (40° parná tryska, teplota kotla 155° C, nárazový tlak 1-1,5 bar). Pri podlahových platniach mauzólea rodiny Niblo sa ako príslušenstvo použije takzvaný plošný čistič, aby sa dosiahol rovnomerný výsledok čistenia. Čierne, zatvrdnuté sadrové povlaky nachádzajúce sa na niektorých miestach, ktoré sa nedajú odstrániť pomocou horúcovodného vysokotlakového čističa, sa odstránia alebo aspoň zmenšia pomocou nízkotlakového otryskávania hliníkovo-silikátovou múčkou s tlakom medzi 0,5 - 2 bary. Vyčistením troch mauzóleí sa má dosiahnuť aj štandard, podľa ktorého bude v budúcnosti možné vyčistiť aj iné monumenty tohto cintorína. Kärcher preto školí zamestnancov cintorína v oblasti čistiacej techniky a upozorňuje ich na to, na čo je pri čistení rôznych materiálov a rôznych typov znečistenia potrebné dávať pozor. Na tento účel daroval Kärcher aj jeden vysokotlakový čistič.

Green-Wood Cemetery_Platzhalter_Video