Kláštor Maulbronn

Počas rozsiahlych reštaurátorských opatrení v kláštore Maulbronn sa Kärcher angažoval pre svetové kultúrne dedičstvo UNESCO a fontánu v severnom krídle krížovej chodby zbavil tvrdej vápenatej vrstvy – pôvodná farba farebného pieskovca bola pritom po stáročiach po prvýkrát znovu viditeľná.

Na spodnej a strednej mise fontány sa z dôvodu vysokej tvrdosti vody okolo 21 °dH časom vytvorili vápenaté vrstvy do hrúbky 1,5 cm. Prvým pracovným krokom bolo obrúsenie hrubej skôrnatenej vrstvy, na menej citlivých miestach aj kladivom a dlátom. Aby sa nepoškodila originálna substancia, odstránil Kärcher ešte ostávajúcu vápenatú vrstvu pomocou otryskávacej pištole. Ňou sa na kamenné plochy naniesol veľmi jemný sklenený prášok (veľkosť zrna 40 až 80 µm, tvrdosť podľa Mohsa 6 až 7) pomocou stlačeného vzduchu a s tlakom 1 - 4 bary, čím sa zatvrdnuté znečistenie opatrne odstránilo. Na plochy s rozdielnu hrúbkou vápenatých usadenín bolo možné veľmi flexibilne reagovať, nakoľko tlak vzduchu a prietok abrazívneho média je možné jemne regulovať na rukoväti pištole. Týmto šetrným postupom sa podarilo opäť odkryť červený pieskovec, vrátane povrchu levích hláv na strednej mise fontány, ktoré chrlia vodu.

Fontána bola postavená okolo roku 1500 a počas čiastočnej rekonštrukcie v roku 1878 bola doplnená o ďalšie dve misy a kužeľovitý olovený nadstavec. Fontána slúžila mníchom na umývanie, na rituálne očisty a na strihanie ich tonzúr.

V kláštore Maulbronn sú zastúpené architektonické slohy od romantiky až po neskorú gotiku. V stredoveku to bolo významné politické, hospodárske a spoločenské centrum. Po reformácii sa kláštor zmenil na evanjelickú kláštornú školu (1556). Evanjelicko-teologický seminár založený v roku 1807 existuje dodnes. Od roku 1993 je kláštor Maulbronn zapísaný v zozname UNESCO ako svetová kultúrna pamiatka.

Kláštor Maulbronn
Kláštor Maulbronn
Kláštor Maulbronn