Kolonády

V novom starom lesku

V septembri 1999 výrobca čistiacich strojov Kärcher oficiálne odovzdal Vatikánu vyčistenú Berniniho kolonádu. Celá akcia trvala približne desať mesiacov. Pritom sa vo veľkom štýle po prvý krát použila nová otryskávacia metóda, pomocou ktorej sa dovtedy najrozsiahlejší čistiaci projekt (284 travertínových stĺpov a 88 pilastrov, viac než 25 000 m2 čistenej plochy) mohol vykonať v hospodárne obhájiteľnom čase bez toho, aby sa z pamiatkarského ohľadu museli robiť škrty.

Výnimočnosť otryskávacej techniky spočíva v jej flexibilite: všetky čistiace faktory (otryskávacie médium, voda, para, tlak a teplota) sú takmer ľubovoľne obmieňateľné. Môžu sa tak ošetriť všetky povrchy fasád, odstrániť všetky druhy nečistôt a okrem toho docieliť vysoké plošné výkony.

Čistením kolonády chcel Kärcher prispieť k zachovaniu historickej stavby v Rýme a zároveň opätovne dokázať svoju kompetenciu pri prekonávaní takýchto ťažkých čistiacich úloh.

284 stĺpov a 88 pilastrov Berniniho kolonády na námestí svätého Petra vyčistil Kärcher dôkladne a jemne. Tu vidíte vyčistené stĺpy.

Kolonády
Kolonády
Kolonády