Modelový projekt s Nemeckou komisiou UNESCO

Jeseň 2013: Nemecká komisia UNESCO a čistiaci špecialista Kärcher podporujú s modelovým projektom zachovanie kultúrnych pamiatok v celom Nemecku. K tomu sa príslušne a bezplatne vyčistí jedno nemecké miesto svetového dedičstva UNESCO. Spolupráca s Kärcherom je súčasťou programu Public Private Partnerships nemeckej komisie UNESCO. Na dva roky spoja partneri svoje odborné kompetencie pre zachovanie kultúrnych pamiatok.

Sponzoring Aachen

Spolková verejná súťaž

Jar 2014: Do februára sa môže 38 nemeckých miest svetového dedičstva prihlásiť do súťaže o modelový projekt na tému trvalo udržateľného rozvoja. Celkovo 14 podkladov z deviatich miest patriacich do svetového kultúrneho dedičstva obdržala porota, v ktorej sa okrem zástupcov nemeckej komisie UNESCO a Kärcheru nachádzajú odborníci z oblasti pamiatkovej starostlivosti, kultúry a vedy. Odborná porota vyberie v apríli tri kultúrne pamiatky, ktoré sa dostanú do užšieho výberu: Karlova a Hubertova kaplnka v Aachenskom dóme, Quedlinburská radnica a Franská fontána rezidencie vo Würzburgu.

Sponsoring Frankoniabrunnen

 Franská fontána rezidencie vo Würzburgu

Sponzoring UNESCO

Karlova a Hubertova kaplnka v Aachenskom dóme

Sponsoring Quedlinburg

Quedlinburská radnica

Na určenie znečistenia substancie stavby a primeranú čistiacu metódu Kärcher do leta kontroloval vybrané miesta. Odborná porota potom počas neskorej jesene vyberie miesta kultúrneho dedičstva, ktoré Kärcher po dohode s príslušným pamiatkovým úradom vyčistí v spolupráci s reštaurátormi.

Členovia odbornej poroty

Okrem zástupcov Kärcher a Nemeckej komisie UNESCO sú v odbornej porote:

  • Profesor Berthold Burkhardt, člen prestavenstva a hovorca skupiny monitorovania svetového dedičstva Nemecka ICOMOS
  • Profesorka Gabriele Grassegger-Schön, vedúca laboratória stavebnej chémie na Vysokej škole technickej v Stuttgarte
  • Dr. Birgitta Ringbeck, zástupkyňa krajín vo výbore svetového dedičstva UNESCO, momentálne externá hodnosť
  • Georg Schmid, zastupujúci hovorca krajinskej skupiny Baden-Württemberg v spolku reštaurátorov
  • Ministerský dirigent a.D. Dr. Werner von Trützschler, zástupca ad hoc AG Welterbe krajín na kultúrnej ministerskej konferencii
  • Professor Gerd Weiß, predseda združenia ochranárov krajisnkých pamiatok
  • Otto Wölbert, reštaurátor krajinského úradu pre ochranu pamiatok Baden-Württemberg

Testovacie čistenia

Leto 2014: Na troch vybraných kultúrnych pamätníkoch sa realizujú testovacie čistenia.

Vzdelávací projekt

Nemecká komisia UNESCO sprevádza tento projekt vzdelávacími akciami pre mládež, Vysoká škola technická v Štuttgarte vedie túto iniciátivu z vedeckej stránky.


Rozhodnutie

December 2014: Na čistenie vybrala odborná porota Karlovu a Hubertovu kaplnku v Aachenskom dóme. Víťazom súťaže medzi nemeckými miestami svetového dedičstva bola teda 540 rokov stará kaplnka. Kärcher prevezme na jar 2015 realizáciu a náklady na reštaurátorské čistenie. Rozsiahle testy preukázali, že kaplnka je pre reštaurátorské čistenie od firmy Kärcher najvhodnejšia. „Sme veľmi radi, že sa môžeme angažovať za budovu, ktorá je kultúrne a historicky tak významná“, tvrdí Hartmut Jenner, predseda obchodného vedenia spoločnosti Alfred Kärcher GmbH & Co. KG.

Sponsoring Aachener Dom