Pražské Národné divadlo

Na rozsiahlych reštaurátorských prácach, ktoré prebiehali na fasáde takmer 130 rokov starého pražského Národného divadla, sa podieľa aj Kärcher: Rodinný podnik podporuje práce svojimi skúsenosťami a svojou čistiacou technikou, aby umožnil šetrné odstránenie znečistenia poškodzujúceho kameň na fasáde divadla. Práce realizovala miestna firma ART Kodiak s.r.o. Začalo sa na severnej fasáde; kompletná rekonštrukcia by mala byť ukončená predbežne do štyroch rokov.

Bohato zdobená fasáda Národného divadla vybudovaného v rokoch 1868-1881 v novorenesančnom štýle pozostáva prevažne z pieskovca a omietky. V rokoch 1977–1983 bola pri prvej rekonštrukcii fasáda vyčistená a - ako sa neskôr ukázalo- ošetrená nesprávnym akrylátovým náterom, ktorý bude v priebehu prebiehajúcej rekonštrukcie odstránený. Okrem toho sa odvtedy na povrchu usadil nielen prach ale aj biologické a emisné nečistoty. Čierne nepoddajné vrstvy nečistôt nerušia len vonkajší vzhľad budovy, ale poškodzujú aj prírodný kameň, na základe čoho je nutné ich odstránenie.

V spolupráci s vlastníkom budovy, reštaurátormi a zástupcami príslušného úradu pamiatkovej starostlivosti previedli odborníci z firmy Kärcher pred začatím reštaurátorských prác testy a stanovili optimálnu metódu čistenia. Na základe tohto vyhodnotenia sa pri čistení používala metóda suchého otryskávania a ako abrazívny prostriedok bol použitý mletý sklenený prach s tvrdosťou podľa Mohsa 3 - 3,5 a veľkosťou zŕn od 5 - 300 μm. Ťažko prístupné miesta na zdobených a umeleckých prvkoch z kameňa boli ošetrené chemickým prostriedkom pre odstraňovanie náterov a následne očistené pomocou vysokotlakového čističa s ohrevom.

Firma Kärcher poskytla organizácii „Národné divadlo“ Praha, ktoré je za rekonštrukciu zodpovedné, potrebné stroje: vysokotlakové čističe s ohrevom, otryskávacie systémy, mokro-suché vysávače vrátane čistiacich a otryskávacích prostriedkov.