Naše stránky používajú cookies

Na našich stránkach sú použité cookies. Niektoré z nich sú podmienkou pre správnu funkciu webovej stránky. Všetky súbory cookies z tohto webu môžete odstrániť a blokovať, ale je možné, že časti stránok nebudú správne fungovať. Viac informácií o cookies použitých na tejto webovej stránke nájdete v časti Ochrana osobných údajov. V prípade, ak naďalej používate webovú stránku, bez toho, aby ste odklikli políčko „Pokračovať“ (nižšie), súhlasíte s používaním súborov cookies na týchto webových stránkach. Akceptujem súbory cookies na týchto stránkach.

Loading

eco!efficiency – s efektivitou dosiahnuť viac

Meno Kärcher na celom svete znamená silu, kvalitu a inováciu. A kompetenciu v oblasti čistenia, ktorá stanovuje štandardy. Ako líder svetového trhu v oblasti čistiacich systémov je Kärcher jednou z hnacích síl technologického pokroku nielen v tejto oblasti: Viac než 600 pracovníkov v oblasti výskumu a vývoja pracuje na ešte hospodárnejších a ekologickejších postupoch a produktoch. Za použitia najmodernejších technológií v oblasti konštrukcie, vývoja, dizajnu a skúšania. S cieľom dosiahnuť ešte vyššiu efektivitu, ešte dlhšiu životnosť a ešte lepšiu ochranu životného prostredia. A s vysoko kvalitným servisom počas celého životného cyklu až po stiahnutie z používania a odbornú recykláciu. Vždy so zásadou, že naším meradlom je zákazník. Presne vyjadrené programom, ktorý k budúcnosti pristupuje so zodpovednosťou: Kärcher eco!efficiency.

ecoefficiency header 2015

Znamenia doby

Kto chce hýbať vecami a meniť ich, musí udávať smer pomocou znamení. A priznať farbu. Modré symboly pre rôzne prvky Kärcher eco!efficiency na jeden pohľad ukazujú, kde a kedy dosahuje Kärcher svojou inovatívnou silou vyššiu a lepšiu efektívnosť. Kärcher eco!efficiency je implementovaný vo všetkých podnikateľských oblastiach a je pevnou súčasťou podnikateľského myslenia a konania.

Merateľná úspora času eco!efficiency

Vysoká recyklovateľnosť eco!efficiency

Znížená spotreba vody eco!efficiency

Nižšia hlučnosť eco!efficiency

Inteligentná energetická efektivita eco!efficiency

Príkladná možnosť opravy eco!efficiency

Výber materiálu v závislosti od použitia eco!efficiency

Znížená emisia CO2 eco!efficiency

Optimalizované podnikateľské procesy eco!efficiency

Menej odpadovej vody eco!efficiency

Predĺžená životnosť eco!efficiency

Cielené dávkovanie čistiacich prostriedkov eco!efficiency

Znížená spotreba materiálu eco!efficiency

Účinná filtrácia prachu eco!efficiency

eco!efficiency comprehensive spare parts


Všetko sa dá. Hlavne efektívnejšie.

Efektívnosť má najrôznejšie dimenzie: Zníženie spotreby energie. Vyššie stupne účinnosti spaľovacích motorov. Menšia spotreba čistiacich prostriedkov. Menej obalov vďaka koncentrátom. Konštrukčná recyklovateľnosť alebo aj minimalizovanie konštrukčných dielov. Efekty, ktoré je možné dosiahnuť iba pomocou nových nápadov a inovatívnych technológií. A ktoré potrebujú hlavne jedno, vôľu a schopnosť ich aj uskutočniť.

Kärcher ponúka už dnes rozsiahly program prístrojov a čistiacich prostriedkov s prívlastkom eco!efficiency, s ktorým môžu používatelia čistiť v rôznych oblastiach tak účinne, ako aj ekonomicky a ekologicky. Stroje Kärcher so stupňom eco!efficiency ponúkajú možnosť pracovať pri ľahšom znečistení so zníženým výkonom, a tým ušetriť energiu a čistiace prostriedky, ako aj ochrániť stroj. Stroje Kärcher so stupňom eco!efficiency disponujú rozsiahlymi technickými zariadeniami na permanentnú úsporu energie, čistiacich prostriedkov a pracovného času.


Suché vysávače eco!efficiency: Silný sací výkon. Úspornosť. Tichosť.

S príkonom nižším o 40 percent dosahujú suché vysávače eco!efficiency 98 percent sacieho výkonu základného stroja, čo na každodenné udržiavacie čistenie úplne postačuje. Stroje eco!efficiency pritom merateľne aj citeľne vysávajú iba s polovičnou hlučnosťou.

T 12/1 eco!efficiency napríklad dosahuje optimálny pomer medzi čistiacim výkonom a spotrebou energie a dôkladne zatočí s poverou, že výkon sa dá nahradiť iba vyšším výkonom. Veľa pomôže iba vtedy, ak sa nedá veľa urobiť. Výkon motora 750 W pre suché vysávače v kanceláriách a hoteloch úplne postačuje. Sací výkon nižší ako 200 W je nedostatočný, od 200 W sa plynulo zlepšuje.

Pri 750 W je dosiahnutý bod optimálneho sacieho výkonu, ktorý úplne postačuje na odstránenie bežného prachu v domácnosti z textilných a tvrdých povrchov. Pri vyššom sacom výkone je výsledok čistenia iba nepatrne lepší. Vyšší sací výkon môže okrem toho zosilniť posúvacie sily na kobercoch s vyšším vlasom. Čistý výkon sa tak vo výslednom efekte sám zabrzdí.

 

eco!efficiency T12/1

Maximálna efektívnosť: HDS-E 8/16-4 M eco!efficiency.

Inovatívny horúcovodný vysokotlakový čistič HDS-E 8/16-4 M reprezentuje aktuálny stav energetickej efektívnosti. A ukazuje, že inovatívna špičková technológia dokáže dať správne odpovede na otázky našej doby: s úsporou až 40 percent energie v pohotovostnom režime.

Kärcher HDS-E 8/16-4 M vyrába horúcu vodu so 400 V striedavého prúdu, a preto sa môže používať všade tam, kde sú spaliny neželané alebo dokonca zakázané. 3 modely s ohrievacími výkonmi 12, 24 alebo 36 kW majú stupeň eco!efficiency, v ktorom je čistenie pri 60 °C obzvlášť efektívne. Pri veľmi nepoddajnom znečistení je možné teplotu vody zvýšiť na 85 °C. Vďaka svojmu vysokému výkonu a Servo Control čistí 36 kW model s 80 °C konštantne pri nepretržitej prevádzke. Komora s rýchlym ohrevom 12 kW verzie sa stará o podstatne skrátenú dobu predohrevu. Všetky HDS-E 8/16-4 M majú nehrdzavejúci antikorový ohrievač vody, zabudované zariadenie na ochranu pred vodným kameňom, pohodlnú pomôcku pre naklápanie stroja pre pohodlnú manipuláciu a uzatvárateľný priečinok na príslušenstvo a náradie.

HDS-E 8/16-4 M od firmy Kärcher vďaka izolovanému ohrievaču vody znižuje spotrebu energie v pohotovostnom režime v závislosti od použitia a verzie až o 40 percent. Vyššie uvedený graf znázorňuje vyžarovanie tepla izolovaného ohrievača vody (na obrázku vľavo) v porovnaní s neizolovaním.

eco!efficiency HDS-E

Čistiace prostriedky eco!efficiency.

Pri mnohých druhoch čistenia sú účinné čistiace prostriedky nepostrádateľné, aby sa dosiahli presvedčivé výsledky. Na tom sa v princípe nedá nič zmeniť, avšak nároky na ochranu životného prostredia a hospodárnosť stúpajú. Vyžaduje si to vyváženú rovnováhu medzi čistiacou silou na jednej strane a ochranou používateľa, materiálu a životného prostredia. Túto rovnováhu je potrebné udržiavať, avšak stále na vyššej úrovni. Kärcher neustále pracuje vo vlastných vývojových laboratóriách a vo vlastnej výrobe na čistiacich prostriedkoch budúcnosti. Výsledok presvedčí: čistiace prostriedky Kärcher eco!efficiency.

 

Čistiace prostriedky eco!efficiency

Myslíme dva stupne dopredu: stupeň eco!efficiency

Významný vývoj prirodzene prebieha v stupňoch. Smerodajným vývojom je stupeň eco!efficiency firmy Kärcher, ktorý sa dá aktivovať jedným otočením aj počas prevádzky. V stupni eco!efficiency sa funkcie stroja automaticky prestavia na optimálnu efektivitu. Tým sa citeľne zníži spotreba energie, vody a čistiacich prostriedkov. Šetrné zaobchádzanie s materiálom a strojom je ďalší efekt, ktorý sa prejavuje v dlhších intervaloch údržby, nižších servisných nákladoch a optimalizovanej životnosti.

Umývacie automaty so stupňom eco!efficiency

Početné konštrukčné rady umývacích automatov Kärcher s pohonom pojazdu alebo so stojacou obsluhou už majú stupeň eco!efficiency. V stupni eco!efficiency sa redukujú otáčky kief a sacia sila na výkon postačujúci pri ľahšom znečistení. Tak sa dosiahnu presvedčivé výsledky čistenia s výrazne nižšou spotrebou a chráni sa stroj. Až 20 percent energie a 10 percent vody a čistiacich prostriedkov je možné ušetriť v stupni eco!efficiency. Osvedčené techniky, ako inteligentný systém dávkovania čistiacich prostriedkov Dose alebo vymeniteľné kefové hlavy prinášajú ďalšiu efektívnosť. S novými nápadmi a technologickými inováciami, ktoré sa tiež už vyvíjajú a testujú, bude čoskoro možné ďalej podstatne zvyšovať efektivitu.

 

Umývacie automaty stupeň eco!efficiency

Vysokotlakové čističe so stupňom eco!efficiency

Horúcovodné vysokotlakové čističe z princípu potrebujú viac energie a pri veľmi nepoddajnom znečistení aj prídavný čistiaci prostriedok. Aj napriek tomu je vysokotlakové čistenie horúcou vodu v porovnaní s bežným čistením veľmi efektívnou technológiou. Pomocou horúcej vody pod vysokým tlakom sa dosahujú porovnateľné čistiace výsledky pri enormne zníženej spotrebe vody. Avšak vysokotlakové čističe HDS značky Kärcher splnia aj náročnejšie úlohy v oblasti čistenia, ktoré by boli iba s vodou, čistiacim prostriedkom a ručnou kefou úplne nemysliteľné. Použitie energie na ohrev výrazne preváži množstvo ušetrenej vody. Ušetrená pracovná doba okrem toho prináša oveľa vyšší ekonomický efekt.

Nové stroje HDS značky Kärcher so stupňom eco!efficiency náskok v oblasti efektívnosti výrazne zvyšujú. Ak je stupeň eco!efficiency aktívny, teplota vody sa vyreguluje na 60 °C, pretože 60 °C úplne postačuje na väčšinu čistení. Nielen pri ľahkom znečistení, ale aj pri stredne ťažkom. So stupňom eco!efficiency HDS strojov značky Kärcher sa docieli perfektné vyváženie medzi čistiacim výkonom a spotrebou energie – bez zhoršenia výsledku.

 

Vysokotlakové čističe stupeň eco!efficiency