Čistenie čerpacích staníc

Na čerpacích staniciach je potrebné vykonávať širokú škálu čistiacich úkonov. Ak však investujete do správnej čistiacej techniky, môžete efektívne vykonávať požadované práce a udržiavať svoj objekt neustále čistý.

Čistenie čerpacích staníc

Prevádzkovatelia čerpacích staníc čelia mnohým výzvam

Čerpacie stanice už dávno nie sú len miestom na nákup pohonných hmôt. Stali sa miestami stretnutí, záchranou v núdzi, keď chýba maslo alebo mlieko.

Aby sa tam zákazníci cítili príjemne, musia prevádzkovatelia pri upratovaní čeliť mnohým výzvam: Na predajných plochách, vo vonkajších priestoroch, v stravovacích priestoroch, na toaletách a v umývacích halách - je potrebné zabezpečiť čistotu všetkých priestorov a dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy. Upratovanie čerpacích staníc preto zahŕňa veľmi širokú škálu úloh. Ak si však zakúpite správne stroje a investujete do správnej čistiacej techniky, môžete svoju čerpaciu stanicu vyčistiť efektívne a dôkladne - investícia, ktorá šetrí veľa pracovného času a rýchlo sa vráti. Aj napriek tomu je však potrebné hĺbkové čistenie v pravidelných intervaloch. Ak však budete svoje zariadenia priebežne udržiavať v čistote, budete mať podstatne menej práce.

Úlohy čistenia na čerpacích stanciach

Hrajte na istotu: dodržiavajte pravidlá a predpisy

Na čerpacích staniciach sa nachádzajú zóny ohrozenia ľudí a životného prostredia, napríklad kvapalnými alebo plynnými nebezpečnými látkami alebo palivami. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ako aj ochrana životného prostredia sú preto pri práci na čerpacích staniciach veľmi dôležité. Preto sa pri používaní zariadení a čistiacich prostriedkov musia dodržiavať pravidlá a predpisy profesijných združení, ako aj pravidlá a predpisy príslušných ropných spoločností.

Vhodné produkty pre vašu oblasť použitia

K celkovému čistému vzhľadu prispieva najmä čistý vonkajší priestor. Na týchto plochách sa môžu rýchlo hromadiť rôzne druhy nečistôt v dôsledku ich intenzívneho používania a neustáleho pôsobenia poveternostných vplyvov. S výkonnými čistiacimi strojmi sa to dá udržať pod kontrolou počas celého roka.

Povrchy na toaletách sa môžu rýchlo znečistiť, a preto ich treba dôkladne vyčistiť. To znamená, že sa zabráni nebezpečenstvu pošmyknutia, odstránia sa odolné nečistoty a zabezpečia sa hygienické podmienky. Tieto požiadavky spĺňajú špeciálne čistiace stroje.

Moderné čerpacie stanice sú dnes servisnými centrami, kde sa mnohí zákazníci môžu obslúžiť priamo na predajnej ploche. Keďže predajňa je dôležitým zdrojom príjmov a výkladnou skriňou čerpacej stanice, mala by sa jej venovať osobitná starostlivosť a hygiena. Osobitná pozornosť by sa mala venovať hygiene pracovných plôch predajného pultu. Tento priestor by sa mal pravidelne čistiť vzhľadom na jeho veľmi časté používanie.

Pri čistení vozidiel v autoumyvárňach sú dôležité dokonalé výsledky. Zákazníci požadujú kvalitné čistenie, ktoré spĺňa ich požiadavky. Na splnenie týchto požiadaviek je potrebné silné a profesionálne čistiace vybavenie.

V obslužnom priestore čerpacej stanice sa môžu rýchlo hromadiť mastné škvrny od olejov a odolné nečistoty. Bezpečnostné riziko výrazne zvyšuje klzký povrch a nánosy nebezpečných látok. Čistením pomocou správneho vybavenia môžu prevádzkovatelia zvýšiť nielen bezpečnosť, ale zabezpečiť aj čisté podmienky v obslužnom priestore čerpacích staníc.