Priemyselné riešenia na vysávanie / odstraňovanie prachu

Od mobilných zariadení až po individuálny systém na vysávanie alebo odstraňovanie prachu

V priemysle potrebujete systém tvorený strojmi, príslušenstvom a službami, ktoré možno jednoducho vzájomne integrovať do zabehnutej prevádzky v snahe priniesť pridanú hodnotu. Systém, v ktorom sú všetky produkty špeciálne vyvinuté tak, aby spĺňali náročné priemyselné požiadavky. My vám ponúkame systém, ktorý vám prinesie konkurenčnú výhodu. Priemyselný systém Kärcher.

Header industriesauger

Naše riešenia si poradia aj s tými najnáročnejšími úlohami

Tímy sú tí hrdinovia. Úlohy, ktoré pred vami stoja, dokážete splniť len so správnymi partnermi. Koniec koncov, najlepšie výsledky možno dosiahnuť len správnou kombináciou rozmanitých talentov. My vás považujeme za súčasť nášho tímu. Vaše skúsenosti a spätná väzba sú pre nás cenné, pretože sledujeme rovnaký cieľ: vyvíjať inovácie a produkty, ktoré vám umožnia rýchlejšie a efektívnejšie dosahovať vytýčené ciele.

Riešenie na každý účel použitia

Priemysel so svojimi rozmanitými odvetviami kladie osobité požiadavky na čistiace riešenia: integráciu procesov, veľké množstvá, nebezpečné látky, krátke časové lehoty a mnoho ďalšieho. Vyžaduje si to univerzálne aj špecializované systémy. Prinášame vám kompletný sortiment riešení na priemyselné vysávanie.

Dokonalé riešenia pre priemysel

Bez ohľadu na to, čo a kde sa rozhodnete vysávať alebo zbavovať prachu.

Riešenie na každý problém s čistením

S našimi priemyselnými vysávačmi a odstraňovačmi prachu Kärcher vám prinášame riešenia na všetky druhy priemyselného vysávania: či už flexibilné a mobilné alebo stacionárne, na vysávanie čohokoľvek od hrubých pilín po najmenšie neusadené častice, na malé alebo veľké množstvá, na kvapaliny alebo tuhé látky, na neškodný alebo nebezpečný materiál.

IVS

Priemyselné vysávače

Priemyselné vysávače sú určené na stacionárne alebo mobilné vysávanie suchých a mokrých jemných pilín, hrubého prachu a podobných rozptýlených častíc. Priemyselné vysávače pracujú s vysokým podtlakom a relatívne nízkym prúdením vzduchu.

> Priemyselné vysávače na kvapaliny/jemné piliny

> Priemyselné vysávače na tuhé látky/prach


> Priemyselné vysávače Ex

Kärcher Industrieentstauber stationär

Priemyselné odstraňovače prachu

Priemyselné odstraňovače prachu sú stacionárne stroje, ktoré extrahujú rozptýlené častice, ako je prach a jemné piliny zo vzduchu. Priemyselné odstraňovače prachu pracujú s nízkym podtlakom a relatívne silným prúdením vzduchu.

> Priemyselné odstraňovače prachu
> Priemyselné odstraňovače prachu Ex

Feststoffe und/oder Stäube

Príslušenstvo

So správnym príslušenstvom dokážeme každé čistenie vykonať optimálnym spôsobom. Diely alebo súpravy vhodné vzhľadom na vaše požiadavky si vyberte z nášho komplexného a sofistikovaného sortimentu príslušenstva pre systémy vysávačov – od komplexného čistenia podláh až po stacionárne príslušenstvo na vysávanie vo výrobnom procese.

Riešenia na mieru

Správne riešenia pre vaše špeciálne úlohy.

Kärcher Individual solution

Individuálne riešenie

Požiadavky na priemyselného vysávanie a odstraňovanie prachu bývajú v rôznych odvetviach priemyslu veľmi špecifické. Každý systém plánujeme individuálne podľa vašich špecifických potrieb. Naše služby siahajú od jednoduchého mobilného riešenia až po mimoriadne komplexné, špecializované prispôsobené riešenia na vysávanie s priamym potrubiami. Vďaka viac ako 50 rokom skúseností s vývojom a výrobou priemyselných vysávacích systémov máme všetky predpoklady na to stať sa vaším kompetentným partnerom. Ak sa rozhodnete pre nás, získate efektívne komplexné riešenia z jedného zdroja.

Rohrleitungen

Potrubia – dokonale prepojené

Naše stacionárne priemyselné vysávače môžete používať ako systém pre jedného alebo viac používateľov s manuálnymi vysávacími bodmi, prípadne ich môžete integrovať priamo do výrobného procesu. Ponúkame vám všetky nevyhnutné komponenty, od vysávacích bodov a príslušenstva až po potrubia prispôsobené na mieru.

Viac ako 50 rokov skúseností

Ak siahnete po priemyselnom systéme Kärcher, môžete sa oprieť o viac než 50 rokov skúseností. S našimi zákazníkmi po celom svete zostávame v úzkom kontakte s cieľom spoločne analyzovať existujúce a nové úlohy a optimálne prispôsobovať naše produkty týmto aplikáciám.

Úspešné riešenia vo všetkých priemyselných odvetviach

Už viac ako pol storočia v renomovaných priemyselných podnikoch úspešne implementujeme sofistikované technológie na priemyselné vysávanie. A aj naďalej plánujeme robiť všetko pre to, aby sme optimálne riešenia implementovali aj u vás.

Kärcher Kunden Industriesauger Übersicht