Priemysel

Skúsený partner, na ktorého sa môžete pri priemyselnom čistení spoľahnúť. Výroba beží bez problémov, až keď všetko do seba zapadá. Rovnako je to aj pri čistení: Až keď všetky riešenia navzájom harmonizujú, dosiahne sa efektívne čistenie. Preto Kärcher ako predajca systémov ponúka vo všetkých oblastiach efektívne, bezpečné, silné a navzájom zosúladené riešenia.

Strojárstvo

Potravinársky priemysel

Výroba potravín podlieha prísnym hygienickým predpisom, čo sa týka priamo výroby ako aj pridružených oblastí.

Strojárstvo

V strojárstve je dôležité nájsť pre čistenie partnera, ktorý má pre každú výzvu riešenie a venuje sa aj tomu najmenšiemu detailu.

Chemický priemysel

V chemickom priemysle denne vzniká najrozličnejšie znečistenie, ktoré kladie vysoké nároky na čistenie: jemný prach, lepidlá, leptavé tekutiny, minerálne oleje alebo granulát.