Umývacie linky pre nákladné automobily

S programom zariadení na umývanie úžitkových vozidiel spĺňa Kärcher požiadavky a podmienky najrozličnejších typov vozidiel.

0 Počet produktov
Kärcher

Ekonomická a spoľahlivá: Kärcher TB

S umývacou linkou Kärcher TB vyhoviete bez problémov aj neväčším výzvam. Inovatívna a výkonná umývacia linka pre úžitkové vozidla sa dokonale hodí pre pravidelnú starostlivosť o rôzne typy vozidiel, špedíciu, prevádzkovateľov komerčných umývacích liniek, predajcov automobilov a obcí. O spoľahlivosť a flexibilitu sa stará bez údržbová technika, ľahká obsluha a modulárna koncepcia.

Light barrier

Bezpečný priebeh umývania

Svetelné závory rozpoznajú obrysy vozidla.

Frekvenčný menič

Šetrné umývanie

Frekvenčné meniče zaručujú hladké umývanie a spoľahlivo šetria zariadenie umývačky.

Zariadenie na vedenie kolies

Vysoká bezpečnosť

Zvodidla pre bezpečné umiestnenie vozidiel v umývačke.

Polohovací semafor

Jednoduché inštrukcie vodičom

Pozičný semafor zaisťujúci správnu polohu vozidla v umývačke je možné umiestniť do stojanu umývačky, alebo zvlášť pre ňu.

TB_wash_det_21

Nastaviteľná výška i šírka

Zariadenie je možné prispôsobiť takmer v každej umývacej hale.

Šetrná kefa

Šetrné kefy

Voliteľné pre autobusy: osvedčené osadenie kief Carlite® čistí účinne a chráni lak.

gleichmaessiger Anpassdruck

Stabilita pri umývacom procese

Riadiaci proces kontroluje príkon kief a garantuje vždy rovnomerný prítlak.

Uloženie bočných kief

Vhodná pre každé vozidlo

Inovatívne uloženie postranných kief podporuje zameranie obrysov a zaisťuje vynikajúce výsledky čistenia u každého typu vozidla.

Výhody umývacej linky Kärcher TB

  • Nenáročná údržba: osvedčené remeňové a priame pohony sú príčinou toho, že nie je potrebné zariadenie dodatočne premazávať.
  • Ľahká obsluha: veľké a prehľadný ovládací panel s intuitívnym spôsobom obsluhy užívateľom – dostatočne robustný, aby ho bolo možné ovládať s pracovnými rukavicami na ruku.
  •  Flexibilný: inteligentné riadenie cez zbernicu CAN pre ľahkú inštaláciu a individuálnú možnosť rozšírenia.
Výhody umývacej linky Kärcher TB

Vysoká úspora pre malé vozové parky: RBS 6000

Vysoká úspora pre malé vozové parky: RBS 6000

Umývaciu linku RBS 6000 ponúka spoločnosť Kärcher ako ideálne riešenie pre menšie vozové parky. Mobilná jedno-kefová umývacia linka bolo špeciálne vyvinutá k čisteniu predných, zadných a bočných častí autobusov a dodávok. Rotačná kefa a je efektívne vedená okolo vozidla a odstraňuje znečistenie jednoducho, rýchlo a predovšetkým ekonomicky.

Premyslená konštrukcia

Vďaka hliníkovej konštrukcii je umývacia linka RBS 6000 odolná proti poveternostným podmienkam a ľahko ovládateľná. Okrem toho chráni opláštenie obsluhu spoľahlivo pred postriekaním.

Pre všetky typy vozidiel

Vďaka vertikálnemu zaznamenávaniu obrysov a zariadeniu pre šikmé nastavenie pomocou kolieska dosiahne RBS 6000 i na skosené predne stany vozidiel až do uhla 10°.

Ľahká obsluha

S praktickou ovládacou a bezpečnostnou rukoväťou možno RBS 6000 viesť s maximálnym vynaložením sily, pretože rotácia kief podporuje pohyb v pred. Ak obsluha pustí rukoväť, zastaví sa rotácia kief.

Optimálne výsledky umývania

Dávkovacím čerpadlom je pridávané len toľko čistiaceho prostriedku Kärcher, koľko je skutočne potrebné.

Kompletná mobilita

Dve kolieska pre udržanie stôp a štyri točiace obežné kolieska garantujú bezpečné státie a ľahké manévrovanie zo zariadením.

 

 


Maximálna spokojnosť: so systémovými riešeniami Kärcher

Či už špedícia, autobusová spoločnosť, obec alebo komerčný prevádzkovatelia – so zariadením Kärcher zvolíte správne, pretože spoločnosť Kärcher ponúka pre každú potrebu účinné a premyslené systémove riešenie, na ktoré sa môžete vždy spoľahnúť – a to už viac ako 80 rokov.

wash others

Pre flexibilitu v špedícií

Vozový park v mnohých špedičných firmách sa skladá väčšinou z rôznych úžitkových vozidiel, ktoré kladú rôzne požiadavky na čistenie. Spoločnosť Kärcher ponúka pre každý typ riešenie na mieru.

wash others

Pre efektivitu nákladov v obciach

Pre obce je čistenie úžitkových vozidiel dôležitá predovšetkým z hľadiska efektivity nákladov. Optimálne zvolený systém čistenia Kärcher nie je výhodný len pre zriadenie, ale znižuje i následne náklady a tým je dlhodobo rentabilný.

wash others

Pre úsporu času v autobusových spoločnostiach

Autobusové spoločnosti musia dbať na čas a udržovaný vzhľad. Výkonné systémy umývania Kärcher čistia autobusy rýchlo a efektívne. Týmto spôsobom zaisťujú skutočnú úsporu času a čistý vzhľad.

transport tsc oth

Pre všetky typy kolies komerčných prevádzkovateľov

Práve umývacie linky komerčných prevádzkovateľov musia zvládnuť rôznorodé úlohy. Rôzne typy vozidiel vyžadujú najvyššiu flexibilitu. Bezproblémový priebeh umožní iba dokonalé zvolený systém, ktorý obstojí vo všetkých požiadavkách.

wash app

Pre každý typ haly a vozidla

Umývacia linka Kärcher TB má variabilnú výšku a šírku a tým je vhodná pre každú halu. Zo zaznamenávaním obrysov postrannými kefami možno bez problémov umyť i nové aerodynamické vozidlá.

vws truck oth

Pre dlhodobú efektívnosť

Všetky systémové riešenia Kärcher sú stabilné a vyvinuté pre hospodárne a z hľadiska údržby nenáročné čistenie. Táto kvalita garantuje dlhoročnú pripravenosť k užívaniu a stým spojenú rentabilitu.

wash app

Pre individuálne požiadavky

Systém umývacích liniek Kärcher šetrí nie len peniaze, ale aj čas. Podľa stupňa znečistenia možno zariadenie Kärcher TB individuálne naprogramovať a znížiť čas prejazdu vozidiel.

tank cleaning

Pre špeciálne úlohy

Ako spoľahlivý partner ponúka firma Kärcher dokonca efektívne systémové riešenia pre vnútorne čistenie nádrží. Rozhodnite sa, ktorým riešením prispejeme k lepšiemu hospodáreniu pri vašom umývaní vozidiel.


Starostlivosť o životné prostredie: Systém recyklácie vody Kärcher

Systém recyklácie vody Kärcher šetrí skutočné peniaze a zároveň životné prostredie. Fyzikálnym oddelením častíc pomocou hydrocyklónu je odpadová voda opäť kompletne vrátená do procesu umývania a spotreba čistej vody sa zníži o 85%.

LKW Waschanlagen, Abwassereinleitung, Recyclingkreislauf

[A] Zaústenie odpadovej vody systémom do nádrže kanalizácie
[B] Zaústenie odpadovej vody cez nádrž recyklácie vody do kanalizácie

Recyklačný okruh
Odpadová voda tečie cez nádrž kde sa usadí [1] do čerpacej nádrže [2]. Odtiaľ je hydrocyklónom [3] prečerpávaná do nádrže recyklačnej vody [4] a privádzaná za pomocou zásobovacieho čerpadla [5] do procesu umývania. Nadbytočná voda môže byť prepadom z prečerpávajúcej nádrže podľa zákonných predpisov vyústená do kanalizácie [6] priamo alebo cez vylučovacie zariadenie. Voliteľne môže byť voda odvádzaná taktiež priamo z nádrže recyklované vody do kanalizácie [7]. V takomto prípade nie je urobené pripojenie medzi prečerpávacou nádržou a kanalizáciou.