Umývacie linky pre osobné automobily

Portálové umývacie linky Kärcher umývajú hospodárne a súčasne ekologicky. Pre predajne automobilov, čerpacie stanice, umývacie centrá ako aj nákupné strediská a supermarkety.

0 Počet produktov
Kärcher

Viac než umývacia linka

Portálové umývacie linky radu CB line presvedčí kvalitou a maximálnou efektívnosťou. Konštrukčné diely s mimoriadne dlhou životnosťou a žiarové pozinkovanie oceľové komponenty zabezpečujú spoľahlivý chod s dlhými intervalmi údržby. Môžete sa tak sústrediť na podstatné: rentabilné čistenie vozidiel s vysokým profitom.

Portalwaschanlage

Jednotná základná konštrukcia

Všetky modely rady Kärcher CB line sú založené na rovnakej platforme, ktorá sa vyznačuje vysoko kvalitnou technikou.


CB line

Úsporné umývanie

Frekvenčne riadené motory pojazdu a zdvihu pre strešnú kefu a sušič strechy zaisťujú hladký priebeh umývania.

CB line

Maximálna bezpečnosť

Pre bezpečnosť ľudí a osobných vozidiel sú portálové umývacie linky radu CB line vybavené induktívnymi spínačmi, svetelnými závorami a početnými mechanickými zariadeniami.

CB line

Bezúdržbová prevádzka

Rada CB line sľubuje bezúdržbový chod ložísk a vedenia u priamych pohonov, ako napríklad u pohybov postranných kief a u plochých remeňov pre zdvihové pohyby.

CB line

Ľahký prístup

Všetky komponenty sú ľahko a rýchlo prístupné spredu.

CB line

Optimalizovaná spotreba

Inteligentný šetrenie prírodných zdrojov: Rozdeľovač vody rozstrekuje vodu a čistiace prostriedky hlavne tam, kde je to nutné.


Vybavené pre každú požiadavku

Pre podmienky s nízkou až mimoriadne vysokou početnosťou umývania, od základného vybavenia až po Premium zariadenia a vždy úplne podľa požiadaviek prevádzkovateľa a miestnych okolností: Portálové umývacie liky radu CB line možno vďaka početným doplnkovým opciám a komponentom flexibilne rozšíriť. Tím splní každé zariadenie – či už CB 3, CB 5 alebo CB Takt – priania optimálnych výsledkov umývania behom veľmi krátkej doby. Každá umývacia linka CB line pracuje podľa princípov: šetrne voči autu – nekompromisne voči špine.

CB line (EN)

Úspešne bez zbytkov

Každé stanovište má svoje nároky. Portálové umývacie rady CB spĺňajú všetci. Voliť môžete až z 5 výšok zariadenia a umývania. To je dostatočný priestor pre to, aby sa našlo správne riešenie pre každú umývaciu halu a všetky bežné modely osobných vozidiel až po malú dodávku. Zaručene

cb-line-en.jpg

U zariadení s balíčkom opláštenia „ECO“ bez predného krytu sa zníži výška zariadenia o 65 mm. U portálovej umývacej linky CB s výškou umývania 2,00 m sa zníži výška zariadenia bez predného krytu o 120 mm.


CB 3: Flexibilná, rýchla, úsporná

Flexibilná môže byť rýchla. Rýchla môže byť úsporná. A úsporná môže byť flexibilná. U CB 3 sa spoja tieto tri vlastnosti do jednej portálovej umývacej linky, ktorá splní všetky priania.

CB line

Atraktívny dizajn

Pre individuálnu úpravu podľa miestnych podmienok a prevádzkovateľa sú na výber rôzne varianty dizajnu.

CB line

Perfektné pred-umytie

Pre odstránenie hmyzu a silných nečistôt.

CB line

Umývanie kolies

Voliteľné tanierové umývanie kolies ale umývanie kolies Rawa 2.0 s vysokým tlakom pre dokonalé výsledky.

CB line

Optimalizované zisťovanie obrysov

Postranné kefy sú umiestnene kolmo alebo v uhle 15° a optimálne tak zaznamenajú prah i horný priestor vozidiel.

CB line

Perfektné sušenie

Pomocou dvoch samostatných bočných sušičov a jedného sušiča strechy vedeného v obrysoch s pohyblivou lamelou pre optimalizáciu sušenia zadku vozidla je docielene vynikajúce kruhové sušenie.


Najvyšší výkon v najmenšom priestore: Kärcher CB 5

Najvyšší výkon v najmenšom priestore: Kärcher CB 5

Kärcher CB 5 je ekonomickou a alternatívou pre podmienky s viac než 1.200 umývacími cyklami mesačne. Prevádzkovatelia profitujú z rýchleho umývania iba s 2 prejazdami a vyššou priechodnosťou vozidiel pri výrazne kratšej čakacej dobe pre zákazníka.

CB line

Perfektné pred-umytie

Pre odstránenie stôp po hmyze a silných nečistôt.

CB line

Perfektná ochrana laku

Penový leštiaci prostriedok RM 837 pre zreteľnú, dlhodobo pôsobiacu konzerváciu s opravným efektom.

CB line

Perfektné umývanie kolies

Voliteľné diskové umývanie kolies alebo umývanie kolies RaWA 2.0 s vysokým tlakom pre dokonalé výsledky.

CB line

Perfektní pred-umývanie 

S aktívnou penou, vysokým tlakom na stranách a v zadu.

CB line

Sušič strechy

Sušič stredy vedený v obrysoch s nastaviteľnou lamelou.


Splní každú úlohu: Kärcher CB Takt

Ideálny pre vysokú frekvenciu vozidiel, kde portálové umývacie linky neponúknu dostatočnú kapacitu a klasická umývacia linka nepracuje ešte ekonomicky, je CB Takt ideálnym systémovým riešením. Obe sériové zapojené portály umožňujú súčasné umývanie a sušenie dvoch vozidiel.

CB line

Vysoká frekvencia vozidiel

Koncipované pre 1.200 umývacích cyklov mesačne a viac. I pri maximálnej rýchlosti dosahuje vždy tie najlepšie výsledky umývania a sušenia.

CB line

Vždy správna voľba

Široká paleta výbavy pre CB Takt umožňuje veľký počet programov pri vysokej frekvencii vozidiel.

Auto Radwäsche

Perkfetné umývanie kolies

Voliteľné diskové umývanie kolies alebo umývanie kolies RaWA 2.0 s vysokým tlakom pre dokonalé výsledky.

Dach- und Seitentrockner bei Autowäsche

Perfektné výsledky sušenia

Samostatná oblasť sušenia zo strešnými a bočnými sušičmi zaručuje perfektné výsledky sušenia.

CB line

Maximálny komfort

Zákazník sedí behom celého procesu umývania a sušenia pohodlne vo svojom vozidle.


Individuálna výbava podľa potreby

CB line

[1] Efektívne umývanie kolies
Kotúčové umývanie kolies čistí disky dôkladne a dobre. Inovatívne umývanie kolies RaWa 2.0 pracuje ako elektrická zubná kefka a garantuje optimálne čistenie diskov.

[2] Vysoký tlak zo všetkých strán
Široký výber VT aplikácií pre podbehy, podbehy a stranu až po kompletné vysokotlakové umývanie.

[3] Výkonné sušenie
Od suchého až po ultra suché: dva samostatné bočné sušiaky, a strešný sušiak vedený v obrysoch s/bez nastaviteľnej lamely a Opti Drop Stop proti dodatočne kvapkajúcej vode.

 

[4] Ľubovoľné vybavenie kief
Ľubovoľný výber farby a materiálu: polyetylén, penový materiál, penový materiál s polyetylénom alebo textilom.


[5] Optimalizované zisťovanie obrysov
Postranné kefy sú umiestené kolmo alebo v uhle 15° a optimálne tak zaznamenajú podbeh i horný priestor vozidiel.


[6] Bezpečný vjazd
Zvodidla vo forme vodiacich koľajníc alebo Speed Stops navedú a udržujú každé vozidlo bezpečne v stope.


[7] Diaľková kontrola
Diaľková kontrola RDS podporuje bezproblémovú pripravenosť k nasadeniu a funkčnosť. Kedykoľvek. Spoľahlivo.

CB line

[1] Perfektný dizajn pre individuálnu prezentáciu
Už zo základnými balíčkami opláštenia Eco, Deluxe a Open Art ponúka CB line atraktívne možnosti vzhľadu. Každé zariadenie môžeme dodať i v špecifickom designu zákazníka.

[2] Funkčné prvky opláštenia
Či už predná strana, predná strana vrátane prerušovača alebo opláštenie vzadu v umývacej linke CB line je spojená vysoká funkčnosť s atraktívnym dizajnom.


[3] Spoľahlivá ochrana proti rozstreknutiu
Tam, kde sa umýva, strieka voda. Opláštenie na strane a streche ponúka účinnú ochranu pred striekajúcou vodou.

[4] Variabilné zásobovanie energiou
Portálové umývacie linky CB line odoberajú svoju energiu buď zo stĺpa, energetického reťazca alebo ťahača káblov.


[5] Funkčnosť s prehľadom
Už obslužný panel basic ponúka kompletný prehľad všetkých dôležitých funkcií. Rozsah funkcií obslužného panelu comfort splní všetky priania.


[6] Účinné umytie podvozku
Či už pevné riadenie alebo riadenie po segmentoch, umývanie podvozku CB line prináša vždy prvotriedne výsledky.


[7] Inteligentný systémy štartu a obsluhy
Z hľadiska obsluhy a rozsahu funkcií veľmi rozdielne systémy CR 213, CR 300, CR 110 a CR 114 sú k dispozícii pro každý účel nasadenia s odpovedajúcou jednotkou pre štart a obsluhu.


Starostlivosť o životné prostredie: Systém recyklácie vody Kärcher

Systém recyklácie vody Kärcher šetrí skutočné peniaze a zároveň životné prostredie. Fyzikálnym oddelením častíc pomocou hydrocyklónu je odpadová voda opäť kompletne vrátená do procesu umývania a spotreba čistej vody sa zníži o 85%.

CB line

[A] Zaústenie odpadovej vody systémom do nádrže kanalizácie
[B] Zaústenie odpadovej vody cez nádrž recyklácie vody do kanalizácie

Recyklačný okruh
Odpadová voda tečie cez nádrž kde sa usadí [1] do čerpacej nádrže [2]. Odtiaľ je hydrocyklónom [3] prečerpávaná do nádrže recyklačnej vody [4] a privádzaná za pomocou zásobovacieho čerpadla [5] do procesu umývania. Nadbytočná voda môže byť prepadom z prečerpávajúcej nádrže podľa zákonných predpisov vyústená do kanalizácie [6] priamo alebo cez vylučovacie zariadenie. Voliteľne môže byť voda odvádzaná taktiež priamo z nádrže recyklované vody do kanalizácie [7]. V takomto prípade nie je urobené pripojenie medzi prečerpávacou nádržou a kanalizáciou.