HDC Classic

Zásobovanie vysokým tlakom je skonštruované modulovým spôsobom ako kompaktná jednotka. Skladá sa z agregátu čerpadla, plavákovej nádoby pre odpojenie od siete, riadiacej skrine a po zabudovaní je ihneď pripravené na prevádzku.

Inštalácia stacionárneho vysokotlakového zariadenia umožňuje rôzne druhy čistenia. Výhody stacionárnych zariadení sa prejavujú v rôznych oblastiach, kde sa kladú na výkon pri čistení pravidelne vysoké nároky. Hospodárnosť – vždy k dispozícií stlačením tlačidla, nie je potrebné prestavovanie, nie je potrebná preprava mobilných strojov. Bezpečnosť – inštalácia na bezpečnom mieste, chránenom pred vplyvom okolia; neodborná obsluha je vylúčená. Automatické zapínanie – jednotky na zásobovanie vysokým tlakom sa uvádzajú do prevádzky jednorazovo priamo na stroji. Po uvedení do prevádzky sa vysokotlakové čerpadlo automaticky spustí pri každom odbere vody. Ďalšie odblokovanie nie je potrebné. Výkonnosť – zásobovacie jednotky sú dimenzované na súčasné zásobovanie viacerých odberných miest. Pri kompaktných zariadeniach HDC Classic cirkuluje neodobraná voda cez prepadový ventil v hlave čerpadla. Odobrané množstvo vody sa sleduje meraním prúdenia, príp. tlaku na výstupe zásobovacej jednotky. Automatické vypínanie – ak sa podkročí minimálny odber vody, zariadenie sa vypne. Doba dobehu zabraňuje impulznej prevádzke pri krátkych odberoch vody. Kompaktná jednotka sa opäť zapne automaticky pri odbere vody. Rozpoznávanie netesností – krátke nábehy čerpadiel, ktoré sa vyskytujú pri netesnosti potrubia, vedú k bezpečnostnému vypnutiu.

Vlastnosti a výhody
Oddelenie od vodovodnej siete pomocou nádoby na prítoku
  • Vďaka upokojeniu vody vo vstupnej nádrži sa predchádza nasávaniu vzduchu. Chráni sa tým čerpadlo.
Funkcia automatického spustenia
  • Ako náhle sa pištoľ stlačí, začne čerpadlo s čerpaním. To umožňuje pohodlnú prácu na každom odbernom bode.
Špecifikácie

Technické údaje

Tlak (bar/MPa) 80 / 160 / 8 / 16
Prietok (l/h) 700 / 2000
Teplota vody na prívode (°C) 85
Nábeh motorov Soft start
Druh prúdu (Ph/V/Hz) 3 / 400 / 50
Rozmery (d x š x v) (mm) 860 x 595 x 580
Príslušenstvo