HDC Standard

Vysokotlakové zariadenie HDC Standard s modulovým riešením dodávané v stave pripravenom na prevádzku. Skladá sa z čerpadlového agregátu, vstupnej nádrže na oddelenie vodovodnej siete od riadiacej skrine.

Naše vysokotlakové zariadenie HDC Standard je vhodné pre rôzne oblasti využitia s vysokými nárokmi na čistiaci výkon. Táto kompaktná jednotka s modulovým riešením je dimenzovaná ako viacčerpadlové zariadenie s 2 až 4 vysokotlakovými čerpadlami na zásobovanie až 8 odberných miest studenou alebo horúcou vodou. Centrálna zásobovacia jednotka pritom napája pevne inštalované odberné miesta podľa potreby cez potrubný systém vysokotlakovou vodou. Neodobraná voda sa cez prepadový ventil privádza späť do vstupnej nádrže. Zariadenie sa montuje pripravené na prevádzku na bezpečnom mieste chránenom pred vplyvom okolia a neodbornou obsluhou. Je výrazne ekonomickejšie ako iné riešenia, nakoľko odpadajú časy prípravy na prevádzku a preprava mobilných zariadení. Namiesto toho je stlačením tlačidla k dispozícii plný výkon zariadenia.

Vlastnosti a výhody
Hospodárnosť
 • Stlačením tlačidla pripravené na prevádzku, bez potrebného prestavovania a bez prepravy mobilných strojov.
Flexibilný koncept obsluhy
 • Centrálny ovládací panel na stroji.
 • Alternatívne je možné diaľkové ovládania používať priamo na odbernom mieste.
Modulová konštrukcia
 • Maximálna flexibilita: Možné vybavenie až 4 čerpadlovými agregátmi.
Inteligentné riadenie čerpadla
 • V závislosti od potrebného prietoku vody automaticky zapína a vypína čerpadlá.
Praktické automatické zapínanie
 • Jednorazové uvedenie jednotiek na zásobovanie vysokým tlakom do prevádzky.
 • Automatické spustenie čerpadlo po odbere vody, bez ďalšieho odblokovania.
Bezpečné automatické vypínanie
 • Automatické vypínanie pri podkročení minimálneho odberu vody.
 • Doba dobehu zabraňuje impulznej prevádzke pri krátkych odberoch vody.
 • Automatické zapínanie pri odbere vody.
Premyslené striedanie poradia
 • Rovnomerná prevádzková doba všetkých agregátov čerpadiel vďaka striedaniu.
 • Jednotlivá prevádzka čerpadiel manuálnym prepínanie automatickej a manuálnej prevádzky.
 • Jednotlivá prevádzka zabezpečuje núdzové zásobovanie pri poruchách.
Spoľahlivé rozpoznávanie netesnosti
 • Krátke nábehy čerpadiel typické pri netesnosti vedú k okamžitému vypnutiu.
Vysoká bezpečnosť stroja
 • S poistkou proti nedostatku vody a kontrolou teploty motora a vody.
Špecifikácie

Technické údaje

Tlak (bar/MPa) 80 / 160 / 8 / 16
Prietok (l/h) 700 / 8000
Teplota vody na prívode (°C) 85
Nábeh motorov Soft start
Druh prúdu (Ph/V/Hz) 3 / 400 / 50
Rozmery (d x š x v) (mm) 1150 x 750 x 1840
Príslušenstvo