Professional vysokotlakové čističe so spaľovacím motorom

Vysokotlakové čističe so spaľovacím motorom – nezávislé. Ak nie je k dispozícii prúd, vysokotlakové čističe so spaľovacím motorom – alternatívne aj na bionaftu – zaručujú maximálnu flexibilitu a nezávislosť.

Spaľovací motor

Vysokotlakové čističe so spaľovacím motorom – nezávislé Ak nie je k dispozícii prúd, vysokotlakové čističe so spaľovacím motorom – alternatívne aj na bionaftu – zaručujú maximálnu flexibilitu a nezávislosť.

0 Počet produktov
Kärcher Vysokotlakové čističe so spaľovacím motorom – nezávislé