Zametacie stroje s odsávaním so sediacou obsluhou

Hospodárne, čisté a efektívne na stredných a veľkých plochách: Vďaka rôznym variantom splnia zametacie stroje s odsávaním značky Kärcher akékoľvek nároky. Pritom sa obzvlášť veľký dôraz vždy kladie na najnovšiu techniku orientovanú na zákazníka ako aj na jednoduchú manipuláciu, prístup a servis.

0 Počet produktov