Pravidlá a podmienky služby predĺžená záruka KÄRCHER „záruka 1+2 rok na profesionálne vysokotlakové čističe HD HDS“

Účelom tohto dokumentu sú presné pravidlá služby predĺžená záruka K „záruka 1+2 rok na
profesionálne vysokotlakové čističe HD HDS“. Tieto podmienky nahrádzajú všetky predchádzajúce Záručné a Obchodné podmienky. Tieto podmienky nahrádzajú podmienky kampane „záruka 1+2 rok na profesionálne vysokotlakové čističe HD HDS“ prebiehajúcej od 01.01.2023 do 31.12.2023.


1. Usporiadateľ
Službu predĺženej záruky Kärcher (ďalej len predĺžená záruka Kärcher „záruka 1+2 rok na
profesionálne vysokotlakové čističe HD HDS“ poskytuje spoločnosť KÄRCHER Slovakia, s.r.o., so sídlom Bratislavská 31, 949 01 Nitra, IČO: 43 967 663, všetkým koncovým zákazníkom (právnická, fyzická osoba), ktorí si zakúpia vybrané profesionálne HD HDS vysokotlakové čističe na území Slovenskej republiky od 01.01.2024 – 31.12.2024 a splnia potrebné podmienky v bode IV.


2. Termín a miesto konania
Služba predĺžená záruka KÄRCHER „záruka 1+2 rok na profesionálne vysokotlakové čističe HD HDS“ prebieha od 01.01.2024 – 31.12.2024 a je určená fyzickým a právnickým osobám, ktoré si zakúpia profesionálne vysokotlakové čističe HD HDS v bode III. na území Slovenskej republiky a splnia potrebné podmienky v bode IV.


3. Produkty zaradené do ponuky predĺžená záruka KÄRCHER „záruka 1+2 rok na profesionálne vysokotlakové čističe HD HDS“


Studenovodné vysokotlakové čističe Horúcovodné vysokotlakové čističe

1.520-902.0 HD 5/12 CX Plus *EU

 

1.064-900.0 HDS 5/11 U *EU

 

1.520-930.0 HD 5/15 C *EU

 

1.064-901.0 HDS 5/11 UX *EU

 

1.520-931.0 HD 5/15 C Plus *EU

 

1.064-909.0 HDS 5/13 UX *EU

 

1.520-932.0 HD 5/15 CX Plus *EU

 

1.064-912.0 HDS 5/15 U *EU

 

1.520-934.0 HD 5/15 CX Plus + FR Classic *EU

 

1.064-913.0 HDS 5/15 UX *EU

 

1.520-941.0 HD 5/17 C Plus *EU

 

1.520-951.0 HD 6/13 C Plus *EU


1.520-952.0 HD 6/13 CX Plus *EU

 

1.071-938.0 HDS 10/21-4 MXA


1.077-940.0 HDS 9/20-4 MXA


1.071-939.0 HDS 10/21-4 M

 

1.071-936.0 HDS 13/20-4 SXA


1.286-924.0 HD 10/23-4 SX Plus *EU-I


1.286-955.0 HD 10/25-4 SXA Plus


1.286-960.0 HD 10/25-4 S Plus

 

1.170-900.0 HDS 6/14-4 C *EU


1.520-953.0 HD 6/13 C Plus + FR Classic *EU

 

1.170-902.0 HDS 6/14-4 CX *EU

 

1.173-900.0 HDS 7/16 C *EU-I

 

1.173-904.0 HDS 7/16 CX *EU-I

 

1.150-905.0 HD 6/15 C Plus *EU

 

1.174-900.0 HDS 8/18-4 C *EU-I

 

1.150-931.0 HD 6/15 MX Plus *EU

 

1.174-906.0 HDS 8/18-4 CX *EU-I

 

1.150-943.0 HD 6/15 MXA Plus *EU1.150-950.0 HD 6/15 M St *EU

 

1.071-900.0 HDS 10/20-4 M *EU-I

 

1.150-952.0 HD 6/15 M Portable *EU

 

1.071-912.0 HDS 10/20-4 MX *EU-I

 

1.150-970.0 HD 6/15 M Cage *EU

 

1.077-911.0 HDS 9/18-4 M *EU-I

 

1.524-931.0 HD 7/14 -4MX Plus *EU

 

1.077-918.0 HDS 9/18-4 MX *EU-I

 

1.524-932.0 HD 7/14 -4M Plus *EU

 

1.524-942.0 HD 7/14 -4 M Cage *EU

 

1.524-945.0 HD 6/16-4 MXA Plus *EU

 

1.524-947.0 HD 7/14-4 MXA Plus *EU

 

1.151-906.0 HD 7/10 CXF *EU-I

 

1.151-931.0 HD 7/17 MX Plus*EU

 

1.151-932.0 HD 7/17 M Plus*EU

 

1.151-936.0 HD 7/17 MXA Plus *EU

 

1.151-950.0 HD 7/17 M St *EU

 

1.524-914.0 HD 7/18-4 MX Plus *EU

 

1.524-926.0 HD 9/20-4 M Plus *EU-I

 

1.524-927.0 HD 9/20-4 MX Plus *EU-I

 

1.524-957.0 HD 7/16-4M Plus *EU

 

1.524-958.0 HD 7/16-4MX Car *EU

 

1.524-959.0 HD 7/16-4 MXA Plus *EU

 

1.524-971.0 HD 8/18-4MX Plus*EU

 

1.524-972.0 HD 8/18-4M Plus *EU

 

1.524-976.0 HD 8/18-4 MXA Plus *EU

 

1.524-980.0 HD 8/18-4 M St *EU

 

1.520-800.0 HD 5/11 Classic


1.520-801.0  HD 5/11 EX Plus Classic

 

1.520-998.0  HD 4/10 X Plus Classic


*** V prípade batériových produktov, ktoré patria do skupiny produktov profesionálne
vysokotlakové čističe HD HDS ktorých súčasťou je aj batéria, sa predĺžená záruka KÄRCHER „záruka 1+2 rok na profesionálne vysokotlakové čističe HD HDS“, nevzťahuje na batériu.


4. Podmienky ponuky predĺžená záruka KÄRCHER „záruka 1+2 rok na profesionálne
vysokotlakové čističe HD HDS“

Služba predĺžená záruka Kärcher „záruka 1+2 rok na profesionálne vysokotlakové čističe HD HDS“ je poskytnutá spoločnosťou KÄRCHER Slovakia, s.r.o. nad rámec zákonnej záručnej lehoty a začína plynúť po jej skončení v 24. mesiaci (fyzická osoba, koncový zákazník – bez IČO), 12. mesiaci (právnická osoba, IČO zákazník, firma) a končí uplynutím dĺžky predĺženej záruky celkom po uplynutí 36 mesiacov od nákupu. Podmienky uplatnenia služby predĺžená záruka Kärcher „záruka 1+2 rok na profesionálne vysokotlakové čističe HD HDS“ nie sú rovnaké ako podmienky zákonnej záručnej lehoty podľa Občianskeho zákonníka, ale riadi sa týmito Záručnými a Obchodnými podmienkami predĺženej záruky Kärcher „záruka 1+2 rok na profesionálne vysokotlakové čističe HD HDS“. Ak nie je ustanovené v týchto Obchodných podmienkach inak, uplatnia sa primerane príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka o zodpovednosti za vady predanej veci. Služba predĺžená záruka Kärcher „záruka 1+2 rok na profesionálne vysokotlakové čističe HD HDS“ platí pre kupujúce právnické alebo
fyzické osoby, ktoré zakúpia výrobok od 01.01.2024- 31.12.2024 na území Slovenskej republiky. Do 30 kalendárnych dní od nákupu je potrebné vyplniť registračný formulár uvedený nižšie. Získanie služby predĺžená záruka Kärcher „záruka 1+2 rok na profesionálne vysokotlakové čističe HD HDS“ je podmienené registráciou produktu a kupujúceho do 30 kalendárnych dní na adrese:


https://kaercher.com/sk/sluzby/bezplatne-predlzene-zaruky-produktov/predlzena-zaruka-naprofesionalne-vysokotlakove-cistice-hd-hds.html


Po registrácii obdržíte potvrdzujúci e-mail, ktorý je potrebné uschovať. Pri uplatnení reklamácie po uplynutí zákonnej lehoty je potrebné sa preukázať potvrdzujúcim e-mailom pre uplatnenie predĺženej záruky. E-mail po obdŕžaní odporúčame vytlačiť a uschovať.
Podmienkou uplatnenia predĺženej záruky Kärcher „záruka 1+2 rok na profesionálne vysokotlakové čističe HD HDS“ je vykonanie servisnej kontroly v tejto frekvencii:

a) Pri fyzických osobách vykonať jednu servisnú kontrolu do 24 mesiacov od kúpy stroja
a následne jednu servisnú kontrolu do ďalších 12 mesiacov.

b) Pri právnickej osobe (firma, IČO) vykonať servisnú kontrolu každých 12 mesiacov, čo znamená 3 servisné kontroly v priebehu 36 mesiacov od kúpy stroja.


Uplatnenie služby predĺžená záruka Kärcher Kärcher „záruka 1+2 rok na profesionálne
vysokotlakové čističe HD HDS“ – riešenie reklamácií. Spoločnosť KÄRCHER Slovakia, s.r.o. si
vyhradzuje právo na určenie servisu pre prípadnú opravu reklamovaného výrobku!
Pre uplatnenie služby predĺžená záruka Kärcher „záruka 1+2 rok na profesionálne vysokotlakové čističe HD HDS“ je potrebné, aby zákazník navštívil predajne:
KÄRCHER CENTER / KÄRCHER STORE / AUTORIZOVANÝ OBCHODNÝ PREDAJCA / E-SHOP
WWW.KARCHER.SK alebo pre získanie bližších informácií o postupe reklamácie je potrebné kontaktovať zákaznícku linku Kärcher na telefónom čísle +421 37 6555 798 alebo prostredníctvom e-mailu info.sk@karcher.com. Zákazník je povinný na výzvu zákazníckeho centra, na e-mailovú adresu info.sk@karcher.com, elektronicky poslať kópiu bloku, faktúry o kúpe. Pri prevzatí výrobku na predajni KÄRCHER CENTER k reklamácií a uplatnení služby predĺžená záruka Kärcher Kärcher „záruka 1+2 rok na profesionálne vysokotlakové
čističe HD HDS“, vystaví predajňa potvrdenie o prevzatí tovaru k účelom reklamácie.


Obsah reklamačného protokolu


- názov produktu a typ
- popis vady – uvedené zákazníkom
- dátum zakúpenia výrobku
- dátum uplatnenia reklamácie
- stav výrobku a dodané príslušenstvo
- dodané doklady
- podpis zákazníka a pečiatka predajne


5. Dôležité informácie


- lehota pre vybavenie reklamácie pri službe predĺžená záruka Kärcher „záruka 1+2 rok na
profesionálne vysokotlakové čističe HD HDS“ je maximálne 60 kalendárnych dní. Ak počas tejto doby nepríde k vybaveniu reklamácie, považuje sa výrobok za neopraviteľný.
- ak ide o závadu, ktorú je možné odstrániť, má zákazník právo na to, aby bola odstránená. Tento postup nie je možné aplikovať, ak má zákazník právo na výmenu výrobku.
- namiesto nároku zákazníka na odstúpenie od kúpnej zmluvy si KÄRCHER Slovakia, s.r.o. v priebehu predĺženej záruky vyhradzuje právo vyriešiť reklamáciu v prípade vady, ktorú nie je možné odstrániť tak, že zákazník obdrží nový produkt s porovnateľnými technickými parametrami, ktoré ponúkne KÄRCHER Slovakia, s.r.o. z aktuálneho sortimentu. V prípade, že zákazník nebude súhlasiť s ponúkaným výrobkom, služba predĺžená záruka Kärcher „záruka 1+2 rok na profesionálne vysokotlakové čističe HD HDS“ zaniká.


Spoločnosť KÄRCHER Slovakia, s.r.o nezodpovedá a služba predĺžená záruka Kärcher „záruka 1+2 rok na profesionálne vysokotlakové čističe HD HDS“ sa nevzťahuje na chyby výrobku spôsobené najmä:


- nevhodnými prevádzkovými podmienkami
- užívaním výrobku v rozpore s návodom na obsluhu a v rozpore s charakterom výrobku
- neodborným alebo neoprávneným zásahom do výrobku
- vplyvom neočakávanej a neodvrátiteľnej udalosti ( napr. živelná pohroma)
- mechanickým poškodením
- pripojením výrobku na iné než predpísané napájacie napätie
- neodborným uvedením do prevádzky
- spojením alebo použitím výrobku s neštandardným príslušenstvom
- alebo v iných prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje záručná doba podľa ustanovení Občianskeho zákonníka


6. Záverečné ustanovenia

Zákazník poskytuje spoločnosti KÄRCHER Slovakia, s.r.o. ( ďalej len „KÄRCHER“) osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia za účelom poskytnutia služby predĺžená záruka Kärcher „záruka 1+2 rok na profesionálne vysokotlakové čističe HD HDS“ v zmysle čl. 6 odst. 1 písm.
b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR). V prípade ak zákazník odmietne poskytnúť potrebné osobné údaje spoločnosti KÄRCHER za účelom služby predĺžená záruka Kärcher „záruka 1+2 rok na profesionálne vysokotlakové čističe HD HDS“, nebude môcť dôjsť k poskytnutiu tejto služby. KÄRCHER spracováva osobné údaje iba po dobu trvania poskytnutej služby, pokiaľ iný zákon a usmernenie nestanoví inak.
Ďalšie informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov a ich ochrany sú k dispozícii na webovej stránke spoločnosti KÄRCHER Slovakia, s.r.o:


https://www.kaercher.com/sk/sluzby/podpora/vyhlasenie-o-ochrane-osobnych-udajov.html


Služba predĺžená záruka Kärcher „záruka 1+2 rok na profesionálne vysokotlakové čističe HD HDS“ neplatí na výrobky, na ktoré bola pri predaji poskytnutá zľava z dôvodu poškodenia, neúplnosti alebo chýbajúcich doplnkov a výbavy.
Pri nesplnení ktorejkoľvek podmienky zo služby predĺžená záruka Kärcher „záruka 1+2 rok na profesionálne vysokotlakové čističe HD HDS“ si spoločnosť KÄRCHER Slovakia, s.r.o. vyhradzuje právo považovať službu predĺžená záruka Kärcher „záruka 1+2 rok na profesionálne vysokotlakové čističe HD HDS“ za neplatnú, a tým pádom za nenárokovateľnú a nevymáhateľnú. V takom prípade môže byť chyba výrobku odstránená iba za platbu, po predchádzajúcej dohode so zákazníkom. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2024. KÄRCHER Slovakia, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu týchto Záručných a obchodných podmienok.


V Nitre, dňa 01.01.2024

Pravidlá a podmienky služby predĺžená záruka KÄRCHER „záruka 1+2 rok na profesionálne vysokotlakové čističe HD HDS“

Účelom tohto dokumentu sú presné pravidlá služby predĺžená záruka K „záruka 1+2 rok na
profesionálne vysokotlakové čističe HD HDS“. Tieto podmienky nahrádzajú všetky predchádzajúce Záručné a Obchodné podmienky. Tieto podmienky nahrádzajú podmienky kampane „záruka 1+2 rok na profesionálne vysokotlakové čističe HD HDS“ prebiehajúcej od 01.01.2023 do 31.12.2023.


1. Usporiadateľ
Službu predĺženej záruky Kärcher (ďalej len predĺžená záruka Kärcher „záruka 1+2 rok na
profesionálne vysokotlakové čističe HD HDS“ poskytuje spoločnosť KÄRCHER Slovakia, s.r.o., so sídlom Bratislavská 31, 949 01 Nitra, IČO: 43 967 663, všetkým koncovým zákazníkom (právnická, fyzická osoba), ktorí si zakúpia vybrané profesionálne HD HDS vysokotlakové čističe na území Slovenskej republiky od 01.01.2024 – 31.12.2024 a splnia potrebné podmienky v bode IV.


2. Termín a miesto konania
Služba predĺžená záruka KÄRCHER „záruka 1+2 rok na profesionálne vysokotlakové čističe HD HDS“ prebieha od 01.01.2024 – 31.12.2024 a je určená fyzickým a právnickým osobám, ktoré si zakúpia profesionálne vysokotlakové čističe HD HDS v bode III. na území Slovenskej republiky a splnia potrebné podmienky v bode IV.


3. Produkty zaradené do ponuky predĺžená záruka KÄRCHER „záruka 1+2 rok na profesionálne vysokotlakové čističe HD HDS“


Studenovodné vysokotlakové čističe Horúcovodné vysokotlakové čističe

1.520-902.0 HD 5/12 CX Plus *EU

1.064-900.0 HDS 5/11 U *EU

1.520-930.0 HD 5/15 C *EU

1.064-901.0 HDS 5/11 UX *EU

1.520-931.0 HD 5/15 C Plus *EU

1.064-909.0 HDS 5/13 UX *EU

1.520-932.0 HD 5/15 CX Plus *EU

1.064-912.0 HDS 5/15 U *EU

1.520-934.0 HD 5/15 CX Plus + FR Classic *EU

1.064-913.0 HDS 5/15 UX *EU

1.520-941.0 HD 5/17 C Plus *EU

1.520-951.0 HD 6/13 C Plus *EU


1.520-952.0 HD 6/13 CX Plus *EU

1.170-900.0 HDS 6/14-4 C *EU


1.520-953.0 HD 6/13 C Plus + FR Classic *EU

1.170-902.0 HDS 6/14-4 CX *EU

1.173-900.0 HDS 7/16 C *EU-I

1.173-904.0 HDS 7/16 CX *EU-I

1.150-905.0 HD 6/15 C Plus *EU

1.174-900.0 HDS 8/18-4 C *EU-I

1.150-931.0 HD 6/15 MX Plus *EU

1.174-906.0 HDS 8/18-4 CX *EU-I

1.150-943.0 HD 6/15 MXA Plus *EU

1.150-950.0 HD 6/15 M St *EU

1.071-900.0 HDS 10/20-4 M *EU-I

1.150-952.0 HD 6/15 M Portable *EU

1.071-912.0 HDS 10/20-4 MX *EU-I

1.150-970.0 HD 6/15 M Cage *EU

1.077-911.0 HDS 9/18-4 M *EU-I

1.524-931.0 HD 7/14 -4MX Plus *EU

1.077-918.0 HDS 9/18-4 MX *EU-I

1.524-932.0 HD 7/14 -4M Plus *EU

1.524-942.0 HD 7/14 -4 M Cage *EU

1.524-945.0 HD 6/16-4 MXA Plus *EU

1.524-947.0 HD 7/14-4 MXA Plus *EU

1.151-906.0 HD 7/10 CXF *EU-I

1.151-931.0 HD 7/17 MX Plus*EU

1.151-932.0 HD 7/17 M Plus*EU

1.151-936.0 HD 7/17 MXA Plus *EU

1.151-950.0 HD 7/17 M St *EU

1.524-914.0 HD 7/18-4 MX Plus *EU

1.524-926.0 HD 9/20-4 M Plus *EU-I

1.524-927.0 HD 9/20-4 MX Plus *EU-I

1.524-957.0 HD 7/16-4M Plus *EU

1.524-958.0 HD 7/16-4MX Car *EU

1.524-959.0 HD 7/16-4 MXA Plus *EU

1.524-971.0 HD 8/18-4MX Plus*EU

1.524-972.0 HD 8/18-4M Plus *EU

1.524-976.0 HD 8/18-4 MXA Plus *EU

1.524-980.0 HD 8/18-4 M St *EU


*** V prípade batériových produktov, ktoré patria do skupiny produktov profesionálne
vysokotlakové čističe HD HDS ktorých súčasťou je aj batéria, sa predĺžená záruka KÄRCHER „záruka 1+2 rok na profesionálne vysokotlakové čističe HD HDS“, nevzťahuje na batériu.


4. Podmienky ponuky predĺžená záruka KÄRCHER „záruka 1+2 rok na profesionálne
vysokotlakové čističe HD HDS“

Služba predĺžená záruka Kärcher „záruka 1+2 rok na profesionálne vysokotlakové čističe HD HDS“ je poskytnutá spoločnosťou KÄRCHER Slovakia, s.r.o. nad rámec zákonnej záručnej lehoty a začína plynúť po jej skončení v 24. mesiaci (fyzická osoba, koncový zákazník – bez IČO), 12. mesiaci (právnická osoba, IČO zákazník, firma) a končí uplynutím dĺžky predĺženej záruky celkom po uplynutí 36 mesiacov od nákupu. Podmienky uplatnenia služby predĺžená záruka Kärcher „záruka 1+2 rok na profesionálne vysokotlakové čističe HD HDS“ nie sú rovnaké ako podmienky zákonnej záručnej lehoty podľa Občianskeho zákonníka, ale riadi sa týmito Záručnými a Obchodnými podmienkami predĺženej záruky Kärcher „záruka 1+2 rok na profesionálne vysokotlakové čističe HD HDS“. Ak nie je ustanovené v týchto Obchodných podmienkach inak, uplatnia sa primerane príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka o zodpovednosti za vady predanej veci. Služba predĺžená záruka Kärcher „záruka 1+2 rok na profesionálne vysokotlakové čističe HD HDS“ platí pre kupujúce právnické alebo
fyzické osoby, ktoré zakúpia výrobok od 01.01.2024- 31.12.2024 na území Slovenskej republiky. Do 30 kalendárnych dní od nákupu je potrebné vyplniť registračný formulár uvedený nižšie. Získanie služby predĺžená záruka Kärcher „záruka 1+2 rok na profesionálne vysokotlakové čističe HD HDS“ je podmienené registráciou produktu a kupujúceho do 30 kalendárnych dní na adrese:


https://kaercher.com/sk/sluzby/bezplatne-predlzene-zaruky-produktov/predlzena-zaruka-naprofesionalne-vysokotlakove-cistice-hd-hds.html


Po registrácii obdržíte potvrdzujúci e-mail, ktorý je potrebné uschovať. Pri uplatnení reklamácie po uplynutí zákonnej lehoty je potrebné sa preukázať potvrdzujúcim e-mailom pre uplatnenie predĺženej záruky. E-mail po obdŕžaní odporúčame vytlačiť a uschovať.
Podmienkou uplatnenia predĺženej záruky Kärcher „záruka 1+2 rok na profesionálne vysokotlakové čističe HD HDS“ je vykonanie servisnej kontroly v tejto frekvencii:

a) Pri fyzických osobách vykonať jednu servisnú kontrolu do 24 mesiacov od kúpy stroja
a následne jednu servisnú kontrolu do ďalších 12 mesiacov.

b) Pri právnickej osobe (firma, IČO) vykonať servisnú kontrolu každých 12 mesiacov, čo znamená 3 servisné kontroly v priebehu 36 mesiacov od kúpy stroja.


Uplatnenie služby predĺžená záruka Kärcher Kärcher „záruka 1+2 rok na profesionálne
vysokotlakové čističe HD HDS“ – riešenie reklamácií. Spoločnosť KÄRCHER Slovakia, s.r.o. si
vyhradzuje právo na určenie servisu pre prípadnú opravu reklamovaného výrobku!
Pre uplatnenie služby predĺžená záruka Kärcher „záruka 1+2 rok na profesionálne vysokotlakové čističe HD HDS“ je potrebné, aby zákazník navštívil predajne:
KÄRCHER CENTER / KÄRCHER STORE / AUTORIZOVANÝ OBCHODNÝ PREDAJCA / E-SHOP
WWW.KARCHER.SK alebo pre získanie bližších informácií o postupe reklamácie je potrebné kontaktovať zákaznícku linku Kärcher na telefónom čísle +421 37 6555 798 alebo prostredníctvom e-mailu info.sk@karcher.com. Zákazník je povinný na výzvu zákazníckeho centra, na e-mailovú adresu info.sk@karcher.com, elektronicky poslať kópiu bloku, faktúry o kúpe. Pri prevzatí výrobku na predajni KÄRCHER CENTER k reklamácií a uplatnení služby predĺžená záruka Kärcher Kärcher „záruka 1+2 rok na profesionálne vysokotlakové
čističe HD HDS“, vystaví predajňa potvrdenie o prevzatí tovaru k účelom reklamácie.


Obsah reklamačného protokolu


- názov produktu a typ
- popis vady – uvedené zákazníkom
- dátum zakúpenia výrobku
- dátum uplatnenia reklamácie
- stav výrobku a dodané príslušenstvo
- dodané doklady
- podpis zákazníka a pečiatka predajne


5. Dôležité informácie


- lehota pre vybavenie reklamácie pri službe predĺžená záruka Kärcher „záruka 1+2 rok na
profesionálne vysokotlakové čističe HD HDS“ je maximálne 60 kalendárnych dní. Ak počas tejto doby nepríde k vybaveniu reklamácie, považuje sa výrobok za neopraviteľný.
- ak ide o závadu, ktorú je možné odstrániť, má zákazník právo na to, aby bola odstránená. Tento postup nie je možné aplikovať, ak má zákazník právo na výmenu výrobku.
- namiesto nároku zákazníka na odstúpenie od kúpnej zmluvy si KÄRCHER Slovakia, s.r.o. v priebehu predĺženej záruky vyhradzuje právo vyriešiť reklamáciu v prípade vady, ktorú nie je možné odstrániť tak, že zákazník obdrží nový produkt s porovnateľnými technickými parametrami, ktoré ponúkne KÄRCHER Slovakia, s.r.o. z aktuálneho sortimentu. V prípade, že zákazník nebude súhlasiť s ponúkaným výrobkom, služba predĺžená záruka Kärcher „záruka 1+2 rok na profesionálne vysokotlakové čističe HD HDS“ zaniká.


Spoločnosť KÄRCHER Slovakia, s.r.o nezodpovedá a služba predĺžená záruka Kärcher „záruka 1+2 rok na profesionálne vysokotlakové čističe HD HDS“ sa nevzťahuje na chyby výrobku spôsobené najmä:


- nevhodnými prevádzkovými podmienkami
- užívaním výrobku v rozpore s návodom na obsluhu a v rozpore s charakterom výrobku
- neodborným alebo neoprávneným zásahom do výrobku
- vplyvom neočakávanej a neodvrátiteľnej udalosti ( napr. živelná pohroma)
- mechanickým poškodením
- pripojením výrobku na iné než predpísané napájacie napätie
- neodborným uvedením do prevádzky
- spojením alebo použitím výrobku s neštandardným príslušenstvom
- alebo v iných prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje záručná doba podľa ustanovení Občianskeho zákonníka


6. Záverečné ustanovenia

Zákazník poskytuje spoločnosti KÄRCHER Slovakia, s.r.o. ( ďalej len „KÄRCHER“) osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia za účelom poskytnutia služby predĺžená záruka Kärcher „záruka 1+2 rok na profesionálne vysokotlakové čističe HD HDS“ v zmysle čl. 6 odst. 1 písm.
b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR). V prípade ak zákazník odmietne poskytnúť potrebné osobné údaje spoločnosti KÄRCHER za účelom služby predĺžená záruka Kärcher „záruka 1+2 rok na profesionálne vysokotlakové čističe HD HDS“, nebude môcť dôjsť k poskytnutiu tejto služby. KÄRCHER spracováva osobné údaje iba po dobu trvania poskytnutej služby, pokiaľ iný zákon a usmernenie nestanoví inak.
Ďalšie informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov a ich ochrany sú k dispozícii na webovej stránke spoločnosti KÄRCHER Slovakia, s.r.o:


https://www.kaercher.com/sk/sluzby/podpora/vyhlasenie-o-ochrane-osobnych-udajov.html


Služba predĺžená záruka Kärcher „záruka 1+2 rok na profesionálne vysokotlakové čističe HD HDS“ neplatí na výrobky, na ktoré bola pri predaji poskytnutá zľava z dôvodu poškodenia, neúplnosti alebo chýbajúcich doplnkov a výbavy.
Pri nesplnení ktorejkoľvek podmienky zo služby predĺžená záruka Kärcher „záruka 1+2 rok na profesionálne vysokotlakové čističe HD HDS“ si spoločnosť KÄRCHER Slovakia, s.r.o. vyhradzuje právo považovať službu predĺžená záruka Kärcher „záruka 1+2 rok na profesionálne vysokotlakové čističe HD HDS“ za neplatnú, a tým pádom za nenárokovateľnú a nevymáhateľnú. V takom prípade môže byť chyba výrobku odstránená iba za platbu, po predchádzajúcej dohode so zákazníkom. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2024. KÄRCHER Slovakia, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu týchto Záručných a obchodných podmienok.


V Nitre, dňa 01.01.2024