Matsudagawa-dammen

Tillfälligt konstverk på japansk damm

Under sommaren 2008 hjälpte Kärcher till att skapa ytterligare ett konstverk, denna gången i Japan. Tillsammans med konstnären Klaus Dauven skapades en utsökt teckning på Matsugadawa-dammen, nära staden Ashikaga, med användning av högtryckstvättar.

Blommotiv karvades ut ur det 12 år gamla smutslagret på dammväggen (som är 228 meter lång och upp till 56 meter hög) med vattenstrålen. De fem blommorna – ”Hanazakari” – syns i kontrasten mellan den behandlade och obehandlade ytan. De kommer bli kvar på väggen i ca fem år innan så mycket alger, mossa och lav växer ut igen så att det inte finns någon synlig skillnad mellan den en gång rena och permanent smutsiga ytan.

För att kunna överföra ritningen till väggen, digitaliserades den av ett japanskt mätningsföretag och projicerades på väggen med laserteknik. Fyra ouppvärmda högtryckstvättar Kärcher HD 1050 B användes för att utföra rengöringsarbetet. Med klättringsrep, en mobil plattform och hjälpen av den tyska repklättertekniksfirman GSAR kunde varje del av väggen utvärderas och smutsen som utgjordes av nästan bara organiskt material
kunde avlägsnas.

Klaus Dauven skapade 2007 ett djurmotiv, ”Vilda Växlingar”, tillsammans med Kärcher på Olef-dammen i Hellenthal i den tyska regionen Eifel. Klaus Dauven, vars arbete visas huvudsakligen på offentliga platser, har använt högtryckstvättar sedan 2003 för att bland annat skapa tillfälliga konstverk på trädgårdsväggar, i vägtunnlar och på brofästen. Han undersöker noga miljön som han använder som målarduk och införlivar den i konstverket, men utan att ändra den permanent som vid vanlig graffiti.

Matsudagawa-dammen
Matsudagawa-dammen
Matsudagawa-dammen