Kärcher  Diverse tillbehör för rengöringsmaskiner

Diverse tillbehör för rengöringsmaskiner

Våra tillbehör är perfekt anpassade för noggrann och effektiv tappning, dosering och applicering av rengöringsmedel så att du kan arbeta snabbt och ergonomiskt.

Kärcher  Högtryck

Högtryck

Fördelarna imponerar: snabbare och bättre rengöring med lägre energiförbrukning och mindre föroreningar i avloppsvattnet. Kärchers rengörings- och skötselmedel levererar briljanta resultat inom industrin, handeln och livsmedelsbranschen. Högtryckstvättar och rengöringsmedel i perfekt balans.

Kärcher  Yta

Yta

Alla Kärchers produkter för manuell rengöring är särskilt framtagna för att uppfylla rengöringsaktörernas krav. De avlägsnar snabbt och pålitligt alla vanliga föroreningar utan att inverka negativt på olika ytor. Numera räcker det inte att enbart leverera rengöringsresultat för att uppfylla rengöringsaktörernas och fastighetsskötarnas professionella krav. De utvalda rengöringsmedlen måste erbjuda mycket mer: behaglig doft, modern miljömässig hållbarhet, pålitlig dosering av koncentrat och idealisk hantering, t.ex. ergonomiska flaskor.

Kärcher  Golv

Golv

Kärchers FloorPro-rengöringsmedel är mycket effektiva och ger utmärkta rengöringsresultat på kortast tid med mindre ansträngning. Inom Kärchers rengöringssystem kombineras maskiner, tillbehör och rengöringsmedel på bästa möjliga sätt. På så vis blir arbetet enklare, snabbare och smidigare att utföra. Ytterligare fördelar är det optimala skyddet av rengöringsmaskiner och de ytor som ska rengöras.

Kärcher  Matta

Matta

Med CarpetPro-sortimentet rengörs och skyddas textilytor på ett skonsamt och effektivt sätt. Detta innovativa system ger minskade rengörings- och torktider och gör att det tar längre tid innan det blir smutsigt igen, vilket gör att de behandlade ytorna liksom miljön och din budget gynnas. CarpetPro-sortimentet utgår från iCapsol-tekniken som gör att smutsen kapslas in och binds. Mattor behöver inte längre sköljas eftersom de inkapslade föroreningarna bara behöver sugas upp i samband med efterföljande underhållsrengöring. Mattorna torkar fort och kan beträdas igen på nolltid.

Kärcher  Delar

Delar

Inom tillverkningsindustrin finns miljontals reservdelar som måste rengöras varje dag som förberedelse inför beläggningar eller före ihopsättning. Inom denna sektor är kraven vad gäller rengöringsresultat, skyddande av ytor och undanhållande av rester extremt höga. På grund av detta har Kärcher utvecklat särskilda högeffektiva rengöringsmedel med vilka imponerande resultat kan uppnås då de används tillsammans med vanliga reservdelsrengörare liksom Kärchers reservdelsrengörare inom Bio-sortimentet. Som en följd av detta har Kärcher Bios reservdelsrengörare PC Bio 100 och PC Bio 200 mottagit ”Automechanika-utmärkelsen”. Samtliga av Kärchers reservdelsrengörare är fria från NTA och lösningsmedel (VOC-fria).

Kärcher  Vatten

Vatten

Kärcher tillhandahåller lämpliga behandlingskemikalier för felfri drift och utmärkta behandlingsresultat. Våra produkter har provats fram under ett antal år och är perfekt anpassade för specifika användningsområden och system.

Kärcher  Fordon

Fordon

Våra rengöringsmedel är särskilt anpassade för alla nivåer av vattenhårdhet och passar Kärchers tvättsystem. De innehåller särskilda ingredienser som skyddar komponenter som kommer i kontakt med vatten från korrosion. Kärchers ASF-produkter är miljövänliga tack vare sina patenterade sammansättningar som är enkla att avskilja.

Kärcher  Sanitetsutrymmen

Sanitetsutrymmen

Frisk doft; sammansättning av geltyp för förhöjd fästförmåga; skonsam mot material; miljövänlig; daglig rengöring; avlägsnar kalkavlagringar, smuts och fettrester; t.ex. för toaletter, urinoarer; i vissa produkter används även mikroorganismer för att bryta ned föroreningar; deodoriserande och antibakteriellt.