Vår hemsida använder cookies

Vår hemsida använder cookies. Vissa av dessa cookies är nödvändiga för att vår hemsida ska fungera optimalt. Du kan ta bort och blockera cookies från den här sidan, men delar av webbplatsen kommer inte fungera korrekt. För att veta mer om cookies, se vår integritetspolicy.

Loading
Kärcher
Kärcher
VehiclePro Foam Cleaner RM 838 62958380 https://www.kaercher.com/se/professional/rengoerings-och-skoetselprodukter/professionell/fordon/vehiclepro-foam-cleaner-rm-838-62958380.html Den alkaliska skumrengöraren RM 838 för rengöring av fordon avlägsnar smidigt olja och fettfläckar, insektsrester och vägsmuts och är skonsam mot lacken.

VehiclePro Foam Cleaner RM 838

Den alkaliska skumrengöraren RM 838 för rengöring av fordon avlägsnar smidigt olja och fettfläckar, insektsrester och vägsmuts och är skonsam mot lacken.

Beställningsnummer: 6.295-838.0
Sökning efter återförsäljare:
Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (l) 20
Produkt
 • Mycket kort verkningstid.
 • Behaglig, fräsch doft
 • Uppfyller VDA
 VehiclePro Foam Cleaner RM 838
 VehiclePro Foam Cleaner RM 838
 VehiclePro Foam Cleaner RM 838
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EU-direktiven
 • H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
 • H290 Kan vara korrosivt för metaller.
 • H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
 • P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
 • P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
 • P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
 • P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P405 Förvaras inlåst.
 • P501a Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.
 • Z 20 Innehåller Limonene. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Videos
Användningsområden
 • Bilar, lastbilar, cyklar
 • Fordonstvätt
 • Rengöring kommersiella fordon

 • bvseo_sdk, p_sdk, 2.4.0.0
 • CLOUD, getContent, 182.72ms
 • REVIEWS, PRODUCT
 • bvseo-msg: HTTP status code of 404 was returned;