Vår hemsida använder cookies

Vår hemsida använder cookies. Vissa av dessa cookies är nödvändiga för att vår hemsida ska fungera optimalt. Du kan ta bort och blockera cookies från den här sidan, men delar av webbplatsen kommer inte fungera korrekt. För att veta mer om cookies, se vår integritetspolicy.

Loading
Kärcher
Kärcher
FloorPro Deep Cleaner RM 69 62954150 https://www.kaercher.com/se/professional/rengoerings-och-skoetselprodukter/professionell/golv/basrengoering/floorpro-deep-cleaner-rm-69-62954150.html För rengöring av industrigolv, bilhallar, köpcentra m.m. Djupverkande. Löser effektivt upp fett-, olje-, sot- och mineralfläckar. Enkel olje-/vattenseparering i oljeavskiljarene (ASF). Nitrilotriacetat-fri (NTA-fri) för optimal miljövänlighet.

FloorPro Deep Cleaner RM 69

För rengöring av industrigolv, bilhallar, köpcentra m.m. Djupverkande. Löser effektivt upp fett-, olje-, sot- och mineralfläckar. Enkel olje-/vattenseparering i oljeavskiljarene (ASF). Nitrilotriacetat-fri (NTA-fri) för optimal miljövänlighet.

Beställningsnummer: 6.295-415.0
Sökning efter återförsäljare:
Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (l) 20
Produkt
 • Kraftfull basrengöring för tungt nedsmutsade industrigolv
 • Löser tjock olja, fett- och mineralfläckar
 • Behaglig, fräsch doft
 • Verkar snabbt.
 • Separerar olja/vatten snabbt i oljeavskiljaren (lätt att separera=asf)
 • NTA-fri
 FloorPro Deep Cleaner RM 69
 FloorPro Deep Cleaner RM 69
 FloorPro Deep Cleaner RM 69
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EU-direktiven
 • H315 Irriterar huden.
 • H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
 • P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
 • P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
 • P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
 • P332 + P313 Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
 • P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
 • P501a Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.
Användningsområden
 • Golvrengöring

 • bvseo_sdk, p_sdk, 2.4.0.0
 • CLOUD, getContent, 138.83ms
 • REVIEWS, PRODUCT
 • bvseo-msg: HTTP status code of 404 was returned;