Cand se poate face o solicitare acoperita de garantie?

Kundenservice

Stimate client Kärcher,

Aparatele Kärcher sunt fabricate cu deosebita grija. Inainte de livrare acestea sunt supuse unui control sever al
calitatii. In cazul in care totusi aparatul Dvs. aflat in perioada de garantie prezinta un defect de material sau de
fabricatie, puteti apela la dreptul de garantie in cadrul firmei de la care ati achizitionat aparatul Dvs. Kärcher sau la
lista de parteneri Kärcher pentru Service.


CONDITII DE GARANTIE
1. Drepturile consumatorului sunt conforme cu prevederile Legii Nr. 449/2003 si OG21/1992 cu completarile si
modificarile ulterioare, republicata, precum si cu modificarile introduse de OUG174/2008. Aceste drepturi nu sunt
afectate prin garantia oferita. Declaram pe proprie raspundere ca produsul facturat corespunde declaratiei de
conformitate si documentatiei de executie a fabricantului si standardelor romanesti, conform buletinelor de
testare emise de laboratoarele specializate.
2. Durata medie de utilizare a produselor este de 5 ani de Ia data achizitionarii. Pe aceasta perioada cumparatorul
beneficiaza, in afara perioadei de garantie, de service post-garantie pentru repararea produsului, contra cost, cu
piese de schimb originale.
3. Termenul legal de garantie de conformitate este de 24 de luni de la data achizitiei pentru persoane fizice. Pentru
persoane juridice, termenul de garantie este de 12 luni de la data de achizitie, in cazul utilizarii in regim de uz casnic.
Persoanele juridice care utilizeaza produse de uz casnic in regim de uz profesional (de exemplu: in scop lucrativ, in
cadrul activitatilor comerciale, industriale, de productie, artizanale sau liberale) NU BENEFICIAZA DE GARANTIE.
4. In cazul lipsei conformitatii, consumatorul are dreptul de a solicita vanzatorului, ca masura reparatorie, in primul
rand repararea produsului sau in situatia cand aceasta nu este posibila, inlocuirea acestuia, in fiecare caz fara
plata, exceptand situatia in care solicitarea este imposibila sau disproportionata.
5. Se considera ca produsele sunt în conformitate cu contractul de vanzare-cumparare daca:
a) corespund descrierii facute de vanzator si au aceleasi calitati ca si produsele pe care vanzatorul le-a
prezentat consumatorului ca mostra sau model;
b) corespund oricarui scop specific solicitat de catre consumator, scop facut cunoscut vanzatorului si
acceptat de acesta la incheierea contractului de vanzare-cumparare;
c) corespund scopurilor pentru care sunt utilizate in mod normal produsele de acelasi tip;
d) fiind de acelasi tip, prezinta parametri de calitate si performante normale, la care consumatorul se poate
astepta in mod rezonabil, date fiind natura produsului si declaratiile publice privind caracteristicile concrete ale
acestuia, facute de vanzator, de producator sau de reprezentantul acestuia, in special prin publicitate sau prin
inscriere pe eticheta produsului.
6. Garantia nu se extinde asupra accesoriilor (furtune, duze, perii, etc.), a consumabilelor (filtre, saci, etc.) si a
subansamblelor casabile ce intra in componenta produsului achizitionat (manere, mufe, butoane de plastic, etc.).
7. Deteriorarile de genul zgarieturi, socuri, deformari, rupturi, etc. ale elementelor demontabile sau nedemontabile
care nu au fost aduse la cunostinta vanzatorului in momentul achizitionarii produsului NU fac obiectul garantiei.
8. Repararea sau inlocuirea produsului va fi facuta in cadrul unei perioade rezonabile de timp si nu poate depasi 15
zile de la data la care consumatorul a anuntat defectarea produsului. In cazul repararii produsului, in acesta vor fi
montate numai piese noi.
9. In cadrul termenului de garantie, producatorul repara, inlocuieste sau restituie contravaloarea produsului, in
aceasta ordine, dupa caz, in conformitate cu prevederile legale, fara niciun cost din partea consumatorului.
10. Inlocuirea in perioada de garantie a unui produs se face numai in baza actului de constatare emis de Kärcher
Romania in care se mentioneaza ca produsul nu poate fi reparat. Produsele noi care inlocuiesc produsele defecte
in perioada de garantie beneficiaza de aceleasi conditii de garantie ca produsul initial.
11. In cazul solicitarilor de reparatii in cadrul termenului de garantie, cumparatorul este obligat sa prezinte
Certificatul de Garantie impreuna cu factura de cumparare a produsului in original. Garantia este asigurata de
unitatea service autorizata pentru efectuarea acestui tip de interventii.
Totodata in momentul solicitarii reparatiei, cumparatorul va preda produsul unitatii service in ambalajul
corespunzator, pentru a se evita eventualele defectiuni la transport/deteriorari suplimentare.
12. Defectiunile cauzate de depunerile de calcar, precum si operatiunile de decalcifiere, nu fac obiectul garantiei.
PIERDEREA GARANTIEI
Produsul achizitionat pierde garantia in momentul constatarii oricareia dintre situatiile de mai jos:
a) Neprezentarea in momentul solicitarii reparatiei a documentelor ce dovedesc garantia produsului, respectiv
certificatul de garantie in original completat corect si in totalitate precum si factura fiscala/bonul fiscal in original cu
care a fost achizitionat produsul;
b) Nerespectarea de catre consumator a conditiilor de transport, manipulare, instalare/montare, utilizare,
intretinere si depozitare prevazute in manualul de utilizare si despre care consumatorul a luat la cunostinta;
c) Nerespectarea parametrilor din manualul de utilizare: tensiune electrica, presiunea apei, temperatura mediului
ambiant;
d) La constatarea de catre tehnicianul de service ca defectul anuntat este in exclusivitate produs din vina
consumatorului;
e) In situatia in care asupra produsului in garantie se actioneaza in vederea repararii de catre persoane/ firme
neautorizate de producator sa presteze activitati de service pentru acest produs;
f) In cazul utilizarii produsului in alt regim de folosire decat cel casnic pentru care a fost proiectat si realizat;
g) In cazul modificarii produslui de catre persoane neautorizate de producator;
h) In situatia desigilarii sau a schimbarii neautorizate a starii originale a produsului, stocarii sau instalarii in conditii
improprii de mediu, expuneri la substante chimice corozive, caderi, depozitare, expuneri la temperaturi ce pot
deteriora produsul;
i) Lipsa sau deteriorarea etichetei de identificare a produsului;
j) Persoanele juridice care utilizeaza produse de uz casnic in regim de uz profesional (de exemplu: in scop
lucrativ, in cadrul activitatilor comerciale, industriale, de productie, artizanale sau liberale) NU BENEFICIAZA DE
GARANTIE.
Atentie!
Protejati eticheta pe care sunt inscrise modelul/tipul si seria aparatului.
Lipsa sau deteriorarea acestei etichete duce la pierderea garantiei.
Aceste produse au fost concepute si fabricate pentru a fi utilizate exclusiv in scopuri casnice si nu sunt destinate
uzului profesional. Utilizarea lor in alt regim de lucru, duce la pierderea garantiei.
Totodata clientul va suporta costurile unitatii service in cazul oricarei solicitari nefondate cum ar fi defectiuni
datorate: utilizarii/ transportului/manipularii/depozitarii necorespunzatoare, defectiuni ale retelei electrice sau
de alimentare cu apa.
In cazul solicitarii de reparatie, aparatele se trimit catre unitatea de service numai impreuna cu accesoriile si in
ambalaj corespunzator.
Verificati completarea corecta si in totalitate a certificatului de garantie.
Se recomanda utilizarea accesoriilor si consumabilelor Kärcher.
Important!
Reparatiile efectuate de persoane/firme neautorizate asupra produsului pot produce defectiuni iremediabile si
conduc in mod automat la pierderea garantiei. Pentru a evita aceste situatii, efectuarea oricaror reparatii/
interventii/verificari se va face numai la unitatile service autorizate si mentionate in prezentul certificat.