RESPONSABILITATEA PENTRU LANȚUL DE APROVIZIONARE ȘI PRODUSE

Resursele Pământului sunt finite. Avem grijă să le conservăm atât la Kärcher, cât și la furnizorii noștri. Verificăm în mod regulat standardele de calitate, mediu și siguranță. Scopul este de a recicla cât mai mult posibil folosind soluțiile noastre inovatoare de curățare, de a evita substanțele potențial dăunătoare pe cât posibil, de a exclude munca copiilor și remunerațiile inechitabile - și, prin urmare, de a convinge chiar și pe cei mai critici consumatori.

Supply chain and products

STANDARDE PENTRU CALITATE, PROBLEME SOCIALE, MEDIU ȘI SIGURANȚA MUNCII

Gestionarea eficientă a resurselor este competența noastră principală. Folosim această capacitate pentru a spori sustenabilitatea produselor noastre și a lanțurilor noastre de aprovizionare.

Consumatorii sunt critici în aceste zile. Acum adresează mai multe întrebări înainte de a cumpăra decât obișnuiau. Ce vor să știe este: Unde a fost fabricat produsul, de către cine și în ce condiții? Din ce materiale este fabricat? Și dacă poate fi reciclat după aceea? Cât de eficient funcționează utilajul? Kärcher ia în serios aceste interese ale consumatorilor, răspunde la întrebări și are răspunsurile adecvate.

De asemenea, adresăm întrebări furnizorilor noștri. Standardele de calitate, sociale, de mediu și de securitatea muncii sunt verificate prin audituri anuale. Solicităm furnizorilor noștri să respecte regulile noastre de conformitate și codul nostru de conduită.

Exemplu: Munca și proiectele noastre pentru lanțul de aprovizionare și produse

Sustainable Supply Chain at Kärcher

Traseul nostru către un lanț de aprovizionare sustenabil

Sustenabilitatea joacă un rol important în cadrul Kärcher – și nu numai în cadrul companiei noastre. Apreciem, de asemenea, activitățile ecologice, relațiile pe termen lung, standardele stricte privind bunăstarea și nivelurile înalte de transparență de-a lungul lanțului nostru de aprovizionare.

> Citiți mai departe

difference_01_2021_Plastics_1200x627

Plasticul de-a lungul vremurilor

A existat un moment în anii 1950 când totul era dintr-odată confecționat din plastic. Materialul nou și versatil era ieftin și popular datorită durabilității sale. Curând, a devenit clar că acesta are și dezavantaje și că reciclarea este importantă. În prezent, plasticul se confruntă cu ceva critici, însă multe dintre utilizări sunt pur și simplu nefezabile fără acest material. Și diferite alternative care pretind a fi sustenabile au un impact asupra mediului sub alte forme. Urmând traseul unui material îndelung discutat.

 > Citiți mai departe

 

Product sustainability at Kärcher

Ce face ca produsele noastre să fie sustenabile

Produse cu emisii reduse, o selecție a materialelor conștientă din punct de vedere ecologic, utilizarea cu economie a energiei și economisire a apei - produsele pentru curățare și îngrijire ar trebui să fie sustenabile în multe feluri. Prin urmare, comportamentul responsabil la Kärcher include începând dezvoltarea utilajelor și lanțul de producție și aprovizionare până la eliminarea corectă - și astfel, nu se termină la porțile fabricii noastre.

> Citiți mai departe

Cleaning agent production at Kärcher

Agenți de curățare sustenabili: De la concept până la producția de serie

Astăzi, detergenții trebuie să îndeplinească multe cerințe. Soluțiile de proces sustenabile din punct de vedere ecologic devin din ce în ce mai importante. Kärcher se confruntă cu această provocare în noile laboratoare chimice și de testare de la locația din Winnenden. O privire de ansamblu asupra dezvoltării detergenților sustenabili.

> Citiți mai departe

Kärcher Connected Cleaning

Curățenie la cerere: Eficient, economic, sustenabil

Curățarea bazată pe nevoi este menită să evite cheltuirea timpului și banilor inutili. Reducerea orelor de lucru cu 1% într-un spațiu mediu de birouri ar putea economisi 194.000 kWh de energie electrică, 4.576.000 litri de apă și 46.000 litri de agenți de curățare. În acest fel, Curățenia la cerere combină rentabilitatea și sustenabilitatea.

Prezentare generală: Angajamentul nostru pentru lanțul de aprovizionare și produse

Kärcher vacuum cleaners

Produse ecologice

La Kärcher, peste 950 de angajați lucrează în cercetare și dezvoltare, făcând continuu procesele și produsele tot mai eficiente, astfel încât clienții noștri să poată curăța în timp ce economisesc cât mai multă energie și resurse. Acest lucru a dus la gama de produse cu eco!eficiență pentru utilizatorii profesioniști. Și produsele noastre pentru utilizatori casnici impresionează, de asemenea, prin eficiența lor energetică, datorită consumului redus de energie electrică și apă, printre alți factori.

Plastic granulate

Plastic - calitate și reciclare

Înlocuim parțial oțelul din utilajele noastre de curățat cu plastic din polipropilenă de înaltă calitate. Folosim o poliamidă reciclată de o calitate deosebită, bazată pe tehnologia Technyl® 4earth® pentru producerea lăncilor de pulverizare în aparatele de curățare de înaltă presiune. Componentele din plastic pe care le producem intern și cele pe care le cumpărăm de la furnizori externi sunt inspectate periodic pentru a stabili dacă conțin substanțe dăunătoare. În plus, am dezvoltat un proces care poate fi utilizat pentru a scoate piesele neconforme din producția de plastic și a le transfera spre reutilizare în propriul nostru proces de producție.

Kärcher ISO world map

Fabrici certificate din întreaga lume

Datorită sistemului nostru de management integrat pentru calitate, protecție a mediului și eficiență energetică, ne putem asigura că ne îmbunătățim continuu procesele și, prin urmare, și performanța. Fabricile noastre din SUA, Mexic, Brazilia, Germania, România, Italia și China sunt certificate în conformitate cu standardul de management de mediu ISO 14001 și standardul de management al calității ISO 9001. Fabricile din Germania, România și Italia sunt certificate suplimentar în conformitate cu standardul de management al energiei ISO 50001.

Kärcher ISO world map

Fabrici certificate din întreaga lume

Datorită sistemului nostru de management integrat pentru calitate, protecția mediului și eficiență energetică, ne putem asigura că ne îmbunătățim continuu procesele și, prin urmare, și performanța.

Vezi Certificatul ISO 9001
Vezi Certificatul ISO 14001
Vezi Certificatul ISO 50001

Kärcher logistics centre

Standarde ridicate pentru furnizori

Oricine dorește să fie furnizor pentru Kärcher trebuie să îndeplinească criterii stricte. Efectuăm periodic audituri interne și vizite la companii, în special pentru furnizorii noștri de materiale de producție. De asemenea, solicităm furnizorilor noștri să respecte regulile noastre de conformitate prin semnarea codului nostru de conduită. Pentru aceasta se utilizează o platformă de sistem standardizată de gestionare a furnizorilor. Acest lucru face procesele mai transparente, reduce costurile și face relația cu furnizorul mai sustenabilă.

Packaging Kärcher FC 5

Ambalaje reciclabile

Un ambalajul bun trebuie să își facă bine treaba. De asemenea, materialele de ambalare trebuie să îndeplinească cerințe importante în ceea ce privește sustenabilitatea. În medie, ambalajul nostru are deja un conținut de hârtie reciclată de peste 80% în prezent. 95% din ambalajele noastre sunt pe hârtie. Până în 2025, vom optimiza sustenabilitatea tuturor ambalajelor produsului: Îmbunătățim stabilitatea produselor și suprafețelor produselor noastre pentru a realiza ambalaje fără plastic.

Kärcher building in Winnenden

Clădiri ecologice

Aplicăm standarde de mediu ridicate atunci când construim clădiri noi pe amplasamentele noastre. Un sistem de încălzire cu așchii de lemn arde lemnul rezidual al companiei rezultat din paleți într-o manieră neutră din punct de vedere CO₂ în cadrul noii locații Kärcher din Winnenden. Electricitatea pentru sistemul de aer condiționat este generată de un sistem fotovoltaic de pe acoperișul noii clădiri de birouri. Acest lucru are un impact major. Prin utilizarea energiilor regenerabile și măsuri de izolare extinse, clădirile sunt cu 20% sub valorile limită definite prin Ordonanța germană de economisire a energiei (Energiesparverordnung).


Informații de mediu

Information on the disposal of old electronic devices

Informații privind eliminarea dispozitivelor electronice vechi

Produsele, serviciile și procesele ecologice sunt încorporate în declarația noastră de misiune corporativă. Prin urmare, îndeplinim și obligațiile Directivei europene DEEE și dorim să subliniem următoarele.

Dispozitivele electronice vechi nu trebuie aruncate cu gunoiul menajer. Consumatorii sunt obligați legal să le ducă la un punct de colectare adecvat (al unei companii sau al unei autorități locale). De asemenea, puteți returna dispozitivele vechi gratuit la orice centru Kärcher.

Vă rugăm să rețineți că dispozitivele electrice și electronice (B2B) folosite în scopuri comerciale trebuie eliminate în punctele de colectare municipale. Vă stăm la dispoziție să vă informăm despre opțiunile de eliminare adecvate.

Vă rugăm să scoateți bateriile care nu pot fi reîncărcate, precum și cele reîncărcabile în măsura în care este posibil și să le eliminați într-un mod ecologic folosind sisteme de colectare adecvate. Pentru dispozitivele de stocare de date, aveți obligația de a șterge datele cu caracter personal.

Semnul coșului de gunoi înseamnă că dispozitivele electronice vechi nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer.

Dispozitivele vechi pot conține substanțe dăunătoare care ar putea afecta mediul și sănătatea. Dispozitivele vechi sunt reciclate, deoarece conțin materii prime importante.

Inițiativa REACH

Monitorizăm foarte atent demersurile necesare în baza obligației de informare conform secțiunii 33. Imediat după publicarea primei liste de candidați pe 28 octombrie 2008, am luat legătura cu furnizorii noștri pentru a obține informațiile solicitate. Răspundem prompt la adăugările la lista de candidați.

Conform informațiilor disponibile, aproape toate produsele Kärcher conțin componente în care plumbul (CAS 7439-92-1) este conținut ca element de aliere, de exemplu în alamă, în concentrații mai mari de 0,1%. Utilizarea acestui material este în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Dacă este utilizat conform intenției, nu există pericol pentru sănătate sau mediu. Informațiile de siguranță nu sunt necesare.

Dacă doriți mai multe detalii, vă rugăm să ne contactați.

REACH

Directiva ErP Ecodesign

Pentru informații despre Regulamentul UE 666/2013 (cerințe de proiectare ecologică pentru aspiratoare, anexa I articolul 2b, obligația producătorilor de a furniza informații), vă rugăm să contactați serviciul dumneavoastră Kärcher responsabil.

Găsiți partenerul dumneavoastră de service Kärcher aici.