Informatii

POLITICA DE PRELUCRAREA A DATELOR

 

KARCHER România este societatea care administrează domeniul www.kaercher.com/ro și subdomeniile acestuia (numit în continuare "SITE"). KARCHER România este societate organizată în baza legii române, cu sediul social în Voluntari, Ilfov, Bd. Pipera, nr. 2-XI, având CUI 23533592, J23/2552/2022, telefon nr: +40 (0) 372 709 003, fax: +40 (0) 372 870 193
KARCHER România este înregistrată în Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub numărul 9425.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, KARCHER România are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.
Scopul colectării datelor este: informarea utilizatorilor / clienților (Cumpărătorilor) privind situația contului lor de pe KARCHER România, informarea utilizatorilor/clienților privind evoluția și starea comenzilor, evaluarea produselor și serviciilor oferite, activități comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistică, de urmarire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului.
Prin completarea datelor dvs. în formularul de creare de cont și/sau de Comandă declarați ca acceptați necondiționat ca datele dvs. personale să fie incluse în baza de date a KARCHER România, înregistrată în registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal sub numărul 9425, și vă dați acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de către KARCHER România, afiliații și colaboratorii acestora pentru desfășurarea și/sau derularea de către KARCHER România, afiliații și colaboratorii acestora de activități cum ar fi, dar fară a se limita la, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmarire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului. De asemenea, vă dați acordul expres și neechivoc că aceste date personale să poate fi transferate (cedate) de către KARCHER România atât afiliaților săi precum și altei/altor entități din țară sau străinătate.

Prin citirea prezentelor Termene și Condiții ați luat la cunoștintă faptul că vă sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor sale garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Totodata, aveti dreptul de a va opune prelucrarii datelor dvs. personale și de a solicita ștergerea totală sau parțială a acestora.

Pe baza unei cereri scrise, datate și semnate, expediate pe adresa Karcher România S.R.L Adresa: Bd. Pipera, nr. 2-XI, Voluntari, Ilfov, CP: 077190, va puteți exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:
– o dată pe an, să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate;
– să vă opuneți prelucrării datelor pentru motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară
– să solicitați ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevazute de lege.

Astfel, KARCHER România poate notifica utilizatorii/clienții privind ofertele curente prin newsletterul săptămânal și poate trimite felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.

KARCHER România nu promovează SPAM-ul. Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul KARCHER România poate opta pentru ștergerea acesteia din baza noastra de date.
Informațiile pe care ni le furnizați vor fi utilizate în scopul pentru care le-ați furnizat, pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre și a preîntâmpina încălcarea securității, a legii și a termenilor noștri contractuali.

De asemenea, KARCHER România poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, dupa cum urmează: furnizori de servicii de servicii de marketing, Curierat, servicii de plată / bancare, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piața a produselor și serviciilor noastre, asigurători.
Informațiile dumneavoastra cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchet, Poliție, Instanțele judecatorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și in limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.