Automatisk bevattning

Med en bevattningstimer från Kärcher startar och stoppar bevattningen automatiskt. Du sparar alltså in tiden du vattnar för hand och kan istället se efter trädgården eller göra andra aktiviteter. Ytterligare en fördel är att den använder exakt den vattenvolym som faktiskt behövs. Sensorn mäter fuktigheten i jorden och aktiverar bevattningen när den faller under den specificerade fuktnivån. Detta garanterar att vatten endast används när det faktiskt behövs. Därför är timern både ekonomisk och miljövänlig.

Kärcher
  • Jämför produkter
  • |
0 produkter

St 6

SensoTimer ST 6 eco!ogic

Den intelligenta vattenkalkylatorn SensoTimer ST 6 eco!ogic är baserad på växters vattenbehov och bevattnar med luftfuktighetskontroll med hjälp av en radiosensor.

Bevattningstimern SensoTimer ST6 eco!ogic från Kärcher startar och stoppar bevattningen automatiskt. Detta besparar dig arbetet med att vattna för hand, vilket ger dig mer tid för att ta hand om trädgården eller ägna dig åt andra fritidsaktiviteter. En ytterligare fördel är att den tillför exakt den vattenvolym som faktiskt behövs. Sensorn mäter fuktigheten i jorden och aktiverar bevattningen när den faller under den specificerade fuktnivån. Detta garanterar att vattning endast sker när det faktiskt behövs. Det gör timern både ekonomisk och miljövänlig.

Feuchtigkeitsgesteuerte Bewässerung

Fuktstyrd bevattning

Effektivt, vattenbesparande och behovsbaserad bevattning av växter.

Abnehmbares Display

Avtagbar display

Smidig programmering.


Effiziente Bewässerung

Ekologiskt ansvarstagande

Kärchers intelligenta och effektiva teknik, tillsammans med de idealiskt anpassade produkterna, säkerställer ansvarsfull användning av naturresurser. Genom att komplettera eco!ogic-sortimentet med trädgårdsprodukter betonar Kärcher det ekologiska ansvarstagandet för sina senaste produkter. Särskilt viktigt i detta sammanhang är undanröjandet av energiförbrukning i standby-läget och vårt maximalt effektiva styrsystem för bevattning

1 Försörjning från alternativa vattenkällor.
2 Styrning av vattenmängd.
3 Levererar erforderliga vattenmängder.
4 Distribution utan vattenspill.

Spara el

Kärchers slitstarka och lättmanövrerade högkvalitativa pumpar fungerar perfekt med alternativa vattenkällor. Pumparna sätts på och stängs av automatiskt efter behov. Flerstegspumpar ger högre effekt och effektivitet och lägre bullernivå. De tillhandahåller samma strömningshastighet som vanliga jetpumpar men förbrukar 30 % mindre energi. Modellerna eco!ogic, med standby-funktion med 0 W, är ännu mer energieffektiva.

Strom sparen

Spara vatten

Den nya bevattningstimern SensoTimer med radiobaserade fuktsensorer utgör en intelligent och effektiv form av bevattningsteknik. Jordens fuktighetsnivå överförs var 30:e minut och bevattningssystemet startar endast om det verkligen behövs. För att undvika flerfaldigad bevattning mäter sensorn fuktnivån nära marknivå. Tack vare eco!ogic-funktionen kan bevattningen fördröjas vid behov, vilket ger ytterligare vattenbesparing.

Wasser sparen

Ansvarsfulla materialval

Kärcher lägger enormt stor vikt vid att välja material noggrant och undviker ämnen såsom ftalat och tungmetaller som är skadliga för miljön och hälsan. Ytterligare fördelar: Slangarna, som har optimerats vad gäller funktion och manövrering, är robusta, flexibla och beständiga mot böjning.

Verantwortungsvolle Materialauswahl

Riktad fördelning

Kärchers nya Rain System® rättar sig efter dina växters behov och smälter obemärkt in bland häckar, buskar, grönsaksland och blomsterrabatter. Vatten tillförs endast till de exakta områden som behöver det, vilket gör systemet både miljövänligt och snällt mot plånboken. Den konstanta tryckfördelningen gör att vattnet kan fördelas jämnt, även vid ett avstånd på 50 meter. Du kan själv anpassa vattenvolymen efter dina behov.

save water

Videos

Vatten timer WT 5

SensoTimer ST 6 eco!ogic