Slangar

Kärchers trädgårdsslangar är extremt flexibla, robusta och böjbara. De är lätta att hantera och många av slangarna finns som färdiga set och kan användas med en gång.

0 produkter
Kärcher

Ansvarsfulla materialval

Kärcher lägger enormt stor vikt vid att välja material noggrant och undviker ämnen såsom ftalat och tungmetaller som är skadliga för miljön och hälsan. Ytterligare fördelar: Slangarna, som har optimerats vad gäller funktion och manövrering, är robusta, flexibla och beständiga mot böjning.

Bewässerungssysteme Materialauswahl
Garanti_slangar

Vi tror på kvalitet

Kärcher sätter höga kvalitetsstandarder för sina produkter. Om din Kärcher trädgårdsslang inte fungerar som den ska på grund av ett material- eller tillverkningsfel har du dock rätt att få felet korrigerat kostnadsfritt under garantiperioden. Beroende på vilken modell av Kärcher trädgårdsslang det gäller, är garantiperioden 12–18 år:

PrimoFlex®: 12 år
PrimoFlex® Plus: 15 år
PrimoFlex® Premium: 18 år
Performance Plus: 15 år
Performance Premium: 18 år

Färgförändringar på din Kärcher trädgårdsslang undantas uttryckligen från garantin. Garantivillkoren som utfärdats av våra återförsäljare gäller också. Du kan begära att få dem från din återförsäljare. I garantivillkoren hittar du detaljerad information om innehållet i garantin, den geografiska räckvidd som garantin täcker, samt namn och adress till återförsäljaren. Självfallet påverkar inte garantin dina lagstadgade rättigheter gentemot återförsäljaren av produkten.